Książki wydane przez Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie.

okładka książkiWspółczesne zagrożenia bezpieczeństwa Polski

red. Waldemar Tomaszewski, Wojciech Fabiszewski, Andrzej Jurkun

Wydawnictwo INP UMW, Olsztyn 2017, ss. 158.

ISBN 978-83-89559-91-3

 

 

okładka książkiKobiety w przestrzeni społeczno-politycznej. Wybrane zagadnienia

red. Magdalena Kumelska, Wojciech Tomasz Modzelewski, Paweł Schmidt

Wyd. INP UWM, Olsztyn 2017, ss. 165.

ISBN 978-83-89559-88-3

 

 

okładka książkiBezpieczeństwo w wymiarze soft power i hard power

red. Ryszard Korzeniowski, Paweł Schmidt

Wyd. INP UWM, Olsztyn 2017, ss. 205.

ISBN 978-83-89559-87-6

 

 

okładka książkiBezpieczeństwo w zmieniającym się świecie

red. Wojciech Kotowicz, Paweł Schmidt

Wyd. INP UWM, Olsztyn 2017, ss. 194.

ISBN 978-83-89559-90-6

 

 

okładka książkiWojciech Tomasz Modzelewski

Paradyplomacja regionów. Studium województw Polski Wschodniej.

wyd. INP UWM, Olsztyn 2016, ss. 416

ISBN 978-83-89559-76-0

W prezentowanej pracy, w oparciu o najnowsze ustalenia teoretyczne, podjęto próbę kompleksowego ujęcia aktywności zagranicznej polskich regionów, w szczególności województw z Polski Wschodniej, ukazując także jej wymiar praktyczny, tj. przykłady uznane za reprezentatywne. Wobec widocznego w literaturze światowej i polskiej braku jednoznacznych rozstrzygnięć terminologicznych w zakresie poruszanych tematów badawczych, w pracy dokonano zabiegu wprowadzenia wiodącej kategorii „paradyplomacja” na określenie wszelkich form aktywności międzynarodowej jednostek terytorialnych, w tym regionów. Realizacja przyjętego celu badawczego, w zamierzeniu autora, ma być wkładem do dyskursu naukowego nad fenomenem paradyplomacji oraz ma wypełnić lukę istniejącą w piśmiennictwie polskim. Jest to bowiem pierwsza monografia z tego zakresu w Polsce, podejmująca tak ujęty, aktualny problem badawczy, istotny z punktu widzenia teorii i praktyki stosunków międzynarodowych oraz polityki zagranicznej Polski.

Spis treści {pdf}

Feed not found.
Feed not found.