Badanie losów Absolwentów oraz liczba absolwentów

----> Badania losów Studenta: http://losyabsolwentow.uwm.edu.pl:8080/apex/f?p=102:1:4946212077228487

 

 

  • Absolwenci 2015/2016

 

Administracja - 27 osób

 

  • Absolwenci 2016/2017

 

Administracja - 19 osób
Geodezja i Kartografia - 13 osób

 

  • Absolwenci 2017/2018

 

Geodezja i Kartografia – 14 osób

 

  • Absolwenci 2018/2019

 

Administracja I st. – 47 osób
Geodezja i Kartografia – 10 osób

 

  • Absolwenci 2019/2020

 

Administracja I st. – 30 osób

 

  • Absolwenci 2020/2021

 

Administracja I st. – 21 osób
Administracja II st. – 37 osób
Bezpieczeństwo wewnętrzne I st. – 34 osób

 

  • Absolwenci 2021/2022

 

Administracja I st. – 24 osoby
Administracja II st.  - 21 osób
Bezpieczeństwo wewnętrzne I st. – 21 osób