Konferencja „Bezpieczeństwo drogowe”

I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Technicznej pt. „Regionalne Aspekty Systemu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”

 

Szanowni Państwo,

zapraszamy do uczestnictwa w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej pt. „Regionalne Aspekty Systemu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”, która odbędzie się w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w dniach 19-20 maja 2016 r. Konferencja jest organizowana przez Wydziały: Prawa i Administracji oraz Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Komendę Wojewódzką Policji w Olsztynie. Celem konferencji jest przeprowadzenie interdyscyplinarnej debaty i wymiany poglądów na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwłaszcza w aspekcie zarządzania tym systemem na poziomie regionalnym. Do dyskusji zapraszamy naukowców, praktyków oraz przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na drogach, związanych z tematyką badań i analiz ruchu drogowego, zarządzania infrastrukturą transportową, zagadnieniami prawa i nadzoru nad ruchem drogowym, szkoleniami i edukacją dla bezpieczeństwa. Chcielibyśmy, by konferencja stała się cyklicznym wydarzeniem umożliwiającym prezentację wyników badań oraz formułowanie istotnych problemów związanych z poprawą bezpieczeństwa na drogach w odniesieniu do działań regionalnych. Szczegóły zamieszczamy w załączonym Komunikacie oraz na stronie internetowej: www.uwm.edu.pl/brd

 

Z poważaniem

Komitet Organizacyjny Konferencji

komunikat_1