Książki wydane przez Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie.

Podstawowe kategorie bezpieczeństwa narodowego

red. A. Żukowski, M. Hartliński, W.T. Modzelewski, J. Więcławski

Wyd. INP UWM, Olsztyn 2015, ss. 380

ISBN: 978-83-89559-57-9

Przesłanką leżącą u podstaw pracy nad książką była idea stworzenia publikacji - przewodnika po newralgicznych treściach z zakresu bezpieczeństwa narodowego. W założeniu, ma ona wyposażać Czytelnika w podstawowy zestaw umiejętności do sprawnego posługiwania się wiedzą dotyczącą opracowanych kategorii oraz powiązanych z nimi zagadnień. Intencją redaktorów i autorów jest również uporządkowanie wiedzy w oparciu o własne ustalenia terminologiczne.

Jest to opracowanie zbiorowe, a jego autorzy reprezentują różne dyscypliny naukowe oraz podejścia badawcze. Wpływa to na bogactwo nie tylko ujęć, ale i stylu oraz ekspresji w sposobie prezentowanych i analizowanych zjawisk oraz procesów – co traktować należy jako jeden z potencjalnych atutów i dowód na wciąż kształtujące się i wieloznaczne postrzeganie poruszanych w nim kwestii.

Prezentowana książka może się okazać szczególnie przydatna dla osób rozpoczynających swoją intelektualną przygodę, a studiujących na kierunkach związanych z bezpieczeństwem, przede wszystkim „Bezpieczeństwa narodowego”, „Bezpieczeństwa wewnętrznego” i „Inżynierii bezpieczeństwa” oraz na kierunkach „Politologia” i „Stosunki międzynarodowe”.

Spis treści [pdf]

Z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Tadeusza Iwińskiego Instytut Nauk Politycznych wydał okolicznościową broszurkę.

Gratulujemy!

ISBN: 978-83-89559-51-7

Teresa Astramowicz-Leyk

Od pracy organicznej do społeczeństwa obywatelskiego. Przekaz międzypokoleniowy na przykładzie rodu Kulerskich

Wyd. INP UWM, Olsztyn 2014

ISBN 978-83-89559-37-1

 

Polska polityka wschodnia a współpraca zagraniczna województwa warmińsko-mazurskiego

pod. red. Wojciecha Kotowicza, Wojciecha Tomasza Modzelewskiego i Arkadiusza Żukowskiego

Wyd. INP UWM, Olsztyn 2013, ss. 362.

ISBN 978-8389-559-28-9

SPIS TREŚCI:

Wstęp _ 15

Selim Chazbijewicz: Polska polityka wschodnia w latach 1989–2012. Próba systematyzacji i całościowego ujęcia _ 17

Olga Wasiuta: Rosja-Polska: założenia, warunki i perspektywy normalizacji stosunków _ 25

Геннадий В. Кретинин, Татьяна Е. Осташкова: Малое приграничное передвижение: исторические аспекты международного сотрудничества и современность _ 47

Arkadiusz Żukowski: Mały ruch graniczny między Polską a Rosją – wstępne konkluzje _ 55

Piotr Solarz: Prawne uwarunkowania współpracy transgranicznej w Polsce _ 65

Wojciech Tomasz Modzelewski: Kierunki geograficzne aktywności międzynarodowej województwa warmińsko-mazurskiego _ 85

Виктор М. Романовский, Ольга Г. Романовская: Приграничное сотрудничество как инструмент европейской интеграции: пример калининградского эксклава _ 95

Maciej Zasada: Współpraca między Sejmikiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Kaliningradzką Dumą Obwodową _ 101

Maryana Prokop: Współpraca województwa warmińsko-mazurskiego z obwodem rówieńskim – aspekt prawny, przebieg i perspektywy współpracy _ 107

Wojciech Kotowicz: Problem Zalewu Wiślanego i Cieśniny Piławskiej w relacjach polsko-rosyjskich – historia i współczesność _ 121

Tomasz Bojarowicz: Koncepcja przekopu Mierzei Wiślanej i jej wpływ na relacje polsko-rosyjskie _ 141

Adam Hołub: Polsko-rosyjska współpraca w regionie Morza Bałtyckiego w ramach Partnerstwa dla Pokoju – Baltic Operations (BALTOPS) _ 155

Marzena Brzychcy, Beata Kosiba: Perspektywy współpracy transgranicznej na rzecz ochrony środowiska naturalnego Bałtyku _ 167

Joanna Zielińska-Szczepkowska, Izabela Zabielska: Dotychczasowe wykorzystanie środków z Programu Współpracy Transgraniczej Litwa–Polska _ 177

Beata Woźniak-Krawczyk: Polsko-ukraińska współpraca wojskowa _ 195

Sergiusz Wasiuta: Polityka zagraniczna Polski szansą europeizacji Ukrainy _ 205

Sylwia Maria Zakrzewska: Miejsce Białorusi w Europejskiej Polityce Sąsiedztwa _ 237

Natalia Olszanecka: Polityka Polski wobec państw Kaukazu Południowego _ 251

Edita Puklich: Cele i priorytety polityki rządu III RP wobec Polaków na Wschodzie _ 265

Krzysztof Żęgota: Znaczenie diaspory polskiej Obwodu Kaliningradzkiego FR w relacjach polsko-rosyjskich _ 273

Krzysztof Gładkowski: Kaliningrad – Königsberg – Królewiec – trzy narracje, czy potrzebna czwarta? _ 285

Katarzyna Maciejewska-Mieszkowska: Obraz Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej w audycjach Polskiego Radia Olsztyn _ 311

Wojciech Kotowicz: Metodologiczne i teoretyczne problemy politycznej regionalistyki _ 323

Piotr Dubiński: Zastosowanie coachingowego modelu GROW w analizie Dyrektywy UE „3 x 20 + 10” _ 337

Iwona Galewska: Kategoria efektywności w polityce zagranicznej _ 349

Noty o autorach _ 361

Polska - 25 lat transformacji systemowej. Polityka - Gospodarka - Bezpieczeństwo

pod. red. Teresy Astramowicz-Leyk i Waldemara Tomaszewskiego

Wyd. INP UWM, Olsztyn 2014, ss. 2.

ISBN 978-83-89559-47-0

 

SPIS TREŚCI:

Wprowadzenie (Teresa Astramowicz-Leyk, Waldemar Tomaszewski)

Marek Adamczyk: Miejsce i rola Kościoła na polskiej drodze do wolności

Marek Jabłonowski, Wojciech Jakubowski: „Jaja staniały”. Sytuacja ekonomiczna Polski i założenia polityki społeczno-gospodarczej rządu Tadeusza Mazowieckiego na rok 1990

Teresa Astramowicz-Leyk: Kampania wyborcza „Solidarności” w 1989 r. na przykładzie kandydata Wiktora Kulerskiego

Laura Koba: Od kolektywu do jednostki. Ewolucja praw człowieka w Polsce w ciągu 25 lat transformacji ustrojowej

Tomasz Bojarowicz: Kontrasty polityczne w Polsce w latach 1989-2014

Diana Marta Mościcka: Transformacja pojęcia "polityk" – 25 lat po wolnych wyborach

Marcin Chełminiak: Polska polityka zagraniczna i bezpieczeństwa w warunkach przemian ładu międzynarodowego

Waldemar Tomaszewski: Główne etapy procesu integracji Rzeczypospolitej Polskiej z Unią Europejską

Magdalena Kumelska: Kierunek Wschodni w polskiej polityce zagranicznej po 1989 roku

Wojciech Kotowicz: Polityka zagraniczna Polski a obwód kaliningradzki w latach 1990-2014

Ewa Czarkowska: Ewolucja uwarunkowań geopolitycznych polskiej polityki zagranicznej na przełomie XX i XXI wieku

Noty o autorach

Feed not found.
Feed not found.