Książki wydane przez Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie.

Jacek Więcławski

Proces naturalizacji ludności rosyjskiej w Republice Łotewskiej (1991-2004)

Wyd. INP UWM, Olsztyn 2015, ss. 252

ISBN: 978-83-89559-53-1

 Spis treści:

 

Jacek Więcławski

Teoria realizmu Hansa J. Morgenthaua: koncepcje, krytyka i znaczenie dla współczesnych stosunków międzynarodowych

Wyd. INP UWM, Olsztyn 2014, ss. 233

ISBN: 978-83-89559-39-5

 Spis treści:

Książka wyróżniona w Ogólnopolskim Konkursie im. Profesora Czesława Mojsiewicza na najlepszą książkę o tematyce politologicznej opublikowaną w 2014 roku.

Janusz Filipkowski

Alasdair MacIntyre i problem podstaw racjonalności polityki

Wyd. INP UWM, Olsztyn 2014, ss. 322

ISBN: 978-83-89559-43-2

 Spis treści:

Wstęp 

I. Idea odnowy klasycznej filozofii polityki 

1. Kondycja współczesnej myśli politycznej

a) Porażka oświeceniowego ideału racjonalności

b) Relatywizm postoświeceniowej nowoczesności

2. Problem niewspółmierności tradycji badań filozoficznych

a) Antagonistyczne koncepcje racjonalności

b) Kwestia przekładalności języka

c) Otwartość klasycznej koncepcji filozofii

3. Realizm arystotelesowsko-tomistycznej koncepcji filozofii

a) Historyzm badań filozoficznych

b) Tradycjonalizm klasycznej koncepcji filozofii

c) Realistyczna teoria bytu

II. Człowiek jako podmiot i przedmiot polityki

1. Człowiek jako byt przyrodniczy

a) Cielesność ludzkiej natury

b) Zwierzęcość człowieka

2. Człowiek jako byt społeczny

a) Zależność od wspólnoty 

b) Narracyjna jedność ludzkiego życia 

c) Lojalność wobec wspólnoty

3. Człowiek jako byt teleologiczny

a) Potencjalność ludzkiej natury

b) Problem ostatecznego celu ludzkiego życia

c) Restauracja klasycznej etyki cnót

III. Niewspółmierne koncepcje praktycznej racjonalności

1. Dziedziny ludzkiej racjonalności

a) Obszary aktywności poznawczej człowieka

b) Racjonalność teoretyczna

c) Racjonalność praktyczna

d) Racjonalność pojetyczna

2. Natura praktycznej racjonalności

a) Sądy praktyczne

b) Prawdziwość zdań praktycznych

c) Sprawności praktycznej racjonalności

3. Warunki praktycznej racjonalności

a) Znajomość pierwszych zasad logiki

b) Znajomość pierwszych zasad życia moralnego

c) Ugruntowanie w tradycji

4. Koncepcje praktycznej racjonalności

a) Racjonalność w służbie boskiego porządku

b) Racjonalność w służbie dóbr efektywności

c) Racjonalność w służbie dóbr doskonałości

IV. Niewspółmierne koncepcje państwa i polityki

1. Krytyka liberalnej nowoczesności

a) Krytyka nowoczesnego społeczeństwa 

b) Krytyka nowoczesnej filozofii moralnej 

c) Degeneracja praktyk oraz cnót

d) Przekształcenie liberalizmu w ideologię

2. Znaczenie państwa i polityki

a) Państwo w służbie dóbr doskonałości

. b) Państwo w służbie dóbr efektywności 

3. Fundamenty odnowy klasycznej koncepcji państwa i polityki 

a) Odrodzenie idei wspólnotowości 

b) Odnowienie idei wspólnego dobra

c) Przywrócenie moralnych fundamentów państwa

 

Zakończenie

Bibliografia

Summary

Zusammenfassung

Książka nagrodzona w Ogólnopolskim Konkursie im. Profesora Czesława Mojsiewicza na najlepszą książkę o tematyce politologicznej opublikowaną w 2014 roku.

Szkice Europejskie. Unia Europejska wobec wyzwań współczesności

red. Benon Gaziński

Wyd. INP UWM, Olsztyn 2015; 217 s. : il. ; 24 cm.

ISBN: 978-83-89559-34-0

 Spis treści:

Benon Gaziński: Wstęp 7

Andrzej Chodubski: Historia magistra vitae est: idea i praktyka jedności europejskiej 13

Przemysław Piotrowski: Torysi wobec integracji europejskiej 29

Joanna Leska-Ślęzak: Imigracja w Holandii w warunkach integracji europejskiej 47

Paweł Nieczuja-Ostrowski: Wektory polityki diaspory ormiańskiej w Unii Europejskiej 57

Grażyna Charytoniuk-Michiej: Tradycja w Unii Europejskiej – aktualność twórczości romantycznej Adama Mickiewicza 73

Benon Gaziński: Polska w Unii Europejskiej (1991-2011): od układu stowarzyszeniowego po Prezydencję 85

Paweł Klonowski: Pozabudżetowe formy finansowania jednostek samorządu terytorialnego w kontekście integracji europejskiej 101

Krzysztof Żęgota: Próba bilansu polskiej aktywności w ramach Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej 115

Helena Głogowska: Polska – Białoruś po roku 1989. Nowe wyzwania 127

Wojciech Kotowicz Mały ruch graniczny pomiędzy Polską a Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej 163

Wojciech T. Modzelewski: Polskie euroregiony jako forma integracji europejskiej 175

Renata Marks-Bielska: Przyszłość dzierżawy rolniczej w opiniach rolników dzierżawiących grunty państwowe w województwie warmińsko-mazurskim 189

Philippe Burny: The Common Agricultural Policy at the crossroad 205

Nota o Autorach 217

Degefe Kebede Gemechu

United Nations peacekeeping missions in Sub-Saharan Africa: Theory and practice

Wyd. INP UWM, Olsztyn 2013, ss. 342

ISBN: 978-83-89559-33-3

Table of Contents

Introduction  15

CHAPTER 1

The Role of the United Nations in Maintaining Peace and Security 41

1.1. Origins and Concepts of the United Nations Peacekeeping Mission 41

1.2. The Security Council Power and Responsibility 49

1.3. The Role of the General Assembly  54

1.4. Financing Peacekeeping Operations 59

1.5. Contribution of Poland to the Peacekeeping Operations in Africa  62

1.6. Conclusion 74

CHAPTER 2

The United Nations Peacekeeping Mission in the Democratic Republic of Congo 77

2.1. Background of the First Congo Crisis (1960–1966) 78

2.2. The United Nations Operation Mandate in the Congo (ONUC) 81

2.3. The Death of The Secretary-General and the Katanga Negotiation 91

2.4. The Second Congo War and the Role of the United Nations Peacekeeping Mission 96

2.5. “First African World War” and Its Consequences 99

2.6. The Lusaka Agreement 103

2.7. Deployment of the United Nations Peacekeeping Mission 105

2.8. Conclusion 116

CHAPTER 3

The Rwanda Genocide and the United Nations Assistance Mission for Rwanda (UNAMIR)  119

3.1. Background of the Conflict in Rwanda 119

3.2. The United Nations Observer Mission Uganda–Rwanda (UNOMUR)  121

3.3. The Arusha Comprehensive Peace Agreement  124

3.4. The United Nations Assistance Mission for Rwanda (UNAMIR) and Its Mandate 125

3.5. Establishment of the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) 137

3.6. Conclusion  146

CHAPTER 4 The United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea (UNMEE) 149

4.1. Historical Background to the Conflict 150

4.2. The Border Dispute and Eruption of War 153

4.3. Efforts of Resolving the Conflict Peacefully by the United Nations Security Council and Organization of African Unity (OAU)  156

4.4. The OAU Peace Process Effort 157

4.5. The United Nations Security Council Recommendations  160

4.6. The Establishment of the United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea (UNMEE) 163

4.7. Cessation of Hostilities and the Algiers Peace Agreement 178

4.6. Conclusion 186

CHAPTER 5

The United Nations Mission in the Sudan (UNAMIS) and the African Union – United Nations Hybrid Operation in Darfur (UNAMID) 189

5.1. Background to the North-South and Darfur Conflict  189

5.2. The Machakos Peace Process and Its Outcome 194

5.3. Deployment of the Peacekeeping Forces  199

5.4. The Challenge of the United Nations to End Sexual Abuse in Peacekeeping Operations 206

5.5. The United Nations Interim Security Force for Abyei (UNISFA) 213

5.6. The Republic of South Sudan Independence and Establishment of the United Nations Mission in the Republic of South Sudan (UNMISS) 216

5.6. The Crisis in Darfur and the Role of the African Union/United Nations Hybrid Operation in Darfur (UNAMID) 219

5.8. Conclusion 232

CHAPTER 6

The United Nations Mission in Liberia (UNMIL) 235

6.1. The Root Cause of the Conflict in Liberia 235

6.2. Cooperation of the Economic Community of West Africa States (ECOWAS) with the United Nations  237

6.3. Child Soldiers in the Liberian Conflict  248

6.4. Human Rights and Humanitarian Situation  251

6.5. Conclusion  251

CHAPTER 7

The United Nations Mission in Côte d’Ivoire (MINUCI) 253

7.1. Origin of the Conflict  253

7.2. Regional Peacekeeping Operation Efforts  255

7.3. The United Nations Pressure Towards Peace  257

7.4. Holding Free and Peaceful Elections  263

7.5. Conclusion  268

CHAPTER 8

Other Past and Present United Nations Missions in Sub-Saharan Africa 271

8.1. The United Nations Mission in Sierra Leone (UNAMSIL) and Its Origin  271

8.2. Establishment of the United Nations Angola Veryfication Mission I (UNAVEM I)  280

8.3. The United Nations Operation in Burundi (ONUB) 285

8.4. The United Nations Operation in Mozambique (ONUMOZ) 291

8.5. The United Nations Operation in Somalia (UNOSOM)  296

8.6. The United Nations Transition Assistance Group in Namibia (UNTAG) 308

8.7. Conclusion 312

Conclusion 315

Bibliography 325

Feed not found.
Feed not found.