Koła Naukowe

Na kierunku Geodezja i Kartografia działa koło naukowe o nazwie: „Naukowe Koło Obrazowania Ziemi”

Na kierunku Administracja działa koło naukowe o nazwie: "Koło naukowe administratywistów"

Zarząd tworzą: Kinga Stielow - przewodnicząca, Jarosław Kamiński - sekretarz, Agnieszka Kruszewska - skarbnik.

Komisja rewizyjna: Agnieszka Wysocka - przewodnicząca, Justyna Sieńkowska, Małgorzata Cwalina.