Plan zajęć

I ROK ADMINISTRACJA

II ROK ADMINISTRACJA

III ROK GEODEZJA I KARTOGRAFIA

IV ROK GEODEZJA I KARTOGRAFIA 

 

Ramowa organizacja roku akademickiego 2017/2018

 

TERMINY KONSULTACJI WYKŁADOWCÓW ZE STUDENTAMI WSTiS W EŁKU 2017/18 Semestr zimowy kierunki:

Administracja

Geodezja i kartografia

 

Administracja I rok

WYKŁADY SALA 206 – AULA II piętro

ĆWICZENIA 1 GRUPA – 203

ĆWICZENIA 2 GRUPA – 204

Administracja II rok

WYKŁADY SALA 106 – AULA I piętro

ĆWICZENIA 1 GRUPA – 103

ĆWICZENIA 2 GRUPA – 104