Platforma MS Teams

Logowanie do Platformy Office 365

 Każdy student ma wygenerowany adres e-mail w domenie student.uwm.edu.pl, który jest związany z kontem Office 365.

Adres e-mail (np imie.nazwisko@student.uwm.edu.pl) przypisany jest do konta w systemie USOS i tylko nim należy posługiwać się w sprawach związanych z uczelnią.

Platforma Office 365 – Każdy Student uczelni automatycznie posiada konto u usłudze Office365.
Domyślnym loginem, a zarazem adresem email jest [numer indeksu]@student.uwm.edu.pl.

  1. Do usługi logujemy się poprzez stronę https://office.com,
  2. Loginem jest [numer indeksu]@student.uwm.edu.pl; 
    np. 123456@student.uwm.edu.pl
  3. Po podaniu loginu usługa automatycznie przekieruje Nas do strony Centralnego Systemu Uwierzytelniania UWM.
  4. Logujemy się za pomocą tych samych danych, których używamy do uwierzytelnia się w systemach USOSweb:

Identyfikator: PESEL
Hasło: takie samo jak do systemu USOSweb

   5. Po poprawnym zalogowaniu, uzyskamy dostęp do usług OFFICE365.