Koła Naukowe

  • Koło Naukowe Administratywistów

Opiekun Koła: dr Marcin Radziłowicz

 

  • Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego MARABUT

Opiekun Koła: dr Piotr Wojnicz

 

  • Studenckie Koło Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

Opiekun Koła: mgr piel. Grażyna Piwko

 

  • Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu

Opiekun Koła: dr n. med. Ewa Kupcewicz

 

  • Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyznaniowego Fides
    Opiekun Koła: dr hab. Justyna Krzywkowska