Książki wydane przez Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie.

Oblicza władzy: wieloaspektowość uwarunkowań polityki wewnętrznej i zewnętrznej państwa

Pod red. Wojciecha Kotowicza i Pawła Schmidta

Wyd. INP UWM, Olsztyn 2018, ss. 171

ISBN: 978-83-950220-4-3

 

 

Oblicza bezpieczeństwa: uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne

Pod red. Wojciecha Kotowicza i Pawła Schmidta

Wyd. INP UWM, Olsztyn 2018, ss. 176

ISBN: 978-83-950220-5-0

 

 

Współczesne polityczne i społeczne wyzwania i dylematy

Pod red. Waldemara Tomaszewskiego, Wojciecha Fabiszewskiego i Andrzeja Jurkuna

Wyd. INP UWM, Olsztyn 2018, ss. 176

ISBN: 978-83-950220-6-7

 

 

Waldemar Żebrowski

Działalność Stronnictwa Demokratycznego na Warmii i Mazurach w latach 80. XX wieku. Szkice do politycznego obrazu regionu

Wyd. INP UWM, Olsztyn 2017, ss. 181

ISBN: 978-83-89559-44-9

Z okazji 65. rocznicy urodzin Profesora Waldemara Żebrowskiego Instytut Nauk Politycznych wydał okolicznościową publikację.

Gratulujemy!

ISBN: 978-83-89559-86-9

Feed not found.
Feed not found.