Program MOST oraz Erasmus+

Most

www.uwm.edu.pl/studenci/krajowe-programy-mobilnosci-studentow

www.most.amu.edu.pl

MOST to program mobilności studentów i doktorantów. Od 1999 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednej z ponad dwudziestu, polskich uczelni partnerskich. 
Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów.

O miejsce z MOST-owej oferty mogą się ubiegać :
- studenci po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich;
- studenci po ukończeniu drugiego semestru studiów na studiach I stopnia; 
-
 studenci po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia;
- doktoranci po ukończeniu pierwszego roku studiów doktoranckich
Rekrutacja na MOST odbywa się dwa razy w roku:
od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki)
od 31 października do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni)

Pobierz wzór podania

W tych okresach na stronie internetowej Programu aktywny jest link https://most.uka.uw.edu.pl/, umożliwiający zapoznanie się z aktualną ofertą MOST-u oraz założenie konta w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonuje się rejestracji i uzyskuje status osoby ubiegającej się o udział w Programie MOST.

Wszelkie szczegóły na temat Programu dostępne są na www.most.amu.edu.pl

Erasmus+

 

Incoming students

If you look for information about subjects offered in the Faculty od Humanities, go here

If you look for study programmes in other faculties, go here

If you look for general information for incoming students, go to http://www.uwm.edu.pl/bwz/en/

If you want to contact the departamental coordinator Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku
Dr hab. Sławomir Kursa, tel.: 87 621 60 76, e-mail: slawomirpatrycjusz@wp.pl

 

 

Pliki do pobrania:

Akceptacja przedmiotów wybranych przez studenta do studiowania na uczelni zagranicznej

Zgoda promotora pracy dyplomowej

Szczegółowa instrukcja dla wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus+

Lista umów bilateralnych Wydziału z innymi uczelniami

 Oferta programu Erasmus+

KOORDYNATOR WYDZIAŁOWY:
Dr hab. Sławomir Kursa, tel. 87 621 60 76, e-mail: slawomirpatrycjusz@wp.pl