DYDAKTYKA
Przedmioty sekwencyjne

W roku akademickim 2022/2023 na kierunkach: Filologia angielska i Filologia angielska w zakresie nauczania języka sekwencyjność przedmiotów jest następująca:

 

1.      Trzyletnie studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne:

a)      PNJA I rok, sem. I i II > PNJA II rok, sem. III i IV > PNJA III rok, sem. V i VI;

 

2.      Dwuletnie studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne:

a)      PNJA I rok, sem. I i II > PNJA II rok, sem. III i IV

 

3.      Dwuletnie studia II stopnia (magisterskie), niestacjonarne:

a)      PNJA I rok, sem. I i II > PNJA II rok, sem. III i IV