Nowa edycja programu "Staże Prezesa NBP"

 

Nowa edycja programu „Staże Prezesa NBP" rozpoczęta

Profesor Adam Glapiński, Prezes NBP, zaprasza absolwentów uczelni wyższych do udziału w kolejnej edycji programu „Staże Prezesa NBP".

Warszawa, 14 czerwca 2021 r. – Narodowy Bank Polski informuje, że rozpoczęła się kolejna edycja programu „Staże Prezesa NBP". Absolwenci uczelni wyższych mogą ubiegać się o staż w Centrali i Oddziałach Okręgowych Narodowego Banku Polskiego.

Wymagania wobec kandydata:

 • ukończenie studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (preferowane kierunki: ekonomia, finanse, bankowość, rachunkowość, matematyka, informatyka i pokrewne),
 • wysoka średnia ocen ze studiów,
 • biegłe posługiwanie się komputerem, w tym praktyczna znajomość pakietu Office,
 • gotowość do pozyskiwania nowej wiedzy i kompetencji zawodowych.

Osobom zakwalifikowanym do programu Narodowy Bank Polski w ramach stażu zaoferuje:

 • umowę o pracę na czas określony jednego roku w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • możliwość wszechstronnego rozwoju zawodowego m.in. poprzez uczestnictwo w szkoleniach zawodowych,
 • konsultacje z ekspertami NBP,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pracowniczych.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie do 18 lipca 2021 r., za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego poniżej, następujących dokumentów w języku polskim:

 • CV zawierające wykaz osiągnięć edukacyjnych, naukowych i zawodowych,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich (w przypadku oczekiwania na wydanie dyplomu akceptowane będzie przedstawienie zaświadczenia z uczelni potwierdzające uzyskanie tytułu magistra),
 • jednostronicowa praca pisemna na temat „Narodowy Bank Polski – moje miejsce pracy".

APLIKUJ

Regulamin Programu „Staże Prezesa NBP" w załączniku oraz na stronie www.nbp.pl.

Zespół Relacji z Mediami
Departament Komunikacji
tel. +48 22 185 2012 

press@nbp.pl
Narodowy Bank Polski
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Niniejsza wiadomość może zawierać informacje prawnie chronione. Wiadomość skierowana jest wyłącznie do adresata/adresatów określonych wyżej i stanowi własność nadawcy. Rozpowszechnianie, kopiowanie, ujawnianie lub przekazywanie osobom trzecim w jakiejkolwiek formie informacji zawartych w niniejszej wiadomości w całości lub części jest zakazane. Odbiorca, który otrzymał tę wiadomość przypadkowo, proszony jest o jej nierozpowszechnianie, a następnie poinformowanie nadawcy i jej usunięcie.

Information contained in this message may be legally privileged and/or confidential. The message is intended for the exclusive use of the addressee/addressees named above and is the property of the sender. Any dissemination, distribution, disclosure or transmission of this communication in full or in part to third parties is strictly prohibited. If you have received this communication in error, please do not disclose the contents to anyone, notify the sender immediately by replying to the message and delete this message from your system.