Studiuj Ekonomię

Kierunek: EKONOMIA

Studiując na kierunku  Ekonomia można uzyskać wszechstronną wiedzę z zakresu teorii ekonomii oraz istoty, uwarunkowań i praw procesu gospodarowania. Student poznaje zasady gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi, materialnymi, jest przygotowywany do prowadzenia analiz ekonomicznych, formułowania opinii dotyczących problemów gospodarczych w skali mikro i makroekonomicznej, podejmowania racjonalnych decyzji gospodarczych. Proces kształcenia przygotowuje do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach (publicznych i pozarządowych), zarówno w kraju jak i za granicą. Absolwenci posiadają niezbędną wiedzę i umiejętności do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Nauka języków obcych pozwala absolwentom na swobodne funkcjonowanie w europejskiej (globalnej) przestrzeni społeczno-gospodarczej. W trakcie studiów kształtowana jest etyczna i społeczna odpowiedzialność zawodowa. Absolwenci są przygotowani do kontynuacji kształcenia na różnych specjalnościach studiów drugiego stopnia.

Formy studiów oraz specjalności na kierunku

Ekonomia

studia stacjonarne
studia pierwszego stopnia -  licencjackie6 semestrówEkonomia
studia drugiego stopnia - magisterskie4 semestry

Analityka gospodarcza

Finanse, bankowość i ubezpieczenia

Ekonomia menedżerska i doradztwo finansowe

E-handel i usługi

studia niestacjonarne
studia pierwszego stopnia - licencjackie6 semestrówEkonomia
studia drugiego stopnia - magisterskie4 semestry

Analityka gospodarcza

Finanse, bankowość i ubezpieczenia

Ekonomia menedżerska i doradztwo finansowe

E-handel i usługi

Studia dualne z bankiem City Handlowym

(Oferta skierowana do studentów specjalności Ekonomia menedżerska i doradztwo finansowe)

Studia dualne to równoczesne studiowanie i odbywanie praktyki zawodowej w banku Citi Handlowym. Jego specjaliści wypełniają obowiązek szkolenia praktycznego studentów. Bank oferuje nie tylko możliwość kształcenia się, ale zapewnia także wynagrodzenie stosowne do zatrudnienia. Początkowo będzie to ćwierć etatu, a w drugim roku pół.

Ponadto bank zobowiązuje się do zatrudnienia studentów studiujących w tym systemie. Ale to nie wszystkie profity. Student studiów dualnych może w pełni korzystać ze wszystkich benefitów pozapłacowych dostępnych pracownikom banku, np. ubezpieczeń, dostępu do lekarzy, zniżek w sklepach i punktach usługowych. Czego w zamian bank żąda od studenta? Podpisania zobowiązania do przepracowania w banku 2 lat.

Kwalifikacje absolwenta, możliwe obszary zatrudnienia:

Absolwent może pracować na stanowiskach kierowniczych, analitycznych i operacyjnych w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych i jednostkach administracji gospodarczej. Może prowadzić samodzielną działalność gospodarczą oraz świadczyć usługi doradcze i konsultingowe.

Plany studiów

http://www.uwm.edu.pl/wne/ksztalcenie-na-wydziale

Strona systemu rekrutacji

http://rekrutacja.uwm.edu.pl/