Rok akademicki
2014/2015

Jednostki Wydziału

Osiągnięcia Wydziału

Uchwała Nr 2 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 9 stycznia 2014 roku

w sprawie oceny programowej na kierunku ekonomia prowadzonym na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, działając na podstawie art.5 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U.Nr.65 po. 595 ze zm.Dz. U. z 2005 r. nr 164, poz.1365), po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego postanowiła przyznać z dniem 25 września 2006 roku Wydziałowi Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.

Sponsorzy Wydziału

Konkurs dla najlepszego studenta

Konkurs obejmuje zarówno absolwentów studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych obu stopni kształcenia. Udział w nim nie wymaga zgłoszenia.

Konkurs - najlepsza praca magisterska

Konkurs skierowany jest do studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Celem konkursu jest wyłonienie i spopularyzowanie najlepszej pracy magisterskiej.

Ogłoszenia z dziekanatu

Konkursy

Aktualności Wydziałowe

Z okazji Święta Pań 8 marca składam wszystkim Paniom studiującym i pracującym na Wydziale Nauk Ekonomicznych najlepsze życzenia: zdrowia, szczęścia i pomyślności.

Janusz Heller Dziekan

Rekrutacja Erasmus+| 23.02.2015

Przypominamy, że w piątek 6 marca mija termin składania dokumentów w ramach rekrutacji na wyjazdy na studia do uczelni partnerskich w programie Erasmus+ w przyszłym roku akademickim. Więcej informacji w zakładce Erasmus. Polecamy!

Dodatkowy system emerytalny w Polsce - diagnoza i rekomendacje zmian| 23.01.2015

Dr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka była członkiem zespołu, który pod kierunkiem dr Joanny Ruteckiej (PPG-SGH) przygotował na prośbę Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta, Ireny Wóycickiej, raport „Dodatkowy system emerytalny w Polsce - diagnoza i rekomendacje zmian”. Raport wydany pod auspicjami Towarzystwa Ekonomistów Polskich był przedmiotem Debaty Emerytalnej, która z udziałem Prezydenta Bronisława Komorowskiego, odbyła się w Pałacu Prezydenckim 19 stycznia 2015 r. Tym samym zapoczątkowana została dyskusja, w którym kierunku powinny zmierzać zmiany w pracowniczych programach emerytalnych i indywidualnych planach oszczędzania na starość. Opracowany raport

Konkurs na najlepsze prace dyplomowe| 27.11.2014

Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją Oddział w Olsztynie, ogłasza konkurs (VI edycja) na najlepszą pracę dyplomową. Do konkursu można zgłaszać prace licencjackie, inżynierskie i magisterskie, obronione na kierunku Zarządzanie oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w roku akademickim 2013/2014. Więcej...


Przydatne linki
G A L E R I A