Opiekunowie lat

Rok akademicki 2020/21
Studia stacjonarne

ROKIMIĘ I NAZWISKOJEDNOSTKATELEFONE-MAIL
EKONOMIA, 1 stopnia
Idr Karol WojtowiczKatedra Finansów89 523-4548
IIdr Wioletta WierzbickaKatedra Teorii Ekonomii89 523-3392
IIIdr Marcin JanuszKatedra Polityki Gospodarczej89 523-4453
EKONOMIA, 2 stopnia
Idr Jarosław Skorwider-NamiotkoKatedra Finansów89 523-4416
IIdr Agnieszka StanowickaKatedra Teorii Ekonomii89 524-5127
ZARZĄDZANIE, 1 stopnia
Idr Magdalena WysockaKatedra Polityki Gospodarczej89 523-4219
IIdr Jarosław NazarczukKatedra Polityki Gospodarczej89 523-4265
IIIdr Małgorzata Kędzior-LaskowskaKatedra Rynku i Konsumpcji89 523-4471
ZARZĄDZANIE, 2 stopnia
Idr Magdalena RaczyńskaInstytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości89 523-4418
IIdr Magdalena WysockaKatedra Polityki Gospodarczej89 523-4219
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Imgr Grażyna KowalewskaKatedra Polityki Gospodarczej89 523-3721
IIdr Natalia ŚwidyńskaKatedra Konkurencyjności Gospodarki89 523-4263
IIIdr Agnieszka Napiórkowska-BaryłaKatedra Konkurencyjności Gospodarki89 523-4235
IVdr Adam WiśniewskiInstytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości89 523-3604

Studia niestacjonarne

ROKIMIĘ I NAZWISKOJEDNOSTKATELEFONE-MAIL
EKONOMIA, 1 stopnia
Imgr Adam WieczorekKatedra Konkurencyjności Gospodarki89 523-3778
IImgr Aleksandra OstrowskaKatedra Finansów89 523-3755
IIIdr Joanna Zielińska-SzczepkowskaKatedra Polityki Gospodarczej89 523-3398
EKONOMIA, 2 stopnia
Idr Anna WichowskaKatedra Teorii Ekonomii89 524-5114
IIdr Magdalena ŁadaKatedra Konkurencyjności Gospodarki89 523-3437
ZARZĄDZANIE, 1 stopnia
Idr Joanna BakKatedra Finansów89 523-6596
IIdr Agnieszka ZawadzkaKatedra Teorii Ekonomii89 523-3761
IIIdr Konrad SzydłowskiKatedra Finansów89 524-5152
ZARZĄDZANIE, 2 stopnia
Idr Adam WiśniewskiInstytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości89 523-3604
IImgr Roman MachugaInstytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości89 523-4136
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Idr Marek PiotrowskiKatedra Polityki Gospodarczej89 523-3906
IIdr Mirosław KowalewskiInstytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości89 523-4508
IIIdr Dominika JakubowskaKatedra Rynku i Konsumpcji89 523-3670
IVdr Renata BurchartInstytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości89 523-4508