The "Studies of Political Science" series (ISSN 1731-2299) is meant to present the outcomes of conferences, symposia, and panel meetings organised by the INP, as well as the results of research undertaken both individually and co-operatively by the Institute staff members and academics from other centres around the country and from abroad. Designed to accomplish both scientific and didactic aims, the series is addressed not only to the scientific circles but also to students. The volumes of the series are to constitute an important complement of the handbook knowledge acquired by students of political science and international relations, as well as students of other related fields of study. Most importantly, the series is intended as a forum for academic discussion of the current challenges and dangers in the contemporary world.

The Right in Poland and in the World in 20th and 21st century

Edited by Selim Chazbijewicz, Marcin Chełminiak, Tomasz Gajowniczek

"Studies of Political Science" volume 3, Olsztyn 2013, ISBN: 978-83-89559-27-2

 

 

Table of contents and introduction.

The Problem of Polish-German Relations after the Treaty of 1991 from a Regional Perspective

ed. by Krzysztof Gładkowski

"Studia Politologiczne" volume 4, Olsztyn 2014, ISBN: 978-83-89559-58-6

 

Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, podpisany w Bonn 17 czerwca 1991 roku, będący uzupełnieniem polsko-niemieckiego traktatu granicznego z 14 listopada 1990 roku, był przedmiotem wielu sympozjów, kongresów i konferencji w Polsce w roku 2011 z okazji jubileuszu jego dwudziestolecia.

W Olsztynie w ostatnim miesiącu roku jubileuszowego, 1–2 grudnia 2011 roku Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, we współpracy z Wydziałem Sztuki tegoż Uniwersytetu oraz Ośrodkiem Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, zorganizował międzynarodową konferencję, której przedmiotem – obok Traktatu – były zagadnienia, które dzięki niemu stały się rzeczywistością społeczną, kulturową i polityczną, szczególnie ważną w województwie warmińsko-mazurskim. Dziesięć procent jego obywateli stanowią przedstawiciele innych niż polska społeczności narodowych i etnicznych.

Kolejny, IV tom „Studiów Politologicznych” jest próbą podsumowania znaczenia Traktatu dla rozwoju międzynarodowej współpracy województwa warmińsko-mazurskiego w różnych dziedzinach, współżycia mniejszości narodowych (zwłaszcza społeczności niemieckiej) oraz badań dziedzictwa kulturowego i kultury pamięci regionu. 

 

 

The Polish-Ukrainian Heritage

edited by Selim Chazbijewicz, Marek Melnyk, Krzysztof Szulborski

"Studies of Political Science" volume 2, Olsztyn 2006, ISBN 83-89559-05-6

 

The World after September 11, 2001

edited by Krzysztof Gładkowski

"Studies of Political Science" volume 1, Olsztyn 2003, ISBN 83-89559-00-5

 

Feed not found.
Feed not found.