Dziekanat

Adres: ul. Michała Oczapowskiego 4, 10-719 Olsztyn
Kierunek Ekonomia oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji: tel. +89 523 44 46, pok. 5
Kierunek Zarządzanie: tel. +89 523 47 57, pok. 3 i 4
  
Kierownik dziekanatu: mgr inż. Marta Garela - pok. 2, tel. +89 523 42 75
Specjalista: mgr Magdalena Janczyło - pok. 2, tel. +89 523 42 75
  
Godziny przyjęć studentów:
- poniedziałki: 08:00-12:00
- wtorki: 10:30-14:30
- środy: dzień wewnętrzny
- czwartki: 08:00-12:00
- piątki: 10:30-14:30
- soboty: 9:00-13:00
  
DYŻUR DZIEKAŃSKI
dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM - pok. 2, tel. +89 523 42 75
- czwartki: 08.00-09.00

Dyżury Prodziekana ds. studenckich
dr Marek Siemiński - pok. 6, tel. +89 523 47 57
- wtorki: 08:00-10:00
- piątki: 15:00-16:00

 

Konsultacje Wydziałowego Opiekuna Studentów Niepełnosprawnych
dr Dorota Sobol - ul. R. Prawocheńskiego 3, pok. 3
- poniedziałki: godz. 13.15-14.15
- wtorki: godz. 9.30-10.30
- Konsultacje na MS Teams (kod: hlet3uw)
- e-mail: dorota.sobol@uwm.edu.pl

 

Obsługa spraw studenckich z podziałem na kierunki studiów:

Kierunek, stopień, forma i rok studiówPracownik
WSZYSTKIE KIERUNKI
- Pomoc materialna (studia stacjonarne i niestacjonarne)
- Ekonomia - studia doktoranckie
Jadwiga Woroniecka
(e-mail: jadwiga.woroniecka@uwm.edu.pl)
pok. 13, tel. +89 523 35 71
- Studia Podyplomowemgr Magdalena Janczyło
(e-mail: wne.podyplomowe@uwm.edu.pl)
pok. 9, tel. +89 524 55 56
EKONOMIA, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI (studia stacjonarne i niestacjonarne)
pok. 5, tel. +89 523 44 46
- Ekonomia, 1 stopień, stacjonarne, II rok
- Ekonomia, 2 stopień, stacjonarne, II rok
- Ekonomia, 1 stopień, niestacjonarne, I-III rok
mgr inż. Beata Lauter
(e-mail: beata.lauter@uwm.edu.pl)
- Ekonomia, 1 stopień, stacjonarne, I i III rok
- Ekonomia, 2 stopień, stacjonarne, I rok
Barbara Sienkiewicz
(e-mail: b.sienkiewicz@uwm.edu.pl)
- Ekonomia, 2 stopień, niestacjonarne, I i II rok
- Zarządzanie i Inż. Prod., 1 stopień, stacjonarne, I-IV rok
- Zarządzanie i Inż. Prod., 1 stopień, niestacjonarne, I-IV rok
lic. Ewa Lempek
(e-mail: ewa.lempek@uwm.edu.pl)
ZARZĄDZANIE (studia stacjonarne i niestacjonarne)
pok. 3 i 4, tel. +89 523 47 57
- Zarządzanie, 1 stopień, niestacjonarne, II rok
- Zarządzanie, 2 stopień, stacjonarne, I i II rok
- Zarządzanie, 2 stopień, stacjonarne, II rok (w jęz. ang.)
mgr Beata Filipowicz
(e-mail: beata.filipowicz@uwm.edu.pl)
- Zarządzanie, 1 stopień, stacjonarne, I i III rok
- Zarządzanie, 2 stopień, niestacjonarne, II rok
mgr inż. Elżbieta Kownacka
(e-mail: elzbieta.kownacka@uwm.edu.pl)
- Zarządzanie, 1 stopień, stacjonarne, II rok
- Zarządzanie, 1 stopień, niestacjonarne, I i III rok
- Zarządzanie, 2 stopień, niestacjonarne, I rok
mgr Mariola Kwiatkowska
(e-mail: m.kwiatkowska@uwm.edu.pl)