W dniach 16-17 października br. Instytut Nauk Politycznych UWM organizował konferencję naukową pt. "25 lat polsko-rosyjskiego traktatu o dobrosąsiedzkiej i przyjaznej współpracy: próba bilansu ćwierćwiecza relacji polsko-rosyjskich".

W konferencji uczestniczyli teoretycy i praktycy relacji polsko-rosyjskich: naukowcy, samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz studenci. Celem naukowym i społecznym przedsięwzięcia była próba podsumowania ćwierćwiecza relacji polsko-rosyjskich, ocena osiągnięć i zaprzepaszczonych szans, jak również próba zbudowania swoistych wątków prognostycznych w odniesieniu do dalszego rozwoju dwustronnych stosunków. Zasadniczym wnioskiem z owocnych i wielowątkowych obrad było podkreślenie złożoności relacji politycznych obu państw na poziomie centralnym przy jednoczesnym dostrzeżeniu szans rozwoju kontaktów polsko-rosyjskich na poziomie regionalnym i lokalnym. Zarazem najważniejszym, choć niewymiernym rezultatem przedsięwzięcia było zainicjowanie polsko-rosyjskiej debaty na temat aktualnych problemów w dwustronnych relacjach i sposobów ich rozwiązania.

Debata i konferencja była częścią projektu współfinansowanego przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

Logo Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

Program konferencji>>>

1
1 1
2
2 2
3
3 3

Aktualności PTNP

Źródła nie znaleziono