Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Procedury składania wniosku o stypendium Ministra Edukacji i Nauki

Informacja źródłowa na temat stypendiów Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2021/2022

Wykaz kompletnych informacji dot. przyznawania stypendium Ministra Edukacji i Nauki:

Termin złożenia kompletnego wniosku (tj. przesłanie wersji elektronicznej i papierowej wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia) w Sekretariacie UWM Filii w Ełku upływa w dniu 01-10-2021r. (piatek)

 

W sprawie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Sekretariatem UWM Filii w Ełku (adres e-mail: katarzyna.dabrowska@uwm.edu.pl)