Akademia Młodego Ekonomisty

Zostań studentem Akademii Młodego Ekonomisty na Wydziale Nauk Ekonomicznych

Akademia Młodego Ekonomisty (AME) to program edukacji ekonomicznej skierowanej do uczniów szkół średnich prowadzony przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

AME funkcjonuje w systemie semestralnym. Semestr zajęć obejmuje 4 spotkania. Każde z nich trwa 90 minut i obejmuje wykład oraz warsztaty. Problematyka zajęć koncentruje się wokół ciekawych zagadnień z zakresu ekonomii i zarządzania. Ofertę tematyki warsztatów kształtują uczniowie.  Zajęcia są realizowane na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie lub na terenie szkoły w przypadku utworzenia grupy z jednej palcówki. Średnia liczebność grupy wynosi 30 osób. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich, pracowników Wydziału Nauk Ekonomicznych.

Uczestnicy Akademii otrzymują karty zaliczeń a semestr zajęć kończy się wręczeniem certyfikatów uczestnictwa i nagród dla najlepszych studentów.  Zaliczenie semestru zajęć uzyskują wszyscy studenci, którzy wezmą udział w conajmniej pięciu zajęciach AME.

Akademia funkcjonuje od kwietnia 2017 roku  uczestnictwo w zajęciach jest nieodpłatne.

Ciekawe propozycje warsztatów i wykładów w AME :

 1. Autoprezentacja – dr Justyna Witkowska
 2. Czas na pieniądz -  dr Karol Wojtowicz
 3. Czy ekonomiści grają w gry? - Dr Marcin Bogdański
 4. Efektywne zarządzanie czasem -  dr Sylwia Stachowska
 5. Elementy zarządzania strategicznego - dr Marek Siemiński
 6. Fundusze UE – jakie to proste! -  dr Joanna Zielińska-Szczepkowska
 7. Giełdowe Rekiny - dr Karol Wojtowicz
 8. Jak rozpoznać fałszywe banknoty – dr Karol Wojtowicz
 9. Jakie są korzyści z posługiwania się wspólną walutą (euro)? - Dr Kamil Kotliński
 10. Kiedy grupa staje się zespołem, czyli sztuka efektywnej współpracy - dr Sylwia Stachowska
 11. Logistyka -  dr Grzegorz Szczubełek
 12. Merchandising – sztuka prezentacji produktów -  dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM
 13. Młodzież na rynku pracy w Polsce i UE –  dr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka
 14. Neuromarketing – dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska
 15. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej - dr Izabela Zabielska
 16. Skuteczne negocjacje – dr Justyna Witkowska
 17. Wspólna waluta: szanse i zagrożenia – dr Rafał Warżała

 

Zgłoszenia i informacje dotyczące Akademii Młodego Ekonomisty:

Prodziekan ds. toku studiów

dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM

margrzyb@um.edu.pl tel. (89) 523 47-57

  

AKADEMIA MŁODEGO EKONOMISTY

W bieżącym roku akademickim Wydział Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie podjął inicjatywę przygotowania projektu dydaktycznego skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Efektem tego przedsięwzięcia stała się „Akademia Młodego Ekonomisty” – zorganizowany cykl warsztatów z zakresu ekonomii i zarządzania, prowadzonych przez nauczycieli akademickich Wydziału, kończący się uzyskaniem certyfikatu.

Inauguracja pierwszej edycji „Akademii Młodego Ekonomisty” odbyła się 11.04.2017 r. w II Liceum Ogólnokształcącym im. K. I. Gałczyńskiego w Olsztynie. Oficjalnego otwarcia dokonał Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych prof. dr hab. Roman Kisiel, prof. zw. oraz Dyrektor II LO w Olsztynie mgr Krzysztof Wiśniewski. W uroczystości uczestniczyli również mgr Magdalena Korzeb, nauczyciel przedmiotu „Przedsiębiorczość”, organizator i opiekun grupy 32 słuchaczy pierwszej edycji Akademii (chętnych było dwukrotnie więcej), oraz dr Tomasz Wierzejski, Prodziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych, który wręczył wszystkim młodym adeptom ekonomii karty zaliczeń. Najważniejszą osobą w tym dniu była jednak dr Izabela Zabielska, prowadząca pierwszy warsztat pt. „Prowadzenie własnej działalności gospodarczej”. Zajęcia miały charakter praktyczny, angażujący wszystkich uczniów. Ich aktywność była tak duża, że planowany czas warsztatu musiał zostać wydłużony. Zarówno ten fakt, jak i brawa, którymi na koniec została nagrodzona dr Izabela Zabielska, najlepiej świadczą o tym, jak udane i owocne było spotkanie z ekonomią w II LO w Olsztynie.

W pierwszej edycji „Akademii Młodego Ekonomisty” zaplanowano w sumie sześć warsztatów. Na kolejnych zostaną omówione następujące zagadnienia: „Autoprezentacja”, „Kiedy grupa staje się zespołem, czyli sztuka efektywnej współpracy”, „Czas na pieniądz”, „Fundusze UE – jakie to proste!” oraz „Efektywne zarządzanie czasem”. Ostatnie zajęcia zaplanowano na 13.06.2017 r. Wówczas odbędzie się uroczyste rozdanie certyfikatów ukończenia „Akademii Młodego Ekonomisty”. Natomiast kolejna edycja tego projektu w II LO w Olsztynie zaplanowana jest na najbliższą jesień.

W kolejnym roku akademickim zakres „Akademii Młodego Ekonomisty” zostanie rozszerzony. Planuje się zarówno włączenie do programu nowych zagadnień tematycznych, jak też uruchomienie edycji w innych szkołach lub edycji międzyszkolnych. Projekt Akademii wpisuje się w strategiczny cel Wydziału Nauk Ekonomicznych, jakim jest propagowanie wiedzy ekonomicznej na Warmii i Mazurach, oraz pozwala na zapoznanie się młodzieży z regionu z ofertą i atutami naszego Wydziału. Karta osiągnięć studenta.

 

Inauguracja Akademii Młodego Ekonomisty 

II Liceum Ogólnokształcące im. K. I. Gałczyńskiego w Olsztynie

 

 Rok akademicki 2018/2019

V Liceum Ogólnokształcące im. Wspólnej Europy w Olsztynie

(4 grupy)

1. Czy ekonomiści grają w gry? - dr Marcin Bogdański

2. Giełdowe Rekiny - dr Karol Wojtowicz 

3. Kiedy grupa staje się zespołem, czyli sztuka efektywnej współpracy - dr Sylwia Stachowska

4. Coaching - dr Waldemar Kozłowski

 

Liceum Ogólnokształcące nr XII im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie

(4 grupy)

1. Elementy zarządzania strategicznego - dr Marek Siemiński 

2. Miasto przyszłości - dr Tomasz Wierzejski

3. Efektywne zarządzanie czasem - dr Sylwia Stachowska

4. Spróbuj szczęścia w ruletce - fascynujący świat pieniędzy i matematyki - dr Anna Rutkowska-Ziarko

 

II Liceum Ogólnokształcące im. K. I. Gałczyńskiego w Olsztynie

(1 grupa)

1. Fundusze UE – jakie to proste - dr Joanna Zielińska- Szczepkowska

2. Giełdowe Rekiny - dr Karol Wojtowicz

3. Jakie są korzyści z posługiwania się wspólna walutą (euro)? -dr Kamil Kotliński

4. Merchandising - sztuka prezentacji produktów - dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM

 

Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie

(1 grupa)

1. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej - dr Izabela Zabielska

2. Czas na pieniądz - dr Karol Wojtowicz

3. Skuteczne negocjacje - dr Jarosław Mioduszewski

4. Efektywne zarządzanie czasem - dr Sylwia Stachowska

 

II LO w Piszu

(2 grupy)

1.Prowadzenie własnej działalności gospodarczej - dr Izabela Zabielska

2. Efektywne zarządzanie czasem - dr Sylwia Stachowska

3. Merchandising - dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM

4. Jak rozpoznać fałszywe banknoty - dr Karol Wojtowicz

 

Semestr letni 2016/2017 

Tematyka warsztatów

1. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej - dr Izabela Zabielska

2. Autoprezentacja – dr Justyna Witkowska

3. Kiedy grupa staje się zespołem, czyli sztuka efektywnej współpracy - dr Sylwia Stachowska - zobacz galerię

4. Fundusze UE – jakie to proste! -  dr Joanna Zielińska-Szczepkowska

5. Efektywne zarządzanie czasem -  dr Sylwia Stachowska - zobacz galerię

6. Czas na pieniądz -  dr Karol Wojtowicz

 

 

semestr zimowy 2017/2018

II Liceum Ogólnokształcącym im. K. I. Gałczyńskiego w Olsztynie – 2 grupy

Tematyka warsztatów

Giełdowe Rekiny – dr Karol Wojtowicz

Elementy zarządzania strategicznego – dr Marek Siemiński

Kiedy grupa staje się zespołem, czyli sztuka efektywnej współpracy- dr Sylwia Stachowska - zobacz galerię

Efektywne zarządzanie czasem- dr Sylwia Stachowska - zobacz galerię

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej -dr Izabela Zabielska

Merchandising –  dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska

semestr letni 2017/2018

II Liceum Ogólnokształcącym im. K. I. Gałczyńskiego w Olsztynie – 2 grupy

Tematyka warsztatów

Giełdowe Rekiny – dr Karol Wojtowicz

Elementy zarządzania strategicznego – dr Marek Siemiński

Kiedy grupa staje się zespołem, czyli sztuka efektywnej współpracy- dr Sylwia Stachowska

Efektywne zarządzanie czasem- dr Sylwia Stachowska

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej -dr Izabela Zabielska

Merchandising –  dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska

Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie – 1 grupa

Tematyka warsztatów

Kiedy grupa staje się zespołem, czyli sztuka efektywnej współpracy- dr Sylwia Stachowska

Komunikacja i negocjacje - dr Jarosław Mioduszewski

Neuromarketing  - dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska

Merchandising –  dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska