Kontakt

Dane teleadresowe

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauk Ekonomicznych
10-719 Olsztyn
ul. M. Oczapowskiego 4

Studia stacjonarne, tel. + 48 89 523 47 57
Studia niestacjonarne, tel. + 48 89 523 44 46
tel.faks + 48 89 523 4275

email: wne(at)uwm.edu.pl

Administrator strony:

mgr inż. Barbara Golonka  tel. +48 89 523 35-84 bago@uwm.edu.pl

Administrator pracowni komputerowych:

dr Daniel Rzeczkowski tel. +48 89 523 44-01 daniel.rzeczkowski@uwm.edu.pl