Rok akademicki
2015/2016

Jednostki Wydziału

Osiągnięcia Wydziału


Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule naukowm z zakresu sztuki (Dz. U. z 2014 r. poz.1852), po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, podjęła decyzję o przyznaniu z dniem 22 czerwca 2015 roku Wydziałowi Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, działając na podstawie art.5 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U.Nr.65 po. 595 ze zm.Dz. U. z 2005 r. nr 164, poz.1365), po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego postanowiła przyznać z dniem 25 września 2006 roku Wydziałowi Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.

Uchwała Nr 406/2015 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 11 czerwca 2015 roku

w sprawie oceny instytucjonalnej na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Na podstawie art.48a ust. 4 oraz art.52 ust. 1 ustawy z dnia 27 licpca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz.572, z późn. zm.) Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej po zapoznaniu się z raportem Zespołu Oceniającego oraz stanowiskiem Uczelni, a także kierując się sprawozdaniem Zespołu nauk społecznych w zakresie nauk ekonomicznych w sprawie oceny instytucjonalnej na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wydaje ocenę pozytywną

Uchwała Nr 2 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 9 stycznia 2014 roku

w sprawie oceny programowej na kierunku ekonomia prowadzonym na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Narodowy Bank Polski edukuje mobilnie


NBP edukuje mobilnie
Narodowy Bank Polski przygotował aplikację mobilną „Encyklopedia pojęć ekonomicznych”. Stanowi ona zbiór haseł ekonomicznych dostępnych w Portalu Edukacji Ekonomicznej NBP www.nbportal.pl Encyklopedia w przystępny sposób prezentuje podstawowe pojęcia z zakresu ekonomii i finansów, może więc stanowić istotną pomoc dydaktyczną w nauce i studiowaniu zagadnień z mikro- i makroekonomii.
Informacje o aplikacji „Encyklopedia pojęć ekonomicznych” dostępne są na stronie głównej www.nbp.pl, stronie NBPortal.pl, a także w sklepach App Store i Google Play, skąd bezpłatnie można ją pobrać na telefony i tablety z systemami Android oraz iOS.

Sponsorzy Wydziału

Konkurs dla najlepszego studenta

Konkurs obejmuje zarówno absolwentów studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych obu stopni kształcenia. Udział w nim nie wymaga zgłoszenia.

Konkurs - najlepsza praca magisterska

Konkurs skierowany jest do studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Celem konkursu jest wyłonienie i spopularyzowanie najlepszej pracy magisterskiej.

Ogłoszenia z dziekanatu

Aktualności Wydziałowe

Uroczystość wręczenia dyplomów| dodano:27.10.2015

Dziekan i Rada Wydzialu Nauk Ekonomicznych mają zaszczyt zaprosić absolwentów na uroczystość rozdania dyplomów. Zobacz więcej...

Wykład otwarty| dodano:24.11.2015

Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych zaprasza na wykład otwarty pt.„Gospodarka Polski – między zieloną wyspą a dryfującą krą”, który poprowadzi dr hab. Dariusz Filar, prof. UG (członek Rady Polityki Pieniężnej w latach 2004-2010). Wykład odbędzie się 1 grudnia (wtorek) o godzinie 11.30 w auli im. prof. Gotowca. Wykład jest zaproszeniem do publicznej debaty nad faktyczną kondycją polskiej gospodarki. Prelegent omówi czynniki, którym należy zawdzięczać fenomenalną zdolność Polski do utrzymywania wzrostu w czasach, gdy inne kraje pogrążyły się w recesji. Jednocześnie wskazuje cenę, którą za wzrost przyszło nam zapłacić. Przedmiotem analizy Dariusza Filara będą też najważniejsze wyzwania, jakie gospodarka polska napotka w najbliższych latach. Serdecznie zapraszam wszystkich pracowników oraz studentów Wydziału.

Staż zagraniczny| dodano:23.11.2015

Studenci zainteresowani praktykami w zakresie bankowości, ubezpieczeń, finansów, mogą aplikować na staż zagraniczny Hamburg (Niemcy). Firma jest przedstawicielem biura DVAG-German Financial Advisors´ Association. Więcej informacji na stronie

INFORMACJA - TRENDY - DESIGN| dodano:23.11.2015

Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM w Olsztynie, serdecznie zaprasza do udziału w konferencji INFORMACJA - TRENDY - DESIGN, która odbędzie się 10 grudnia 2015 r. w sali 102 Centrum Edukacji Technologicznej Stara Kotłownia, zlokalizowanym przy ul. Prawocheńskiego 9 w Olsztynie, w godzinach 10.00-13.45. Założeniem konferencji jest podsumowanie projektu, którego celem było utworzenie nowego, interdyscyplinarnego kierunku studiów Analiza i kreowanie trendów. Projekt jest realizowany przez pracowników trzech wydziałów UWM: Wydziału Humanistycznego, Wydziału Nauk Społecznych oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych przy koordynacji przez Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM w Olsztynie. W celu wzięcia udziału w wydarzeniu należy przesłać formularz zgłoszeniowy, na następujący adres ciitt@uwm.edu.pl, lub dostarczyć osobiście do siedziby CIiTT. Szczegółowych informacji na temat organizacji konferencji udzielają pracownicy Centrum Innowacji i Transferu Technologii pani Ewa Dąbkowska.

Ramowy program; Formularz zgłoszeniowy

Konkurs o Nagrodę Prezesa NBP| dodano:06.10.2015

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej naukowej publikacji książkowej z dziedziny bankowości i finansów. Zobacz więcej...


Przydatne linki
G A L E R I A