Praktyki

  • Koordynator ds. praktyk na kierunku administracja I i II stopnia oraz bezpieczeństwo wewnętrzne 
    dr Piotr Wojnicz / wojniczpiotr@wp.pl

  • Koordynator ds. praktyk na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 
    dr Ryszard Skawiński / ryszardskawinski@wp.pl

  • Koordynator ds. praktyk na kierunku pielęgniarstwo 
    mgr Elżbieta Araminowicz-Kierklo / elzbieta.kierklo@uwm.edu.pl

 

Decyzja nr 21
Dyrektora Filii UWM w Ełku z dnia 25 lutego 2020r.
w sprawie regulaminu studenckich praktyk zawodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Filia w Ełku

 

Uchwała nr 528 Senatu UWM z dnia 25 czerwca 2019 roku

 

Podanie o odbycie praktyki

Wniosek o zaliczenie praktyki na podstawie odbytego stażu zawodowego/wolontariatu /Legii Akademickiej

Wniosek o zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia