ZDALNE NAUCZANIE
Zarządzeniem JM Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w Uniwersytecie wprowadza się zdalne formy realizacji zajęć dydaktycznych począwszy od 30 marca 2020 r. do odwołania. Wyjaśnienie i dodatkowe informacje zamieszczono w aktualnościach oraz utworzono oddzielną zakładkę po lewej stronie serwisu.
K O M U N I K A T
Decyzją JM Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w okresie 12 marca 2020 r. do odwołania zawieszone zostają wszystkie zajęcia dydaktyczne. Dziekanat Wydziału w soboty (dyżury dla studentów studiów niestacjonarnych) będzie nieczynny. W pilnych sprawach Studenci proszeni są o kontakt telefoniczny lub mejlowy.
Przedłużenie ważności legitymacji studenckich
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał rozporządzenie, zgodnie z którym elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020, zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r., bez konieczności potwierdzenia ich ważności.
Przedłużenie okresu wnoszenia opłat
Zarządzeniem JM Rektora do 30 kwietnia br. zostaje przedłużony okres wnoszenia opłat za usługi edukacyjne (m.in. studia niestacjonarne).

Aktualności