17 czerwca 2016 roku minęła dwudziesta piąta rocznica podpisania Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Z tej okazji INP przygotował międzynarodową konferencję naukową pt. "Stosunki polsko-niemieckie w ćwierćwiecze później", która odbyła się w dniach 20-22 czerwca w Olsztynie.

Na konferencję przybyli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, placówek dyplomatycznych i konsularnych, mniejszości narodowych, naukowcy różnych dziedzin z kraju i zagranicy.

Drugiego dnia konferencji nastąpiło wręczenie Medalu Honorowego "Sprawiedliwy wśród Narodów Świata" przyznanego przez Instytut Yad Vashem państwu Stefanowi i Oldze Gumienkom. Medal, potomkom wyróżnionych, wręczyła JE Anna Azari ambasador Izraela w Warszawie.

Niektóre relacje:

http://ro.com.pl/dobrzy-sasiedzi-od-25-lat/01282659

http://ro.com.pl/sprawiedliwi-wsrod-narodow-swiata/01282697

http://olsztyn.tvp.pl/25864765/bohaterska-rodzina-odznaczona-niosla-pomoc-mimo-grozby-smierci

http://olsztyn.tvp.pl/25851895/o-relacjach-polskoniemieckich-podczas-konferencji

http://www.uwm.edu.pl/egazeta/polacy-niemcy-bilans-po-cwierc-wieku

http://www.wm.uw.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=6945:o-stosunkach-polsko-niemieckich-w-25-rocznice-podpisania-traktatu&catid=193&Itemid=314&lang=pl

http://www.vdg.pl/pl/article/3690-przewodniczacy-vdg-na-konferencji-w-olsztynie

https://wrota.warmia.mazury.pl/rozwoj-regionu/7570-wspolpraca-sasiedzka-i-wspolna-konferencja

http://www.olsztyn24.com/news/28158-medal-sprawiedliwy-wsrod-narodow-swiata-posmiertnie-przyznano-stefanowi-i-oldze-gumieniak.html

http://gazetaolsztynska.pl/365315,Dali-schronienie-Zydowi-w-czasie-II-wojny-swiatowej-Ich-przedstawiciel-odebral-medal.html#axzz4CUUaufpg

http://gwarminska.pl/strona/wnuczka-odebrala-odznaczenie-sprawiedliwy-wsrod-narodow-swiata/

0004
0004 0004
0007
0007 0007
0015
0015 0015
0023
0023 0023
0027
0027 0027
0029
0029 0029
0031
0031 0031
0039
0039 0039
0105
0105 0105
0107
0107 0107
0110
0110 0110
0114
0114 0114
0127
0127 0127
0128
0128 0128
0133
0133 0133
0146
0146 0146
0147
0147 0147
0148
0148 0148
0151
0151 0151
0154
0154 0154
0157
0157 0157
0158
0158 0158
0170
0170 0170
0173
0173 0173
0174
0174 0174
0181
0181 0181
0186
0186 0186
0187
0187 0187
0189
0189 0189
0261
0261 0261
0267
0267 0267
0010
0010 0010

Źródła nie znaleziono
Źródła nie znaleziono