Książki wydane przez Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie.

okładka książkiRyszard Korzeniowski

Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

Wyd. INP UWM, Olsztyn 2017, ss. 480.

ISBN 978-83-89559-75-3

 

Spis treści

WSTĘP

ROZDZIAŁ 1. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

1.1. Powstawanie zarządzania kryzysowego w Polsce

1.2. Akty prawne regulujące proces zarządzania kryzysowego

1.3. Zagrożenia ludzi, mienia, środowiska i infrastruktury krytycznej w sytuacjach kryzysowych

1.4. Pojęcie i istota kryzysu oraz sytuacji kryzysowej

1.5. Zarządzanie kryzysowe w aspekcie systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

okładka książkiKaliningrad: its internal and external issues

ed. by Arkadiusz Żukowski and Wojciech T. Modzelewski

Wyd. INP UWM, Olsztyn 2016, pp. 224.

ISBN 978-83-89559-68-5

 

 

Table of Contents [pdf]

 

okładka książkiWładza z perspektywy historycznej, prawnej i społecznej

red. Tomasz Bojarowicz, Wojciech Kotowicz, Paweł Schmidt

Wyd. INP UWM, Olsztyn 2016, ss. 214.

ISBN 978-83-89559-80-7

 

 

okładka książkiPartie polityczne i ich liderzy we współczesnym świecie. Wybrane zagadnienia politologiczne

red. Waldemar Tomaszewski, Marcin Chełminiak

Wyd. INP UWM, Olsztyn 2016, ss. 168.

ISBN 978-83-89559-77-7

 

okładka książkiBezpieczeństwo w XXI wieku – wymiar praktyczny i teoretyczny

red. Karolina Tybuchowska-Hartlińska, Diana Mościcka

Wyd. INP UWM, Olsztyn 2016, ss. 170.

ISBN 978-83-89559-73-9

 

Feed not found.
Feed not found.