Struktura katedry

 Kierownik katedry: dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM

 

PRACOWNICY SAMODZIELNI

  • prof. zw. dr hab. Piotr Majer
  • dr hab. Piotr Bogdalski, prof. UWM
  • dr hab. Mirosław Karpiuk, prof. UWM

ADIUNKCI

  • dr Sebastian Bętkowski
  • dr Paweł Romaniuk
  • dr Andrzej Wawrzusiszyn
  • dr Monika Ziniewicz


ASYSTENCI

  • dr Bogdan Chmieliński
  • mgr Paweł Sobotko

WYKŁADOWCY:

  • dr Beata Kędzierska