Praktyki, oferty staży, pracy

DOKUMENTACJA PRAKTYK

Szanowni Państwo, w związku z Zarządzeniem Rektora Nr 54/2021 z dnia 11 maja 2021 roku zmianie uległ wzór umowy na praktyki. Dotychczas podpisane umowy nie wymagają zmiany. Prosimy o stosowanie nowego wzoru umowy.

Zaliczenie praktyk kierunkowych

 

CERTYFIKOWANE SZKOLENIA I WARSZTATY

 

OFERTY PRAKTYK

OFERTY STAŻY

 

OFERTY PRACY