Książki wydane przez Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie.

Polska - 25 lat po wyborach czerwcowych. Konsekwencje dla sytuacji wewnętrznej i pozycji międzynarodowej

pod. red. Teresy Astramowicz-Leyk i Waldemara Tomaszewskiego

Wyd. INP UWM, Olsztyn 2014, ss. 205.

ISBN 978-8389-559-46-3

SPIS TREŚCI:

Słowo wstępne Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacka Protasa

Wprowadzenie (T. Astramowicz-Leyk, W. Tomaszewski)

Andrzej Chodubski: Wybory jako wartość kulturowo-cywilizacyjna

Teresa Sasińska-Klas: Świadomość społeczeństwa polskiego w kontekście zmian systemowych: 1989-2014

Roman Bäcker: "Długi marsz" Polski od totalitaryzmu do demokracji

Arkadiusz Żukowski: Wybory czerwcowe 1989 roku w Polsce a formuła wolnych i uczciwych wyborów

Andrzej Antoszewski: Jakość demokracji w Polsce po 25 latach przemian

Selim Chazbijewicz: Solidarność Walcząca wobec politycznego kontraktu Okrągłego Stołu i politycznej transformacji Polski w latach 1989-1991

Waldemar Żebrowski: Kierunki działań politycznych Stronnictwa Demokratycznego na Warmii i Mazurach w II połowie lat 80. XX wieku

Teresa Astramowicz-Leyk: Wyboty 1989 - dossier kandydata "Solidarności" Wiktora Kulerskiego

Waldemar Tomaszewski: Geneza i polityczne konsekwencje wyborów czerwcowych 1989 roku

Olga Wasiuta: Stosunki polsko-rosyjskie w pierwszych latach transformacji systemowej w Polsce

Magdalena Kumelska: Kierunek Waszyngton. Redefinicja polskiej polityki zagranicznej po wyborach czerwcowych

Konstanty Adam Wojtaszczyk: Polska i Polacy po 1989 roku. Problemy tożsamościowe w warunkach integracji europejskiej

Noty o autorach

 Region Warmii i Mazur w europejskich procesach integracyjnych

pod. red. Wojciecha Tomasza Modzelewskiego

Wyd. INP UWM, Olsztyn 2014, ss. 200.

ISBN 978-83-89-559-52-4

 

SPIS TREŚCI:

Wstęp

Andrzej Chodubski: Istota i zadania regionalizmu w procesie globalizacji życia kulturowego

Piotr Solarz: Rozwój idei i badań nad współpracą transgraniczną w Europie po II wojnie światowej

Barbara Turower: Samorząd terytorialny w regionie Warmii i Mazur do 1990 roku

Tomasz Gajowniczek: Scena polityczna województwa warmińsko-mazurskiego w latach 1998-2014

Karolina Tybuchowska-Hartlińska: Wybory do Parlamentu Europejskiego w okręgu warmińsko-mazurskim i podlaskim w latach 2004 i 2009

Maciej Zasada: Kompetencje i zadania sejmików regionalnych, na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego

Wojciech T. Modzelewski: Kontakty zagraniczne samorządu województwa warmińsko-mazurskiego

Wioletta Sokół: Rola placówek dyplomatycznych we współpracy międzynarodowej regionów, na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego

Wojciech T. Modzelewski: Biura regionalne w Brukseli. Doświadczenia Warmii i Mazur

W.T. Modzelewski, Arkadiusz Żukowski: Współpraca partnerska samorządów lokalnych, przykład miasta Ostródy i powiatu ostródzkiego

Joanna Zielińska-Szczepkowska, Izabela Zabielska: Uwarunkowania rozwoju polityki spójności Unii Europejskiej, na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego

Izabela Zabielska, Joanna Zielińska-Szczepkowska: Potencjał gospodarczo-społeczny województwa warmińsko-mazurskiego na tle Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Adam Hołub: Integracja Polski z Unią Europejską i stosunki polsko-niemieckie z perspektywy niemieckich środowisk wypędzonych

 Państwa i organizacje międzynarodowe we współczesnym świecie. Polityka - bezpieczeństwo - gospodarka

pod. red. Marcina Chełminiaka i Waldemara Tomaszewskiego

Wyd. INP UWM, Olsztyn 2013, ss. 235.

ISBN 978-8389-559-23-4

SPIS TREŚCI:

Wprowadzenie

I Rozważania teoretyczne

Waldemar Tomaszewski: Uwagi o pojęciu tożsamości europejskiej

Marta Górska, Karolina Klimczyk: Wschód - Zachód. Rozważania nad podziałem Europy

Alicja Pałęcka: Patriotyzm konstytucyjny jako projekt ekskluzji politycznej w ramach Unii Europejskiej

Jarosław Rubacha: Suwerenność jako atrybut niezależnej państwowości

Grzegorz Kurstak: Polityka jako atrybut państwa

Beata Jaroszewska: Płaszczyzny współpracy organizacji międzynarodowych

II Międzynarodowe bezpieczeństwo polityczne i ekonomiczne

Krzysztof Wojciechowski: Rola interwencji państwowej w gospodarce rynkowej Unii Europejskiej

Krzysztof Żęgota: Umowy o małym ruchu granicznym jako narzędzia współpracy na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej

Anna Kulikowska: Polityka monetarna Europejskiego Banku Centralnego w latach 1999-2010

Paweł Sobociński: Europa wobec projektu Nord Stream

Wojciech Kotowicz: Obwód Kaliningradzki w relacjach litewsko-polskich na przełomie XX i XXI wieku

Ewa Czarkowska: Azja Centralna we współpracy rosyjsko-chińskiej

Katarzyna Palej: Z Przestrzeni chińskiej polityki energetycznej

Andrzej Malinowski: Operacje pokojowe a bezpieczeństwo europejskie i międzynarodowe

Bartłomiej Jasiński: Geneza i rozwój Unii Zachodnioeuropejskiej

III Polityka zagraniczna i międzynarodowa Polski

Benon Gaziński, Jacek Chotkowski: Wspólna polityka rolna i jej reformy. Z polskiej perspektywy

Iwona Galewska: Polityka traktatowa - umowy gospodarcze Polski z Litwą

Andrzej Jurkun: Dwadzieścia lat stosunków polsko-litewskich. Próba bilansu

Paweł Schmidt: Stosunki polsko-rosyjskie w latach 2004-2009. Próba analizy

Wojciech Tomasz Modzelewski: Lobbing województwa Polski Wschodniej w Unii Europejskiej - biura przedstawicielskie

Noty o autorach

Ryszard Korzeniowski

Wstęp do metodologii badań bezpieczeństwa narodowego

INP UWM, ISBN 978-83-89559-38-8

Olsztyn 2013, ss. 100.

 

Celem publikacji jest przybliżenie studentom węzłowych problemów prowadzenia badań nad bezpieczeństwem narodowym, uporządkowanie ważniejszych pojęć metodologicznych oraz wskazanie nowych poznawczo metod i technik badań oraz narzędzi badawczych.

 

Maciej Hartliński

Przywództwo polityczne. Wprowadzenie

INP UWM, ISBN 978-83-89559-31-9

Olsztyn 2012, ss. 182.

Publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons BY-NC-ND [treść licencji]

Pobierz książkę

SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział I Przywództwo polityczne jako przedmiot nauczania oraz badań

1. Przywództwo polityczne jako przedmiot nauczania

Czego uczą się studenci politologii i jak to koresponduje z przywództwem politycznym? Gdzie można uczyć się o przywództwie politycznym? Czego uczą się studenci o przywództwie politycznym? Co poleca się czytać studentom o przywództwie politycznym?

2. Problematyka przywództwa politycznego w literaturze przedmiotu

2.1. Przywództwo polityczne w ujęciu klasyków

Jak Machiavelli radzi postępować przywódcom? Jak LeBon sugeruje przywódcom odnosić się do tłumu? Co Weber mówi nam o przywódcach partyjnych?

2.2. Współczesne przykłady analiz teoretycznych

Co przeczytać, aby poznać podstawy teorii przywództwa politycznego? Jak analizuje się przywództwo prezydenckie, premierowskie oraz kanclerskie? Czego dowiemy się z polskich monografii o przywództwie politycznym?

Feed not found.
Feed not found.