DYDAKTYKA
filologia angielska

Semestr III

PNJA - konwersacje ze słuchaniem

PNJA - czytanie z leksyką

PNJA - elementy retoryki

 

jezykoznawstwo

Teoria i praktyka przekładu

Zajęcia specjalizacyjne

Wykład specjalizacyjny

Seminarium magisterskie

 

Recepcja twórczości literackiej

 

literaturoznawstwo

 

Teoria i praktyka przekładu artystycznego

Zajęcia specjalizacyjne

Wykład specjalizacyjny

Seminarium magisterskie

 

Komunikacja międzykulturowa

 

kulturoznawstwo-historia

Analiza języka mediów

Zajęcia specjalizacyjne

Wykład specjalizacyjny

Seminarium magisterskie

 

Recepcja twórczości literackiej

 

Semestr IV

PNJA - konwersacje ze słuchaniem

PNJA - czytanie z leksyką

PNJA - elementy retoryki

 

jezykoznawstwo

Wykład specjalizacyjny

Seminarium magisterskie

 

Komunikacja międzykulturowa

 

literaturoznawstwo

Wykład specjalizacyjny

Seminarium magisterskie

 

 

kulturoznawstwo-historia

Wykład specjalizacyjny

Seminarium magisterskie