Pomoc materialna

Ważna informacja dla Studentów ubiegających się o pomoc  materialną w okresie od listopada do czerwca roku akademickiego 2020/2021.

Wszystkie świadczenia przyznawane są wyłącznie na wniosek studenta (formularze wniosków dostępne są w systemie USOSweb link do strony; https://usosweb.uwm.edu.pl

Wnioski nie mogą zawierać nadruku „NIEZATWIERDZONE”

Student ubiegający się o przyznanie świadczeń (stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium socjalne, zapomogę) może złożyć w pok. nr 13 wygenerowany i podpisany wniosek wraz z dokumentacją od 01 do 10 dnia danego miesiąca. Oświadczenia niezbędne do poszczególnych typów wniosków zostały umieszczone na następującej stronie: http://www.uwm.edu.pl/studenci/pomoc-materialna/oswiadczenia-stypendialne

W listopadzie br. wnioski należy wysyłać listem poleconym drogą pocztową lub kurierem do 10 listopada. W ramach kalendarza spotkań - w miejsce wizyt osobistych - zostają uruchomione teleporady, w czasie których zostanie telefonicznie omówiona Państwa sytuacja osobista w aspekcie składania wniosku o stypendium socjalne/stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, zebrane oraz wymagane dokumenty jak też sposób wypełnienia wniosku w USOSWEB. Na czas spotkania proszę zapewnić sobie dostęp do wniosku stypendialnego w USOSWEB. Po uzyskaniu i wyjaśnieniu sytuacji wnioski będziecie Państwo wysyłać pocztą.

Obowiązuje umówienie się na spotkanie w formie teleporady TYLKO i WYŁĄCZNIE za pośrednictwem elektronicznego kalendarza spotkań udostępnionego w systemie USOSweb, w zakładce DLA STUDENTÓW, w pozycji bocznej menu SPOTKANIA. Po zapisaniu się na wizytę należy sprawdzić status oraz wyznaczoną godzinę spotkania. Zapisy na wizyty oraz wyznaczanie godzin jest związane z migracją danych w USOSWEB. Zapisując się na teleporadę należy podać numer telefonu, na który będę mogła do Państwa zadzwonić w wyznaczonym terminie.

Ze względu na ograniczenia czasowe oraz epidemiologiczne zachęcamy Państwa do wysyłania drogą pocztową. Wnioski wraz dokumentacją można również wysyłać pocztą na adres: Dziekanat Wydziału Nauk Ekonomicznych, ul. M. Oczapowskiego 4, 10-719 Olsztyn z dopiskiem POMOC MATERIALNA.

Wykaz dokumentów, które powinny znaleźć się we wnioskach znajduje się poniżej lub bezpośrednio na stronie internetowej Wydziału Nauk Ekonomicznych w zakładce STUDENCI, menu Pomoc materialna.

Składanie wniosków o przyznanie stypendium rektora zostało zakończone w dniu 30 października 2020 r.

 


Pozostałe informacje dotyczące pomocy materialnej