Rok akademicki
2015/2016

Rekrutacja WNE 2016 - 2017

Jednostki Wydziału

Nowe władze Wydziału na kadencję 2016 - 2020DZIEKAN WYDZIAŁU

prof. dr hab. Roman Kisiel, prof. zw.

Prodziekan ds. nauki i współpracy międzynarodowej

dr hab. Anna Organiściak - Krzykowska, prof. UWM

Prodziekan ds. toku studiów

dr hab. Mariola Grzybowska - Brzezińska

Prodziekan ds. planów i programu kształcenia

dr Tomasz Wierzejski


Osiągnięcia Wydziału


Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule naukowm z zakresu sztuki (Dz. U. z 2014 r. poz.1852), po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, podjęła decyzję o przyznaniu z dniem 22 czerwca 2015 roku Wydziałowi Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, działając na podstawie art.5 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U.Nr.65 po. 595 ze zm.Dz. U. z 2005 r. nr 164, poz.1365), po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego postanowiła przyznać z dniem 25 września 2006 roku Wydziałowi Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.

Uchwała Nr 406/2015 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 11 czerwca 2015 roku

w sprawie oceny instytucjonalnej na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Na podstawie art.48a ust. 4 oraz art.52 ust. 1 ustawy z dnia 27 licpca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz.572, z późn. zm.) Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej po zapoznaniu się z raportem Zespołu Oceniającego oraz stanowiskiem Uczelni, a także kierując się sprawozdaniem Zespołu nauk społecznych w zakresie nauk ekonomicznych w sprawie oceny instytucjonalnej na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wydaje ocenę pozytywną

Uchwała Nr 2 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 9 stycznia 2014 roku

w sprawie oceny programowej na kierunku ekonomia prowadzonym na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Narodowy Bank Polski edukuje mobilnie


NBP edukuje mobilnie
Narodowy Bank Polski przygotował aplikację mobilną „Encyklopedia pojęć ekonomicznych”. Stanowi ona zbiór haseł ekonomicznych dostępnych w Portalu Edukacji Ekonomicznej NBP www.nbportal.pl Encyklopedia w przystępny sposób prezentuje podstawowe pojęcia z zakresu ekonomii i finansów, może więc stanowić istotną pomoc dydaktyczną w nauce i studiowaniu zagadnień z mikro- i makroekonomii.
Informacje o aplikacji „Encyklopedia pojęć ekonomicznych” dostępne są na stronie głównej www.nbp.pl, stronie NBPortal.pl, a także w sklepach App Store i Google Play, skąd bezpłatnie można ją pobrać na telefony i tablety z systemami Android oraz iOS.

Sponsorzy Wydziału

Konkurs dla najlepszego studenta

Konkurs obejmuje zarówno absolwentów studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych obu stopni kształcenia. Udział w nim nie wymaga zgłoszenia.

Konkurs - najlepsza praca magisterska

Konkurs skierowany jest do studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Celem konkursu jest wyłonienie i spopularyzowanie najlepszej pracy magisterskiej.

Konkursy

Aktualności Wydziałowe

Zaproszenie na na wykłady otwarte| dodano:18.05.2016

W imieniu Kolegium Dziekańskiego WNE uprzejmie zapraszam na wykłady otwarte:

1. Prof.Francesco Losurdo który odbędzie się 23 maja (poniedziałek) w godz. 11.30-13.00 w Auli WNE.

2. dr. Ivano Dileo z Uniwersytetu im. Aldo Moro w Bari (Włochy), który odbędzie się 25 maja (środa) w godz. 9.45-11.15 w Auli im. M. Gotowca.

Serdecznie zapraszam na w/w wykłady wszystkich pracowników naukowo-dydaktycznych, opiekunów i członków kół naukowych oraz młodych pracowników nauki i doktorantów.

Anna Organiściak-Krzykowska

Prodziekan ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej WNE

Zaproszenie na konferencję| dodano:26.04.2016

 

Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest organizatorem VII edycji studiów podyplomowych Mechanizmy funkcjonowania strefy euro realizowanych w ramach programu edukacji ekonomicznej NBP.

W dniach 21-22 maja 2016 r. organizujemy otwartą konferencję podsumowującą tę edycję studiów. Konferencja ma na celu upowszechnienie wiedzy na temat mechanizmów funkcjonowania Unii Europejskiej i strefy euro. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

Program konferencji

Wybrane tematy prezentacji

Fundacja Kronenberga - podziękowanie| dodano:02.02.2016

Pragniemy serdecznie podziękować Panu za wspólną organizację konkursu "Pierwszy Milion" oraz konferencji "Kompentencje finansowe i wyzwania na rynku pracy" na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Zobacz więcej...

Sukces czasopisma| dodano:11.01.2016

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 18 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznanych za publikację w tych czasopismach „Olsztyn Economic Journal” uzyskał 13 punktów w wyniku oceny parametrycznej.

dr hab. Anna Organiściak-Krzykowska, prof. UWM Redaktor Naczelna „Olsztyn Economic Journal”

Konkurs na najlepsze prace dyplomowe| dodano:30.11.2015

Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją Oddział w Olsztynie, ogłasza konkurs (VII edycja) na najlepszą pracę dyplomową. Do konkursu można zgłaszać prace licencjackie, inżynierskie i magisterskie, obronione na kierunku Zarządzanie oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w roku akademickim 2015/2016. W konkursie mogą wziąć udział prace dyplomowe absolwentów UWM w Olsztynie oraz innych wyższych uczelni ( w tym niepublicznych) w Polsce. Zgłoszenie pracy dyplomowej powinno nastąpić najpóźniej do 15 października 2016 roku. Więcej...

Konkurs o Nagrodę Prezesa NBP| dodano:06.10.2015

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej naukowej publikacji książkowej z dziedziny bankowości i finansów. Zobacz więcej...


Przydatne linki
G A L E R I A