Rok akademicki
2014/2015

Jednostki Wydziału

Osiągnięcia Wydziału

Uchwała Nr 2 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 9 stycznia 2014 roku

w sprawie oceny programowej na kierunku ekonomia prowadzonym na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, działając na podstawie art.5 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U.Nr.65 po. 595 ze zm.Dz. U. z 2005 r. nr 164, poz.1365), po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego postanowiła przyznać z dniem 25 września 2006 roku Wydziałowi Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.

Sponsorzy Wydziału

Konkurs dla najlepszego studenta

Konkurs obejmuje zarówno absolwentów studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych obu stopni kształcenia. Udział w nim nie wymaga zgłoszenia.

Konkurs - najlepsza praca magisterska

Konkurs skierowany jest do studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Celem konkursu jest wyłonienie i spopularyzowanie najlepszej pracy magisterskiej.

Ogłoszenia z dziekanatu

Konkursy

Aktualności Wydziałowe

Zaproszenie na wykład| 20.11.2014

24 listopada o godz. 12.30 odbędzie się wykład pani prof. Małgorzaty Zalewskiej, członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego na temat: "FAKTY I MITY O UNII BANKOWEJ". Zapraszamy pracowników i studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych.

Absolwenci Wydziału Nauk Ekonomicznch| 28.10.2014

Dziekan i Rada Wydziału mają zaszczyt zaprosić na uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów absolwentom Wydziału. Uroczystość odbędzie się 22 listopada o godz. 9:00 w Auli Kongresowej Centrum Konferencyjnego UWM. Absolwentów zapraszamy na godz. 8:30.


Przydatne linki
G A L E R I A