Książki wydane przez Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie.

okładka książkiBezpieczeństwo w wymiarze soft power i hard power

red. Ryszard Korzeniowski, Paweł Schmidt

Wyd. INP UWM, Olsztyn 2017, ss. 205.

ISBN 978-83-89559-87-6

 

 

okładka książkiBezpieczeństwo w zmieniającym się świecie

red. Wojciech Kotowicz, Paweł Schmidt

Wyd. INP UWM, Olsztyn 2017, ss. 194.

ISBN 978-83-89559-90-6

 

 

okładka książkiWojciech Tomasz Modzelewski

Paradyplomacja regionów. Studium województw Polski Wschodniej.

wyd. INP UWM, Olsztyn 2016, ss. 416

ISBN 978-83-89559-76-0

W prezentowanej pracy, w oparciu o najnowsze ustalenia teoretyczne, podjęto próbę kompleksowego ujęcia aktywności zagranicznej polskich regionów, w szczególności województw z Polski Wschodniej, ukazując także jej wymiar praktyczny, tj. przykłady uznane za reprezentatywne. Wobec widocznego w literaturze światowej i polskiej braku jednoznacznych rozstrzygnięć terminologicznych w zakresie poruszanych tematów badawczych, w pracy dokonano zabiegu wprowadzenia wiodącej kategorii „paradyplomacja” na określenie wszelkich form aktywności międzynarodowej jednostek terytorialnych, w tym regionów. Realizacja przyjętego celu badawczego, w zamierzeniu autora, ma być wkładem do dyskursu naukowego nad fenomenem paradyplomacji oraz ma wypełnić lukę istniejącą w piśmiennictwie polskim. Jest to bowiem pierwsza monografia z tego zakresu w Polsce, podejmująca tak ujęty, aktualny problem badawczy, istotny z punktu widzenia teorii i praktyki stosunków międzynarodowych oraz polityki zagranicznej Polski.

Spis treści {pdf}

okładka książkiWymiary integracji europejskiej

redakcja: Teresa Astramowicz-Leyk, Marcin Chełminiak, Kamil Sygidus, Oleksandr Gorbach

Wyd. INP UWM, Olsztyn 2017, ss. 220.

ISBN 978-83-89559-85-2

 

Spis treści i wstęp

 

okładka książkiPolityka pomnikowa w Polsce wobec poradzieckich miejsc pamięci

redakcja: Arkadiusz Żukowski, Marcin Chełminiak, Wojciech Kotowicz, Krzysztof Żęgota

Wyd. INP UWM, Olsztyn 2017, ss. 182.

ISBN 978-83-89559-55-5

 

Spis treści:

Od autorów

Marcin Kazimierczuk: Prawne aspekty polityki pomnikowej w odniesieniu do miejsc pamięci związanych z obecnością armii radzieckiej w Polsce

Maciej Nawacki: Granice karalności znieważenia komunistycznych pomników

Krzysztof D. Szulborski: Czynniki kształtujące postawy wobec rosyjskich i radzieckich cmentarzy wojennych i wojskowych na Warmii i Mazurach

Геннадий Кретинин, Евгений Маслов, Денис Миронюк: Формирование мемориально-монументального ландшафта памяти в Калининградской области Российской Федерации

Krzysztof Żęgota: Polityka pomnikowa jako element tożsamości i świadomości historycznej: przykład Warmii i Mazur oraz obwodu kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej

Marcin Chełminiak: Geneza stosunków polsko-rosyjskich po 1989 roku – poziom międzyrządowy i transgraniczny

Tomasz Bojarowicz: Polityka historyczna – czynnik scalający czy polaryzujący polskie społeczeństwo?

Denis Mironyuk, Krzysztof Żęgota: Działalność Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych na rzecz przezwyciężania różnic w ocenie historii stosunków polsko-rosyjskich: geneza – przebieg współpracy – osiągnięcia

Patrycja Jarząbek-Krysiak: Aktywność wybranych polskich i rosyjskich grup rekonstrukcji historycznych w mediach społecznościowych na przykładzie portali Facebook i VKontakte

Aneks

Noty o autorach

Feed not found.
Feed not found.