Opiekunowie lat

Rok akademicki 2018/2019

Ekonomia – pierwszego stopnia, stacjonarne
RokImię i nazwiskoJednostkaTelefonMail
Idr Marcin JanuszKatedra Polityki Społecznej i Ubezpieczeń, pok. 205b

523 44-53

IIdr Jarosław Skorwider-Namiotko            Katedra Finansów i Bankowości, pok.104

523 44-16             

 
IIIdr Eliza FarelnikKatedra Makroekonomii, pok. 211

524 51-14        

 

Kierunek: Ekonomia – drugiego stopnia, stacjonarne

Idr Małgorzata KobylińskaKatedra Metod Ilościowych, pok. 338

523 32-38

IIdr Dominika Kuberska

Katedra Analizy Rynku i Marketingu, pok. 6

524 51-47

 
Zarządzanie – pierwszego stopnia, stacjonarne    
Imgr Małgorzata Kędzior-LaskowskaKatedra Mikroekonomii, pok. 422

523 44-71

IIdr Mirosława Witkowska-Dąbrowska

Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej, pok. 321

523 35-48

 
IIIdr Magdalena WojarskaKatedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej, pok. 205

523 45-88

 
Zarządzanie – drugiego stopnia, stacjonarne
Idr Dorota SobolKatedra Organizacji i Zarządzania, pok 205524 51-65
IImgr Natalia ŚwidyńskaKatedra Ekonomii Środowiska, Nieruchomości i Agrobiznes, pok. 324523 42-63 
Zarządzanie i inżynieria produkcji – pierwszego stopnia, stacjonarne        
Idr Agnieszka Napiórkowska-BaryłaKatedra Ekonomii Środowiska, Nieruchomości
i Agrobiznesu, pok. 322
 523 42-35 
IImgr Adam Krystian WiśniewskiKatedra Organizacji i Zarządzania,523 44-17 
IIIdr Karol WójtowiczKatedra Finansów i Bankowości, pok. 112523 45-48
IVdr Małgorzata Grzywińska-Rąpca       Katedra Metod Ilościowych, pok. 330523 37-79         

Ekonomia – pierwszego stopnia, niestacjonarne

Idr Joanna Zielińska-Szczepkowska

dr Joanna Zielińska-Szczepkowska

523-39-06
IIdr Joanna Dynowska

Katedra Rachunkowości, pok. 326

524 51-30 
IIIdr Ilisio Manuel de JesusKatedra Ekonomii Środowiska, Nieruchomości i Agrobiznes, pok. 320523 43-33 

Ekonomia – drugiego stopnia, niestacjonarne

Imgr Anna Wichowska

Katedra Makroekonomii, pok. 426

523 37-55
IIdr Anna Bartoszewicz

Katedra Rachunkowości, pok. 314

524 51-93

Zarządzanie – pierwszego stopnia, niestacjonarne

Idr Konrad Szydłowski

Katedra Finansów i Bankowości, pok. 103

524 51-52
IIdr Grzegorz Szczubełek

Katedra Mikroekonomii, pok. 329

523 36-69
IIIdr Izabela Zabielska

Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej, pok.206

523 45-88

Zarządzanie – drugiego stopnia, niestacjonarne

Idr Wioletta WierzbickaKatedra Makroekonomii, pok. 213523 33-92
IIdr Marek SiemińskiKatedra Organizacji i Zarządzania, pok.205523 35-15 

Zarządzanie i inżynieria produkcji – pierwszego stopnia, niestacjonarne 

Idr Dominika JakubowskaKatedra Mikroekonomii, pok. 424523 36-70
IIdr Renata Burchart

Katedra Rachunkowości, pok. 312

523 45-08
III

dr Krystyna Romaniuk

Katedra Mikroekonomii

523 42-34
IVdr Alina Źróbek-Różańska

Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej, pok. 203

523 39-06