Badanie losów Absolwentów oraz liczba absolwentów

http://www.uwm.edu.pl/studenci/badanie-losow-absolwentow

http://losyabsolwentow.uwm.edu.pl:8080/apex/f?p=102:1

 

Absolwenci 2015-2016

Kierunek: Administracja - 27 osób

Absolwenci 2016-2017

Kierunek: Administracja - 19 osób

Kierunek: Geodezja i Kartografia - 13 osób