Program MOST oraz Erasmus+

Szczegółowe informacje:

http://www.uwm.edu.pl/studenci/krajowe-programy-mobilnosci-studentow

 

1. MOST - Uwaga !!! - rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki 2022/2023 - otwórz

 

 MOST to program mobilności studentów. Od 1999 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednej z ponad dwudziestu, polskich uczelni partnerskich.

 Regulamin programu MOST dostępny jest na stronie Programu - http://most.amu.edu.pl - otwórz

 

Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od formy studiów.

Uczestniczką/Uczestnikiem Programu może zostać:

  • studentka/student po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich;

  • studentka/student po ukończeniu drugiego semestru studiów I stopnia;

  • studentka/student po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia;

 

W trakcie rekrutacji na stronie internetowej Programu aktywny jest link https://most.uka.uw.edu.pl/, umożliwiający zapoznanie się z aktualną ofertą MOST-u oraz założenie konta w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonuje się rejestracji i uzyskuje status osoby ubiegającej się o udział w Programie MOST.

Szczegóły na temat Programu dostępne są na www.most.amu.edu.pl

Informację dostępnę są także na profilu Programu MOST na Facebooku - www.facebook.com/programmost2000

 

 

Myślisz, że MOST nie jest dla Ciebie, bo już byłaś/eś na Erasmusie?

To żadna przeszkoda!

Zasada działa też w drugą stronę – fakt, że wybierzesz się na MOST,

nie zdyskwalifikuje Cię przy ubieganiu się o miejsce z oferty ERASMUS.

 

Studentka/Student w trakcie każdego stopnia studiów, a więc w okresie studiów: licencjackich, magisterskich i doktoranckich, może być uczestnikiem Programu MOST maksymalnie przez okres jednego roku akademickiego.

Nie oznacza to, że może być Uczestniczką/Uczestnikiem Programu tylko na jednym uniwersytecie przyjmującym i tylko w okresie całego roku akademickiego. Może także wyjechać dwukrotnie na okres jednego semestru na dwa różne uniwersytety lub dwukrotnie na okres jednego semestru na ten sam uniwersytet.

Studentka/Student nie może, w ramach uczestnictwa w Programie MOST, studiować na innym kierunku swojego uniwersytetu macierzystego.

 

Rekrutacja krok po kroku: otwórz

Kryteria kwalifikacji: otwórz

Wzory dokumentów do pobrania: otwórz

Lista uniwersytetów biorących udział w programie MOST - otwórz

Informacje o możliwości skorzystania przez uczestników programu MOST z oferty domów studenckich: otwórz

 

Koordynator ds. programu Erasmus+ i programu MOST
dr hab. Justyna Krzywkowska
justyna.krzywkowska@uwm.edu.pl

Dyżur: co 2 tygodnie (począwszy od 8 listopada 2022r.) w godz. 14:15 - 15:45
ul. Kościuszki 23, 19-300 Ełk
pok. 2

Do pobrania