Kategoria:  WA-MA 2016
2016
04.28

57 OGÓLNOPOLSKI RAJD STUDENCKI PO WARMII I MAZURACH

Regulamin Rajdu

1.    Informacje ogólne

Niniejszym regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w 57. Ogólnopolskim Rajdzie Studenckim po Warmii i Mazurach WA – MA 2016, zwanym w dalszej części regulaminu „Rajdu WA – MA”.

2.    Organizator Rajdu WA – MA

Główny organizator Rajdu WA – MA:

 • AKADEMICKI KLUB TURYSTYCZNY

Działający przy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Ul. Kanafojskiego 3, (DS. 1)

10-089 Olsztyn-Kortowo

Tel. (089) 523-48-74

http://www.uwm.edu.pl/akt/

Współorganizator Rajdu WA – MA:

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademickie Centrum Kultury działające przy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Ul. Kanafojskiego 1 (DS. 2)

10-089 Olsztyn-Kortowo

http://www.uwm.edu.pl/ack/

Kierownik Rajdu WA – MA 2016

 • Natalia Zawrotna

e-mail: zawrotna.natalia@gmail.com

Tel. 698-691-654

3.    Szczegóły tras oraz Kierownicy poszczególnych tras Rajdu WA – MA 2016

Trasa Kierownik Kontakt Opis, uwagi
Piesza – 

TWARDZIELE

Michał Juńczyk 507 297 515 Dzień 1 (13 maja) start rano. Nocleg w szkole. Dzień 2 (14 maja) dojście na metę. Więcej info u Kierownika. Zabrać kapcie!:)
Piesza – 

Trasa Weteranów Stare Buty

Romuald Kozikowski 602 303 462 Dzień 1 (13 maja) start wieś Łupstych, godz. 17:00. Nocleg w Gietrzwałdzie – koszt ok.10 PLN. Dzień 2 (14 maja) dojście na metę w Starych Jabłonkach około godz. 14:00.
Kajakowo-rowerowa Ada Tyczkowska, Magdalena Wisińska 882 921 783 Dzień 1 (13 maja) start o 8:00 pod Rastem na Kortowie lub o 9:00 na przystanku Gutkowo.  Dystans ok. 50 km do ośrodka w Kretowinach. Nocleg namiot/domek, a następnie kajaki na 1-2 godziny po jeziorze Narie. Dzień 2 (14 maja) dystans ok. 30 km na metę w Starych Jabłonkach.
Trasa 

Jamajska Alternatywa

 

(pociągiem alternatywnie piechotą,

piechotą alternatywnie autobusem,

balonem alternatywnie piechotą)

Rafał Przybyszewski 510 393 513 Dzień 1 (13 maja) start z Olsztyna. Nocleg w Starych Jabłonkach poza metą, cena 40 PLN/os. Dzień 2 (14 maja) przybycie na metę również w Starych Jabłonkach. Zapraszamy szczególnie ludzi otwartych, zakręconych i chcących zmienić swoje nastawienie do świata na jeszcze bardziej otwarte alternatywnie zakręcone.
Trasa motocyklowa Jacek Mackiewicz   Dzień 1 (13 maja) start ok. godz. 17:00, ul. Lubelska w Olsztynie, salon KTM. Nocleg: namiot w lesie. Dzień 2 (14 maja) dotarcie na metę.
  

Trasa żeglarska

Marek Szymański 796 906 863 Szczegóły u kierownika.
Trasa kajakowa Maciej 

Śliwiński

607 490 823 Dzień 1 (13 maja) godz.8:00 DS 3. Autobusem jedziemy do miejscowości Szeląg. Dalej kajaki i płyniemy. Nocleg jak zawsze – spontanicznie. Płyniemy maksymalnie 8 km dziennie. Całkowity koszt około 50 zł/os. Zabrać ze sobą przede wszystkim namiot, śpiwór, karimata.
Trasa piesza-nocna „Nocne Wilki” Piotr Kaczmarczyk 507 266 986 Dzień 1 (13 maja) godz.20:00 spod AKT-u idziemy przez lasy i woski, po ok. 10 km rozbijamy się na nocleg (okolice Unieszewa).Dzień (14 maja) dojście na metę. Zabrać ze sobą przede wszystkim namiot, śpiwór, karimata.
Trasa nurkowa Skorpena Kamil Albrewczyński 500 541 011 Dzień 2 (14 maja) możliwość „nura” na mecie. Start ok. 12:00. Obowiązkowo trzeba posiadać Stopień Płetwonurkowy. Zgłoszenia do 11 maja u Kierownika.

4.    Cele Rajdu WA – MA

 • Popularyzacja czynnego wypoczynku, turystyki pieszej, kwalifikowanej i krajoznawstwa
 • Poznanie walorów turystycznych, przyrodniczych i kulturalnych rejonu Warmii i Mazur
 • Integracja środowisk akademickich z całej Polski

5.    Termin Rajdu WA – MA 2016

Termin rajdu:  12-15 maja 2016 r.

6.    Miejsce Rajdu WA – MA 2016

Ośrodek Wypoczynkowy SKOWRONKI

Turystyczna 3
14-133 Stare Jabłonki

7.    Patronat

Patronat honorowy nad Rajdem WA – MA objęli:

 • Rektror Uniwersytety Warmińsko-Mazurskiego prof. dr hab. Ryszard Górecki
 • Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki
 • Prezydent Miasta Olsztyn Piotr Grzymowicz

Patronat medialny objęli:

 • Radio Olsztyn
 • Radio UWM FM
 • TVP3 Olsztyn
 • Wiadomości Uniwersyteckie
 • Gazeta Turystyczna Warmii i Mazur

8.    Sponsorzy

Sponsorami Rajdu WA – MA 2016 są:

 • Fitness Club Sylwetka
 • Nowy Andergant
 • Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie
 • Leśny Park Linowy w Olsztynie
 • ARCHE Księgarnia Naukowa
 • Fundacja Żak
 • Marina Club Fitness & Spa

9.    Partnerzy

 1. Akademicki Klub Płetwonurków SKORPENA
 2. Yacht Klub
 3. Fundacja Stare Buty
 4. Kormorany 2016

10.   Wpisowe

Równocześnie ze zgłoszeniem udziału w Rajdzie każdy uczestnik zobowiązuje się do wpłacenia w dniu przybycia na imprezę opłaty wpisowej w wysokości 10zł (studenci
i doktoranci), 15zł pozostałe osoby. Osoby do 15. roku życia nie podlegają wpisowemu.

W ramach wpisowego oraz świadczeń ufundowanych przez sponsorów uczestnicy otrzymują:

pamiątkowy znaczek;

gorący posiłek na mecie rajdu;

nagrody rzeczowe dla zwycięzców konkursów;

nagrody rzeczowe dla zwycięzców loterii.

11.    Zasady i warunki uczestnictwa:

 • Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest zapoznanie się z regulaminem rajdu, wpłacenie opłaty wpisowej oraz podporządkowanie się decyzjom kierownictwa rajdu.
 • Uczestników obowiązuje przestrzeganie postanowienia niniejszego regulaminu, regulaminu Ośrodka Wypoczynkowego SKOWRONKI, Karty Turysty, przepisów ruchu drogowego, przepisów przeciwpożarowych i zasad ochrony przyrody.
 • Ubezpieczenie NNW należy wykupić we własnym zakresie
 • Uczestnicy we własnym zakresie odpowiadają za szkody wyrządzone przez siebie wobec innych uczestników Rajdu i/lub osób trzecich
 • Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w rajdzie pod opieką osoby dorosłej, biorącej na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.
 • Uczestnicy rajdu zobowiązani są do posiadania dokumentu tożsamości
 • Uczestników obowiązuje posiadanie odpowiedniego ubioru i ekwipunku (m.in. karimata, śpiwór, naczynie na gorący posiłek itp.);
 • Opłaty za nocleg na trasach i mecie uiszczają uczestnicy

12.  W czasie trwania rajdu zabrania się:

 • Rozpalania ognisk w miejscach do tego nie przeznaczonych
 • Zostawiania śmieci w miejscach biwakowania i na trasie (na mecie rajdu rozstawione będą specjalne kosze do segregacji odpadów, w związku z czym uczestnicy proszeni są o wrzucanie śmieci do specjalnie oznaczonych worków

13.  Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu bez informowania o tym uczestników.
 2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.
 3. Organizator zastrzegają sobie prawo zmiany tras.
 4. Organizator imprezy w uzasadnionych sytuacjach (niebezpieczne warunki atmosferyczne, zdarzenia losowe itp.) ma prawo odwołać imprezę.
 5. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu Rajdu WA – MA 2016
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody spowodowane przez uczestników wobec osób trzecich.
 7. W przypadku nie przybycia na rajd wpisowe nie podlega zwrotowi i nie przysługują żadne świadczenia.
 8. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu Rajdu powoduje wykluczenie z rajdu bez prawa zwrotu kosztów uczestnictwa.
 9. Przebieg imprezy na mecie Rajdu jest ustalony przez Kierownika. Kierownik nie jest zobowiązany wcześniej poinformować uczestników o przebiegu imprezy na mecie Rajdu w dn. 14 maja 2016 r., ponieważ jest to kwestia bardzo zmienna, ustalana w czasie przebiegu imprezy.
 10. Nie znajomość regulaminy nie zwalnia z przestrzegania go.

 

 

 

 

 

 

 

2016
04.28

Cześć!

Zapraszamy wszystkich do udziału w 57. WA-MIE. Wszystkie informacje na temat tegorocznych tras znajdziecie w informatorze poniżej.

13124670_1343783768971042_2027542807168171283_n

13082751_1343783798971039_1981569181612969626_n

Do zobaczenia na mecie!

13113362_1343776498971769_1573474258_o

2016
02.02

Jak co roku poszukujemy osób. które chciałyby zorganizować trasy na tegorocznej Wa-Mie.

Rad i wskazówek, dla tych początkujących udzieli kierownictwo i zarząd klubu.
Zachęcamy również do ponownego startu tras, które od lat są z Nami na Wa-Mie.

2016
02.02

Znamy już metę tegorocznej Wa-My.

14 maja spotykamy się w znanym z 2011 roku Ośrodku „Skowronki” w Starych Jabłonkach.

2016
01.21

Niezmiernie miło przedstawić nam kierownictwo tegorocznej WA-MY.

Dowództwo i opiekę nad imprezą przejmuje Natalia Zawrotna – tel. 698 691 654 e-mail: zawrotna.natalia@gmail.com
Powołany został również komitet organizacyjny w składzie:
Natalia Pledziewicz tel. 668 240 278 e-mail: natalia.pledziewicz@gmail.com
Magda Czerniawska tel. 502 221 623 e mail: magda.cz.7@wp.pl
Grzegorz Wesołowski tel. 662 525405 e-mail grzegorz.wesolowski1@gmail.com

2016
01.15

Znamy już termin tegorocznej WA-MY.

57. Ogólnopolski Rajd Studencki po Warmii i Mazurach WA-MA 2016 odbędzie się w dniach 12-15 maja 2016.

2016
01.15

Zarząd AKT serdecznie zaprasza na pierwsze w tym sezonie zebranie organizacyjne 57. Ogólnopolskiego Rajdu Studenckiego po Warmii i Mazurach WA-MA 2016.
Jeżeli chcesz wspomóc organizację Rajdu, to widzimy się 18 stycznia (poniedziałek) o godzinie 20:00 w siedzibie klubu.