Koła Naukowe

Studenckie Koła Naukowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych

 

  

Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi "Creative"

Katedra Organizacji i Zarządzania

http://www.uwm.edu.pl/creative/v3/

FB: https://www.facebook.com/SKN-ZZL-Creative-109414729132327/?fref=ts

Opiekun: dr Sylwia Stachowska (tel. 89 524 51 92)

prezentacja - plik PDF

  

 

Koło Naukowe "Audytor"

Katedra Rachunkowości

https://www.facebook.com/kolonaukoweaudytor/

knaudytor.uwm@gmail.com

Opiekun: dr Anna Bartoszewicz (tel. 89 524 51 93)

prezentacja - plik PDF

Deklaracja członkowska

  

 

Koło Naukowe Ubezpieczeń „Benefit”

Katedra Polityki Społecznej i Ubezpieczeń

https://www.facebook.com/KNU-UWM-Benefit-1168782059821652/

Opiekun: dr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka 

Przewodnicząca: Aleksandra Kuczyńska, Ola_kuczynska@wp.pl, tel.: 507-672-589

Wiceprzewodnicząca: Ewelina Kordalska, kordalskaewelina@wp.pl

  

 

Koło Naukowe "Ekonomia Międzynarodowa"

Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej

www.uwm.edu.pl/knem

Opiekun: dr hab. Wiesława Lizińska (tel. 89 523 45 31)

prezentacja - plik PDF

  

Koło Naukowe "Finanse Unii Europejskiej"

Katedra Makroekonomii

Opiekun: dr Bogdan Włodarczyk (tel. 89 524 62 42)

prezentacja - plik PDF

  

 

Koło Naukowe "Inwestorów"

Katedra Finansów i Bankowości

 https://pl-pl.facebook.com/kni.uwmolsztyn

Opiekun: dr Karol Wojtowicz (tel. 89 523 45 48)

prezentacja - plik PDF

 

 

Koło Naukowe "Finanse i Zarządzanie w Sporcie"

Katedra Finansów i Bankowości

FB: https://www.facebook.com/knfizws

Opiekun: dr Artur Wyszyński (tel. 609 239 630)

 Przewodniczący: Adrian Suchodolski, asuchodolski1@gmail.com

 I wiceprzewodnicząca: Ewelina Schilling

 II wiceprzewodniczący: Robert Sznajdrowski

prezentacja - plik PDF

 

 

Koło Naukowe "Marketingu"

Katedra Marketigu i Analiz Rynkowych

http://www.uwm.edu.pl/nkm/

https://www.facebook.com/nkmuwm/?fref=ts

Opiekun: dr Jacek Michalak (tel. 89 523 34 83)

 

 

Koło Naukowe Coauching  "Najlepsza passa"

Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej

Opiekun: dr Waldemar Kozłowski (tel. 89 523 43 79)

Przewodniczący: Kacper  Kobryń 

prezentacja - plik PDF

  

 

Koło Naukowe Coauching "Real  estate "

Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej

Opiekun: dr Waldemar Kozłowski (tel. 89 523 43 79)

Przewodniczący: Monika  Krzenzek  

prezentacja - plik PDF

 

Koło Naukowe Rachunkowości

Katedra Rachunkowości

http://www.uwm.edu.pl/wne/kr.php#kola

Opiekun: dr Renata Buchart (tel. 89 523 45 08)

prezentacja - plik PDF

 

 

Studenckie Forum Business Centre Club

Katedra Finansów i Bankowości

http://sfbcc.org.pl/

http://sfbcc.org.pl/olsztyn/

http://sfbcc.org.pl/misja-sf-bcc/

Opiekun: dr Marek Garbowski (tel. 89 523 42 68)

prezentacja - plik PDF