Plan zajęć

UWAGA! PLAN ZAJĘĆ MOŻE ULEC ZMIANIE!

PLAN ZAJĘĆ w roku akademickim 2022/2023 semestr zimowy:

-> Administracja I rok  - zmiana zajęć z Psychologii

-> Administracja II rok  

-> Administracja III rok 

-> Administracja I rok drugiego stopnia   

-> Administracja II rok drugiego stopnia 

-> Bezpieczeństwo wewnętrzne II rok 

-> Bezpieczeństwo wewnętrzne III rok
 

-> Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna I rok - zmiana zajęć w poniedziałek!

-> Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna III rok - zmiana terminów zajęć i prowadzacego z Podstaw edukacji zdrowotnej

-> Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna IV rok  - zmiana terminów zajęć i prowadzącego z Metodyki edukacji zdrowotnej

 

  

 

-----> Przydział sal - semestr zimowy <-----

 

Decyzja nr 50/2022 z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2022/2023


Ramowa organizacja roku akademickiego 2022/2023