Praca i egzamin dyplomowy (instrukcje, harmonogramy)

Aktualizacja: 14.07.2022

Studenci Wydziału Nauk Ekonomicznych przygotowują prace dyplomowe w ramach realizacji seminariów dyplomowych oraz pod kierunkiem opiekunów naukowych prac (promotorów). Jednakże w zależności od kierunków i stopni kształcenia obowiązują zasady przygotowania prac dyplomowych, do których wskazówki i instrukcje zamieszczono poniżej.


 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulaminem studiów przystąpienie do egzaminu dyplomowego wymaga spełnienia określonych procedur. Dotyczą one także odbioru dyplomów, czy okresu posługiwania się legitymacją studencką. Na niniejszej stronie zamieszczono informacje związane z ww. wymogami, harmonogramy egzaminów dyplomowych, informacje ogólne, wspólne oraz szczegółowe dla poszczególnych kierunków studiów. Ich znajomość pozwoli na bezproblemowe przygotowanie do obrony prac i obsługę w Dziekanacie.

 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

 

Zasady organizacji egzaminów dyplomowych

Informacja Prorektora ds. kształcenia z 25 maja 2021 r. w sprawie składania egzaminów dyplomowych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

Procedura Dyplomowania w ramach SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie

Obsługa Archiwum Prac Dyplomowych (APD)


Uwaga
Zamieszczony harmonogram obron ma charakter orientacyjny i godziny mogą ulec niewielkim przesunięciom. Przewodniczący komisji w razie potrzeby może zarządzić przerwę techniczną.
dr Marek Siemiński,
Prodziekan ds. Studenckich

Ekonomia

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego:

Formalności związane ze złożeniem pracy dyplomowej, opłatami, odbiorem dyplomu itp. oraz Załącznik 1 (wykaz złożonych dokumentów).

Harmonogram egzaminów dyplomowych 2021/2022

Szczegółowy terminarz egzaminów dyplomowych (obron) - 18 lipca 2022 r.

 


Zarządzanie

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego:

Formalności związane ze złożeniem pracy dyplomowej, opłatami, odbiorem dyplomu itp. oraz Załącznik 1 (wykaz złożonych dokumentów).

Harmonogram egzaminów dyplomowych 2021/2022

Szczegółowy terminarz egzaminów dyplomowych (obron) - 18 lipca 2022 r.

 


Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego

Formalności związane ze złożeniem pracy dyplomowej, opłatami, odbiorem dyplomu itp. a także Załącznik 1 (wybór opcji dyplomu) oraz Załącznik 2 (wykaz złożonych dokumentów).

Harmonogram egzaminów dyplomowych 2021/22

Szczegółowy terminarz egzaminów dyplomowych (obron) - 18 lipca 2022 r.