Referaty nadesłane - nierecenzowane

Poniższe referaty zamieszczane są w oryginalnej wersji nadesłanej przez Autorów- bez recenzji i jakichkolwiek modyfikacji.

Tytuł artykułu: Wykorzystanie technik satelitarnych i informatycznych do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Autor: mgr inż. Tomasz Templin (Uniwersytet Warmińsko – Mazurski) prof. dr hab. inż. Stanisław Oszczak Uniwersytet Warmińsko – Mazurski
Zobacz artykuł

Tytuł artykułu: Inżynieria systemów zarządzania bezpieczeństwem - nowa oferta kształcenia Wydziału Nauk Technicznych UWM w Olsztynie
Autor: dr hab. inż. prof. UWM Edward Kołodziński (Uniwersytet Warmińsko – Mazurski)
Zobacz artykuł

Tytuł artykułu: Modelowanie obiektowe Systemu Bezpieczeństwa Powiatu
Autor: Edward Kołodziński (Uniwersytet Warmińsko - Mazurski) Ireneusz Wyglądała PPW INFOKART S.A.
Zobacz artykuł

Tytuł artykułu: Inżynieria bezpieczeństwa - nowa oferta dydaktyczna Wydziału Mechatroniki Wojskowej Akademii Technicznej
Autor: prof. dr hab. inż. Aleksander Olejnik (Wojskowa Akademia Techniczna) prof. dr hab. inż. Włodzimierz Pihowicz Wojskowa Akademia Techniczna
Zobacz artykuł

Tytuł artykułu: Krajowy system ratowniczo-gaśniczy w systemie bezpieczeństwa cywilnego województwa warmińsko-mazurskiego. Stan obecny i perspektywy rozwoju.
Autor: st. bryg. inż. Marek Szczech (Komenda Wojewódzka PSP w Olsztynie)
Zobacz artykuł

Tytuł artykułu: Polityka bezpieczeństwa wobec zagrożeń lokalnych i regionalnych
Autor: dr hab. prof. AMW Andrzej Ostrokólski (Akademia Marynarki Wojennej)
Zobacz artykuł

Tytuł artykułu: Modelowanie matematyczne i optymalizacja systemów bezpieczeństwa
Autor: Prof. dr hab. inż. Andrzej Ameljańczyk (Uniwersytet Warmińsko – Mazurski)
Zobacz artykuł

Tytuł artykułu: Ochrona informacji w stanach zagrożeń
Autor: st. bryg. dr inż. Bogdan Kosowski (Szkoła Główna Służby Pożarniczej) st. kpt. mgr inż. Robert Piec Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Zobacz artykuł

Tytuł artykułu: Model systemu bezpieczeństwa regionu.
Autor: dr inż. Bogdan Kosowski (Szkoła Główna Służby Pożarniczej)
Zobacz artykuł

Tytuł artykułu: Mechatronika w technicznych systemach zabezpieczeń
Autor: doktor Andrzej Wesołowski (Wydz. Nauk. Technicznych UWM Olsztyn)
Zobacz artykuł

Tytuł artykułu: Zagrożenia krytycznej infrastruktury teleinformatycznej w dobie rozwoju społeczeństwa informacyjnego
Autor: dr Grzegorz Krasnodębski (Akademia Marynarki Wojennej)
Zobacz artykuł

Tytuł artykułu: Dodatkowy system bezpieczeństwa biernego pasażerów samochodu i jego użytkowanie
Autor: dr inż. Grzegorz Boruta (Uniwersytet Warmińsko – Mazurski) prof. Andrzej Piętak Uniwersytet Warmińsko – Mazurski
Zobacz artykuł

Tytuł artykułu: Zaawasowane technologie monitorowania zagrożeń bezpieczeństwa
Autor: dr hab. inż. prof. WAT Zygmunt Mierczyk (WAT)
Zobacz artykuł

Tytuł artykułu: Bezpieczeństwo i porządek publiczny w Województwie Warmińsko - Mazurskim
Autor: insp. mgr inż. Krzysztof Starańczak (Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie)
Zobacz artykuł

Tytuł artykułu: Ochrona portów i obiektów portowych
Autor: dr Magdalena Łuczkowska (Akademia Morska w Szczecinie)
Zobacz artykuł

Tytuł artykułu: Model systemu bezpieczeństwa powiatu
Autor: Dr hab. inż. prof. UWM Edward Kołodziński (Uniwersytet Warmińsko – Mazurski)
Zobacz artykuł

Tytuł artykułu: Uwagi o problemach konstruowania miary poziomu bezpieczeństwa obiektu
Autor: Prof. dr hab. inż. Stanisław Piasecki (Instytut Badań Systemowych PAN)
Zobacz artykuł

Tytuł artykułu: Alokacja potencjału gospodarczego oraz wykorzystanie sił zbrojnych dla prognozowanych sytuacji kryzysowych województwa
Autor: doctor Zbigniew Grzywna (Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych)
Zobacz artykuł

Tytuł artykułu: Analiza możliwości zapewnienia stabilnej komunikacji z bezpilotowymi statkami powietrznymi systemu monitoringu zagrożeń bezpieczeństwa w regionie warmińsko - mazurskim
Autor: Dr hab. inż. Edward Kołodziński (Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olszt) Dr inż. Wojciech Mąka Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olszt
Zobacz artykuł

Tytuł artykułu: Nowe technologie w ochronie infrastruktury krytycznej
Autor: dr inż. Marek Życzkowski (Wojskowa Akademia Techniczna)
Zobacz artykuł

Tytuł artykułu: Modelowanie systemów wspomagania decyzji
Autor: Piotr Zaskórski (Wojskowa Akademia Techniczna)
Zobacz artykuł

Tytuł artykułu: Techniczne systemy zabezpieczenia mienia i infrastruktury krytycznej
Autor: prof. Mieczysław Szustakowski (WAT)
Zobacz artykuł

Tytuł artykułu: Projektowanie systemów ochrony
Autor: dr inż Wiesław Ciurapiński (Wojskowa Akademia Techniczna) prof. dr hab. inż. Mieczysław Szustakowski Wojskowa Akademia Techniczna
Zobacz artykuł

Tytuł artykułu: Wektorowy potencjał zagrożenia technicznego
Autor: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Pihowicz (Wojskowa Akademia Techniczna)
Zobacz artykuł

Tytuł artykułu: Kształcenie studentów w zakresie "Inżynierii Systemów Bezpieczeństwa" realizowane na Wydziale Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej
Autor: dr inż. Krzysztof Kwiatos ( Wojskowa Akademia Techniczna) dr hab. inż. Tadeusz Dąbrowski Wojskowa Akademia Techniczna
Zobacz artykuł

Tytuł artykułu: Zarządzanie klęskami żywiołowymi i ekologicznymi
Autor: st. naukowy: dr hab. inż. Andrzej Gałecki (Uniwersytet Zielonogórski)
Zobacz artykuł

Tytuł artykułu: Zastosowanie metody grupowania sekwencji czasowych do rozpoznawania mowy na podstawie ukrytych modeli Markowa
Autor: dr inż. Tomasz Pałys (Wojskowa Akademia Techniczna)
Zobacz artykuł

Tytuł artykułu: Bezpieczeństwo psychologiczne elementem spójnej polityki Zarządzania Kryzysowego
Autor: mgr Elżbieta Sideris (Instytut Ratownictwa Psychologicznego) mgr Bożena Paczuska-Jałowińska Instytut Ratownictwa Psychologicznego
Zobacz artykuł

Tytuł artykułu: Objects recognition and the scaling issue
Autor: dr Witold Żorski (Wojskowa Akademia Techniczna)
Zobacz artykuł

Tytuł artykułu: System rozpoznawania mówców
Autor: dr inż. Andrzej M. Wiśniewski (UWM, WAT)
Zobacz artykuł

Tytuł artykułu: Przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa transportu samochodowego w Polsce
Autor: Dr hab. Józef Sadowski (Akademia Marynarki Wojennej)
Zobacz artykuł

Tytuł artykułu: Stan bezpieczeństwa transportu samochodowego w Polsce
Autor: Dr hab. Józef Sadowski (Akademia Marynarki Wojennej)
Zobacz artykuł

Tytuł artykułu: Model Symulacyjny "RUDPO" wspomagający edukację w systemie ratownictwa
Autor: Prof. Jerzy Konieczny (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu) dr n. med. Marcin Popow Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Zobacz artykuł

Tytuł artykułu: Prognozowanie bezpieczeństwa powodziowego na zuławach delty Wisły za pomocą macierzy kumulowanych stanów zagrożeń
Autor: Profesor Krzysztof Ficoń (Akademia Marynarki Wojennej)
Zobacz artykuł

Tytuł artykułu: An Approach to Intrusion Detection by Means of Idiotypic Networks
Autor: Marek Ostaszewski (University of Luxembourg) dr hab. Franciszek Seredyński Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Zobacz artykuł

Tytuł artykułu: Wpływ ładu przestrzennego na minimalizację zagrożenia w sytuacjach kryzysowych
Autor: dr inż. Tomasz Podciborski (KPiZP UWM w Olsztynie) mgr inż. Jacek Kil KPiZP UWM w Olsztynie
Zobacz artykuł

Tytuł artykułu: W poszukiwaniu modelu systemu zarządzania kryzysowego
Autor: dr Janusz Ziarko (Krakowska szkoła Wyższa)
Zobacz artykuł

Tytuł artykułu: Ochrona infrastruktury krytycznej
Autor: dr inż. Ryszard Piwowarczyk (Ministerstwo Infrastruktury)
Zobacz artykuł

Tytuł artykułu: РЕГИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Autor: prof. Viacheslav Berezutskiy (National technical university Kharkov)
Zobacz artykuł