Rok akademicki
2015/2016

Jednostki Wydziału

Osiągnięcia Wydziału


Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule naukowm z zakresu sztuki (Dz. U. z 2014 r. poz.1852), po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, podjęła decyzję o przyznaniu z dniem 22 czerwca 2015 roku Wydziałowi Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, działając na podstawie art.5 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U.Nr.65 po. 595 ze zm.Dz. U. z 2005 r. nr 164, poz.1365), po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego postanowiła przyznać z dniem 25 września 2006 roku Wydziałowi Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.

Uchwała Nr 406/2015 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 11 czerwca 2015 roku

w sprawie oceny instytucjonalnej na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Na podstawie art.48a ust. 4 oraz art.52 ust. 1 ustawy z dnia 27 licpca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz.572, z późn. zm.) Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej po zapoznaniu się z raportem Zespołu Oceniającego oraz stanowiskiem Uczelni, a także kierując się sprawozdaniem Zespołu nauk społecznych w zakresie nauk ekonomicznych w sprawie oceny instytucjonalnej na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wydaje ocenę pozytywną

Uchwała Nr 2 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 9 stycznia 2014 roku

w sprawie oceny programowej na kierunku ekonomia prowadzonym na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Narodowy Bank Polski edukuje mobilnie


NBP edukuje mobilnie
Narodowy Bank Polski przygotował aplikację mobilną „Encyklopedia pojęć ekonomicznych”. Stanowi ona zbiór haseł ekonomicznych dostępnych w Portalu Edukacji Ekonomicznej NBP www.nbportal.pl Encyklopedia w przystępny sposób prezentuje podstawowe pojęcia z zakresu ekonomii i finansów, może więc stanowić istotną pomoc dydaktyczną w nauce i studiowaniu zagadnień z mikro- i makroekonomii.
Informacje o aplikacji „Encyklopedia pojęć ekonomicznych” dostępne są na stronie głównej www.nbp.pl, stronie NBPortal.pl, a także w sklepach App Store i Google Play, skąd bezpłatnie można ją pobrać na telefony i tablety z systemami Android oraz iOS.

Sponsorzy Wydziału

Konkurs dla najlepszego studenta

Konkurs obejmuje zarówno absolwentów studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych obu stopni kształcenia. Udział w nim nie wymaga zgłoszenia.

Konkurs - najlepsza praca magisterska

Konkurs skierowany jest do studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Celem konkursu jest wyłonienie i spopularyzowanie najlepszej pracy magisterskiej.

Ogłoszenia z dziekanatu

Konkursy

Aktualności Wydziałowe

Konkurs o Nagrodę Prezesa NBP| 06.10.2015

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej naukowej publikacji książkowej z dziedziny bankowości i finansów. Zobacz więcej...

Zaproszenie na seminarium| 29.09.2015

Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie serdecznie zapraszają na seminarium dla studentów i absolwentów pt. „Dzień dobry biznes”. Seminarium odbędzie się 13 października 2015 r. w Auli Wydziału Nauk Ekonomicznych. Zobacz program...

Weź udział w bezpłatnym szkoleniu!| 06.10.2015

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie serdecznie zapraszają studentów, absolwentów i pracowników oraz wszystkie zainteresowane osoby do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Na Giełdę w 3 krokach”. Szkolenie odbędzie się 21 października 2015 r. w Hotelu Wileńskim w Olsztynie. Zaczynamy o godz. 18.00. Więcej...

Mechanizmy funkcjonowania strefy euro| 14.09.2015

 

Trwa rekrutacja na VII edycję studiów podyplomowych „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro” Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Studia trwają dwa semestry, a całkowita odpłatność za studia wynosi jedynie 300 zł. Więcej...

Bardzo serdecznie zapraszamy

Poznaj z nami Kortowo| 14.09.2015

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych serdecznie zaprasza wszystkich studentów i doktorantów niepełnosprawnych, którzy w roku akademickim 2015/2016 rozpoczynają naukę na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, na spotkanie pt.: „POZNAJ Z NAMI KORTOWO”, które odbędzie się dn. 01.10.2015 r. o godz. 13.30. Zabierzemy Was na wycieczkę po urokliwym kapusie studenckim: pokażemy jak się poruszać po Kortowie, nauczymy w jaki sposób korzystać z zasobów Biblioteki Uniwersyteckiej, zaprosimy na spotkanie z przedstawicielami Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych, zwiedzimy Izbę Pamięci oraz odwiedzimy niezwykłą kolekcję zwierząt w Starym Dworze, pokażemy Wam miejsca, z których będziecie korzystać w czasie kształcenia na UWM. Na zakończenie zaprosimy na poczęstunek i wspólne pieczenie kiełbasek przy ognisku Miejsce spotkania to ul. Oczapowskiego 12B - pod budynkiem Biblioteki Uniwersyteckiej. Zainteresowanych prosimy o wypełnienie zamieszczonego formularza (poniżej do pobrania) i przesłanie go do nas na adres bon@uwm.edu.pl, niezdecydowanych prosimy o kontakt telefoniczny (89-523-38-66) lub e-mailowy."

Ruszyła IX edycja konkursu prac magisterskich!| 11.05.2015

Już wystartował Konkurs „Teraz Polska Promocja i Rozwój”. Na laureatów najlepszych prac magisterskich czekają nagrody pieniężne o łącznej wartości 50.000 zł., publikacje i staże. Prace można zgłaszać do 16.10.2015 r. Zobacz więcej...

Konkurs na najlepsze prace dyplomowe| 27.11.2014

Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją Oddział w Olsztynie, ogłasza konkurs (VI edycja) na najlepszą pracę dyplomową. Do konkursu można zgłaszać prace licencjackie, inżynierskie i magisterskie, obronione na kierunku Zarządzanie oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w roku akademickim 2013/2014. Więcej...


Przydatne linki
G A L E R I A