Erasmus

Wymiana pracowników
Wyjazdy na studia
Wyjazdy na praktyki
Uczelnie partnerskie
Wytyczne Erasmus+
Erasmus+Courses 
Przydatne linki
Kontakt

 

AKTUALNOŚCI

Rekrutacja pracowników na wyjazdy Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020

Szanowni Państwo, 

Informuję, iż rozpoczęły się nabory pracowników na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2019/2020. 

Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych (STT)

(Dot. pracowników administracyjnych i technicznych). 

11 października upływa termin przyjmowania zgłoszeń (formularz aplikacyjny, Indywidualny program szkolenia) na wyjazdy szkoleniowe. Zainteresowani pracownicy powinni się zgłaszać bezpośrednio do Biura ds. Współpracy Międzynarodowej.  

Więcej informacji:

http://bwm.uwm.edu.pl/erasmus/mobilnosc-z-krajami-programu-ue/wyjazdy-pracownikow-w-celach-szkoleniowych-stt

Przykładowe szkolenia: www.staffmobility.eu/staff-week-search

Podobnie jak w roku ubiegłym finansowane są 4 dni pobytu.

 

Wyjazdy pracowników w celach dydaktycznych (STA)

14 października upływa termin rekrutacji wydziałowej (komplet dokumentów aplikacyjnych: formularz aplikacyjny, Indywidualny program nauczenia podpisany przez pracownika i Dziekana oraz zaproszenie (może być w formie mailowej). Kompletne wnioski składane są do Koordynatora Wydziałowego

Więcej informacji: http://bwm.uwm.edu.pl/erasmus/mobilnosc-z-krajami-programu-ue/wyjazdy-pracownikow-w-celu-prowadzenia-zajec-dydaktycznych

Wyniki kwalifikacji zostaną ogłoszone przez Biuro Współpracy Międzynarodowej do 31 października 2019, a wyjazdy będą realizowane nie wcześniej niż 15 listopada 2019 (proszę wziąć to pod uwagę przy ustalaniu terminu mobilności).

Podobnie jak w roku ubiegłym finansowane są 3 dni pobytu.


 

Rekrutacja na studia zagraniczne w ramach Programu Erasmus+ 2019/2020

Uwaga studenci: ogłaszamy nabór na studia w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020 (wyjazd w semestrze zimowym i letnim).

Kraje Partnerskie w ramach Programu Erasmus+ (między innymi):

Chorwacja, Cypr, Francja, Litwa, Łotwa, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Szwecja, Turcja, Włochy. 

Rekrutacja odbywa się w systemie USOS!

Termin rekrutacji wydziałowej: 28.02.2019r. 

Zainteresowanych wyjazdem prosimy o uzupełnienie zgłoszenia przez USOSweb (wymiana studencka), skompletowanie dokumentów m.in. formularz aplikacyjny, LA - porozumienie o programie studiów i kontakt z Koordynatorem Wydziałowym.

Szczegóły: http://bwm.uwm.edu.pl/erasmus/test33/wyjazdy-studentow-na-studia-sms/proces-rekrutacji

Kontakt:

Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus+

mgr Adam Krystian Wiśniewski

erasmus.wne@uwm.edu.pl


 

WYJAZDY PRACOWNIKÓW

Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych

Dotyczy pracowników administracyjnych i technicznych. 13 października 2017 upływa termin przyjmowania zgłoszeń (formularz aplikacyjny, Indywidualny program szkolenia) na wyjazdy szkoleniowe. Zainteresowani pracownicy powinni się zgłaszać bezpośrednio do Biura ds. Współpracy Międzynarodowej. Na stronie Biura ds. Współpracy Międzynarodowej znajduje się już aktualny formularz aplikacyjny na rok akademicki 2017/2018. Podobnie jak w roku ubiegłym finansowane są 4 dni pobytu.

Przykładowe szkolenia znajdują się na stronie: staffmobility.eu/staff-week-search

Wyjazdy pracowników w celach dydaktycznych

16 października upływa termin rekrutacji wydziałowej - złożenie do Koordynatora Wydziałowego dokumentów aplikacyjnych pracowników (formularz aplikacyjny, Indywidualny program nauczenia podpisany co najmniej przez pracownika i Dziekana oraz zaproszenie (może być w formie mailowej). Bardzo proszę sprawdzić kompletność i poprawność dostarczanych dokumentów, ponieważ w przypadku braków, aplikacja pracownika zostanie odrzucona (chodzi zwłaszcza o Indywidualny program nauczania, który często jest niekompletny). Na stronie Biura ds. Współpracy Międzynarodowej znajduje się aktualny formularz aplikacyjny na rok akademicki 2017/2018. Podobnie jak w roku ubiegłym finansowane są 3 dni pobytu + podróż (zgodnie z kalkulatorem odległości).

Wszystkie informacje (łącznie ze wzorem dokumentów) znajdą Państwo na stronie: http://www.uwm.edu.pl/bwz/strefa-pracownika/

 

WYJAZDY NA STUDIA

Najważniejsze kryteria brane pod uwagę w trakcie rekrutacji:

 1. Kwalifikacja wydziałowa oraz za pomocą systemu USOSweb:
 • sporządzenie listy kandydatów wyrażających chęć wyjazdu, przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej przez koordynatora wydziałowego oraz Dziekana.
 • rekrutacja przez system USOSweb

Po zakończonej rekrutacji student jest zobowiązany dostarczyć formularz zgłoszeniowy wydrukowany z systemu USOS oraz formularz aplikacyjny ze strony biura (obecnie Państwo na niej przebywają) do Koordynatora Wydziałowego.

Harmonogram rekrutacji ogłaszany jest przez Koordynatora Wydziałowego.

 1. Egzamin językowy - znajomość języka obcego będzie zweryfikowana w czasie egzaminu organizowanego za pośrednictwem BWM przez niezależną szkołę językową, po złożeniu przez koordynatorów protokołów z kwalifikacji wydziałowej. Osoby posiadające certyfikaty językowe (min. poziom B2 z języka kraju, do którego student chce wyjechać) będą zwolnione z egzaminu.

Szczegółowe wymogi oraz wzory dokumentów dostępne są na stronie Biura ds. Współpracy Międzynarodowej: http://www.www.uwm.edu.pl/bwz/dla-studentow/wyjazdy-na-studia/

 

WYJAZDY NA PRAKTYKI

Kwalifikacja wydziałowa polega na:

 • sporządzeniu listy kandydatów wyrażających chęć wyjazdu;
 • przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej przez Koordynatora Wydziałowego oraz Dziekana Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu się na wyjazd na praktykę podejmowana jest przez Koordynatora Uczelnianego Programu Erasmus+.

Najważniejsze kryteria brane pod uwagę w trakcie rekrutacji

 • znajomość języka obcego (instytucja przyjmująca określa język, w którym będzie prowadzona praktyka);
 • średnia ocen (określona przez Twój wydział);
 • zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa i harmonogramem programu Erasmus UWM w Olsztynie;
 • dodatkowe kryteria np.: aktywność na uczelni – działalność w organizacjach studenckich, kołach naukowych itp.
 1. Decydując się na realizację praktyk w ramach programu Erasmus+ należy uwzględnić zgodność praktyki z programem i kierunkiem studiów. Praktyka może być praktyką obowiązkową lub nieobowiązkową (z punktu widzenia programu kształcenia), ale zawsze powinna gwarantować nabycie kompetencji związanych z kierunkiem studiów studenta.
 2. Będąc studentem ostatniego roku studiów musisz zakończyć swoją praktykę przed uzyskaniem absolutorium.
 3. Absolwenci muszą być zgłoszeni przez wydział na wyjazd jeszcze w trakcie ostatniego roku studiów.

Szczegółowe wymogi oraz wzory dokumentów dostępne są na stronie Biura ds. Współpracy Międzynarodowej:

http://www.uwm.edu.pl/bwz/dla-studentow/wyjazdy-na-praktyki/

 

UCZELNIE PARTNERSKIE

Lista podpisanych umów z uczelniami partnerskimi znajduje się na stronie:

http://www.uwm.edu.pl/bwz/erasmus/mobilnosc-z-krajami-programu-ue//

W celu uzyskania aktualnych informacji o liście krajów partnerskich, do których możliwy jest wyjazd, proszę o kontakt z Koordynatorem Wydziałowym.

W przypadku nawiązania kontaktu z uczelnią, która nie posiada umowy bilateralnej z WNE, możliwe jest nawiązanie współpracy i ewentualny wyjazd.

 

KONTAKT

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Wydziałowy koordynator programu Erasmus mgr Adam Krystian Wiśniewski
10-719 Olsztyn ul. Prawocheńskiego 3, pok. 5 mail: erasmus.wne@uwm.edu.pl

 

PRZYDATNE LINKI

Erasmus+

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji