Program MOST oraz Erasmus+

Most

MOST to program mobilności studentów i doktorantów. Od 1999 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednej z ponad dwudziestu, polskich uczelni partnerskich. 
Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów.

O miejsce z MOST-owej oferty mogą się ubiegać :
- studenci po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich;
- studenci po ukończeniu drugiego semestru studiów na studiach I stopnia; 
-
 studenci po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia;

- doktoranci po ukończeniu pierwszego roku studiów doktoranckich
Rekrutacja na MOST odbywa się dwa razy w roku:
od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki)
od 31 października do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni)

W tych okresach na stronie internetowej Programu aktywny jest link https://most.uka.uw.edu.pl/, umożliwiający zapoznanie się z aktualną ofertą MOST-u oraz założenie konta w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonuje się rejestracji i uzyskuje status osoby ubiegającej się o udział w Programie MOST.

 

Regulamin programu oraz niezbędne dokumenty do pobrania są umieszczone na stronie uniwersyteckiej.

 

Szczegóły na temat Programu dostępne są na stronie internetowej.

 

Wzór podania

 

 

 


 

Erasmus+

 

Incoming students

If you look for information about subjects offered in the Faculty od Humanities, go here

If you look for study programmes in other faculties, go here

If you look for general information for incoming students, go here

If you want to contact the departamental coordinator Filia UWM in Ełk
mgr Danuta Pietraszkiewicz, danuta.pietraszkiewicz@uwm.edu.pl


 Oferta programu Erasmus+

Koordynator wydziałowy::

Filia w Ełku
mgr Danuta Pietraszkiewicz
danuta.pietraszkiewicz@uwm.edu.pl

Koordynator Uczelniany Programu Erasmus+

mgr inż. Agnieszka Matejko
tel. 89 523 35 21
agnieszka.matejko@uwm.edu.pl