Rok akademicki
2014/2015

Jednostki Wydziału

Wydarzenia WydziałuZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

Konferencja - Mechanizmy funcjonowania strefy euro Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest organizatorem VI edycji studiów podyplomowych MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.


W dniach 30-31 maja 2015 r. organizujemy otwartą konferencję podsumowującą tę edycję studiów. Konferencja ma na celu upowszechnienie wiedzy na temat mechanizmów funkcjonowania Unii Europejskiej i strefy euro. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.


Zjazd absolwentów WNE 2015


Osiągnięcia Wydziału


Uchwała Nr 2 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 9 stycznia 2014 roku

w sprawie oceny programowej na kierunku ekonomia prowadzonym na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, działając na podstawie art.5 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U.Nr.65 po. 595 ze zm.Dz. U. z 2005 r. nr 164, poz.1365), po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego postanowiła przyznać z dniem 25 września 2006 roku Wydziałowi Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.

Sponsorzy Wydziału

Konkurs dla najlepszego studenta

Konkurs obejmuje zarówno absolwentów studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych obu stopni kształcenia. Udział w nim nie wymaga zgłoszenia.

Konkurs - najlepsza praca magisterska

Konkurs skierowany jest do studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Celem konkursu jest wyłonienie i spopularyzowanie najlepszej pracy magisterskiej.

Aktualności Wydziałowe

Ruszyła IX edycja konkursu prac magisterskich!| 11.05.2015

Już wystartował Konkurs „Teraz Polska Promocja i Rozwój”. Na laureatów najlepszych prac magisterskich czekają nagrody pieniężne o łącznej wartości 50.000 zł., publikacje i staże. Prace można zgłaszać do 16.10.2015 r. Zobacz więcej...

Konkurs na najlepsze prace dyplomowe| 27.11.2014

Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją Oddział w Olsztynie, ogłasza konkurs (VI edycja) na najlepszą pracę dyplomową. Do konkursu można zgłaszać prace licencjackie, inżynierskie i magisterskie, obronione na kierunku Zarządzanie oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w roku akademickim 2013/2014. Więcej...


Przydatne linki
G A L E R I A