Kontakt

Dane teleadresowe

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wydział Nauk Ekonomicznych

10-719 Olsztyn, ul. M. Oczapowskiego 4

tel. + 48 89 523 42 75

email: wne(at)uwm.edu.pl

NIP: 739-30-33-097

Dziekanat

Kierunek - Ekonomia, tel. + 48 89 523 44 46

Kierunek - Zarządzanie, Zarządzanie i Inzynieria Produkcji,  tel. + 48 89 523 47 57


Administrator strony internetowej Wydziału Nauk Ekonomicznych:

mgr inż. Barbara Golonka  tel. +48 89 523 35-84 bago@uwm.edu.pl

Administrator pracowni komputerowych na Wydziale Nauk Ekonomicznych:

dr Daniel Rzeczkowski tel. +48 89 523 44-01 daniel.rzeczkowski@uwm.edu.pl