Program konferencji dot. Hazardu

Szczegółowy program do pobrania tu:

Program Konferencji HAZARD

 

PROGRAM  KONFERENCJI

9.00 – 9.30 – REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

9.30 – 10.00 – UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI

Prof. dr hab. Jerzy KASPRZAK

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie

Prof. nadzw. dr hab. Andrzej URBANEK

Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku

Dr Juliusz Piwowarski

Rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie

10.00 – 11.15 – PANEL WPROWADZAJĄCY

Przewodniczący panelu – Prof. dr hab. Piotr Majer

Kierownik Katedry Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego WPiA UWM

Mariusz GRUSZKA

Z-ca Dyrektora Departamentu Podatków Sektorowych, Lokalnych oraz Podatku od Gier w Ministerstwie Finansów

Nowelizacja ustawy o grach hazardowych

Prof. dr hab. Eryk Kosiński

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prawna regulacja organizacji rynku hazardowego w Polsce. Wybrane zagadnienia w świetle nowego projektu zmiany ustawy o grach hazardowych z 2009 roku

Mł. insp. Dariusz Postek

Dyrektor Izby Celnej w Olsztynie

Zagrożenia nielegalnym hazardem w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem działań prowadzonych przez Służbę Celną

Mł. insp. Piotr Zabuski

Naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie

Hazard – zagrożenia z punktu widzenia Policji

Mgr Paulina Siejka-Wierzeczycka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Geneza i ewolucja ustawy o grach hazardowych

11.15– 11.30 – DYSKUSJA

11.30 – 12.00 – PRZERWA KAWOWA

 

12.00 – 14.00 – PANEL II

PRAWNE REGULACJE GIER HAZARDOWYCH

Przewodniczący panelu – dr Andrzej Wawrzusiszyn

Katedra Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego WPiA UWM

 1. Dr Michał Mariański – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Hazard jako element transakcji zawieranych na rynku finansowym

 1. Dr Michał Hejbudzki – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Reglamentacja działalności w zakresie prowadzenia gier na automatach poza kasynami gry w świetle swobody działalności gospodarczej – rozważania de lege lata i de lege ferenda

 1. Dr Małgorzata Trybus – Uniwersytet Rzeszowski

Dr Dorota Kamuda – Politechnika Rzeszowska

Środek karny zakazu wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych

 1. Dr Dawid Daniluk – Kancelaria Radcy Prawnego dr Dawid Daniluk

Zakaz przedłużania zezwoleń w zakresie gier na automatach w świetle Konstytucji RP

 1. Mgr Jakub Pawłowski – Instytut im. Edwarda Taylora

Problem notyfikacji przepisów technicznych w związku z ustawą z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

 1. Dr Tomasz Majer – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Urządzający gry na automatach poza kasynem gry – analiza orzecznictwa w kontekście kwalifikacji podmiotów podlegających karze z tytułu urządzania gier

hazardowych

 1. Dr Jerzy Akińcza – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Hazard jako samoistna przesłanka ubezwłasnowolnienia

14.00 – 14.15 – DYSKUSJA

14.15 – 15.15 – PRZERWA OBIADOWA

 

15.15 – 17.15 – PANEL III

SPOŁECZNE KONSEKWENCJE UZALEŻNIENIA OD HAZARDU. PROFILAKTYKA I WSPARCIE

 

Przewodniczący panelu – Dr Bogdan Chmieliński

Katedra Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego WPiA UWM

 1. Dr Bogdan Chmieliński – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Hazard w środowisku studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w świetle badań

 1. Katarzyna Moszczyńska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

W poszukiwaniu granicy – jeszcze zabawa czy już hazard?

 1. Anna Kępista – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Hazard jako zagrożenie społeczne

 1. Adam Maliński – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Hazard – zagrożenie behawioralne

 1. Krzysztof Bandurski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Hazard a totalizator sportowy

 1. Maria Anna Koba – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Zjawisko hazardu wśród kobiet

 1. Katarzyna Legin – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Hazard wśród dzieci i młodzieży

 1. Paulina Kowalczyk – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Profilaktyka i pomoc uzależnionemu od hazardu

 

17.15 – 17.40 – DYSKUSJA I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

Prof. dr hab. Piotr Majer

Kierownik Katedry Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego WPiA UWM

18.30 – UROCZYSTA KOLACJA W RESTAURACJI „NA PRZYSTANI”

KORTOWO UL. JANA HEWELIUSZA 28

Konferencja „225 lat policji w Polsce”

Program konferencji do pobrania: 

Program konferencji 225 lat (1)

Z dworca PKP dojazd do Kortowa linią 103 i 305 (bilet normalny 2.90 zł)

http://www.zdzit.olsztyn.eu/?l=103&event=aktualne

http://www.zdzit.olsztyn.eu/?l=305&event=aktualne


Konferencja „225 lat Policji w Polsce”

Katedra Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego

przy współpracy z:

Archiwum Państwowym w Olsztynie

Instytutem Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku

Stowarzyszeniem Generałów Policji RP

Wydziałem Administracji Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

Wydziałem Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego

Katedrą Bezpieczeństwa – Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ

do udziału

w KONFERENCJI NAUKOWEJ

 

„225 LAT POLICJI W POLSCE”

organizowanej w dniach 23-24 czerwca 2016 r. w Olsztynie

Szczegóły w załącznikach:

Zaproszenie KN 225 lat Policji 2016

informacje szczegółowe KN 225 lat Policji

Karta zgłoszeniowa – KN 225 lat Policji

Wymogi-edytorskie- KN 225 lat Policji

 

Patronat medialny:   Prawos.pl znajdż pomoc prawną wyszukiwarka prawników, adwokat, radca prawny, notariusz, komornik, doradca podatkowy adwokat radca prawny doradca poatkowy

zaproszenie na konferencję dnia 23 X 2015

Współpracownicy z Katedry Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Wydziału Prawa i Administracji UWM

zapraszają na 

III OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ – DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

„Organizacje pozarządowe a samorząd – 25 lat doświadczeń”

23 października 2015 r., Olsztyn

Miejsce obrad: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie, Aula Dietrichów, Centrum Humanistyczne Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie ul. Obitza 1,10-719 Olsztyn

 

PROGRAM:

do pobraniu tu:

program Konf. NGO 2015_wersja ost.2

Prawo do informacji publicznej

Katedra Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Wydziału Prawa i Administracji UWM

zaprasza na seminarium 

pt. Prawo do informacji publicznej,

które odbędzie się dnia 22 października 2015 roku

w godz. 8.00-11.00

w Auli Karmazynowej

Centrum Konferencyjnego

 

Seminarium poprowadzi Szymon Osowski – prawnik, prezes Sieć Obywatelska – Watchdog Polska, czyli stowarzyszenia, które od 12 lat działa na rzecz jawności życia publicznego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego i doktorant na tym Wydziale. W 2011 roku został nominowany do tytułu Prawnika PRO BONO za swoją pracę na rzecz prawa do informacji i praw obywateli. Od lat notowany w rankingu Dziennika Gazety Prawnej najbardziej wpływowych prawników, w 2014 r. zajął dziewiąte miejsce, natomiast w 2015 r. – czternaste. Doceniany przez Dziennik Gazetę Prawną za działanie na rzecz przejrzystości administracji. We wrześniu 2014 r. odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi.

 

Podczas seminarium zostaną omówione następujące zagadnienia:

 1. Prawo do informacji publicznej, a dostęp do informacji publicznej.
 2. Źródła prawa do informacji publicznej – orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
 3. Prawo do informacji publicznej w polskim systemie prawa.
 4. Znaczenie i rola art. 61 Konstytucji RP oraz art. 74 ust. 4 Konstytucji – prawo do informacji publicznej – prawo do informacji o środowisku.
 5. Zakres prawa do informacji publicznej – pojęcie „informacja publiczna”.
 6. Ustawa o dostępie do informacji publicznej w kontekście orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 16 września 2002 r., sygn. akt 38/01 (prawo miejscowe, a ustawa o dostępie do informacji publicznej).
 7. Podmioty uprawnione do dostępu do informacji publicznej.
 8. Podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznej.
 9. Procedura wnioskowa udostępniania informacji publicznej:

– forma wniosku,

– sposób i forma udostępnienia informacji publicznej,

– terminy do wykonania wniosku o udostępnienie informacji publicznej,

– bezpłatność dostępu do informacji publicznej,

– formy zakończenia postępowania z wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

 1. Informacja przetworzona jako forma ograniczenia prawa do informacji publicznej.
 2. Ograniczenia prawa do informacji publicznej.
 3. Procedura odwoławcza oraz sądowa związana z gwarancjami realizacji prawa do informacji publicznej.
 4. Obowiązek prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej – zakres udostępnianych informacji.
 5. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, a wolność rozpowszechniania informacji.
 6. Procedury ponownego wykorzystywania informacji publicznej.

 

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat wystawiony przez Sieć Obywatelską – Watchdog Polska.

Podczas spotkania będzie można uzyskać informację nt. możliwości odbycia w stowarzyszeniu praktyk studenckich lub zaangażowania się w wolontariat.

Zapisy do dnia 21 X 2015 na mail:seminarium22102015@gmail.com

(proszę podać imię, nazwisko, kierunek studiów, rok, tryb).

Udział pracowników katedry w konferencji w Ełku

W dniu 15 czerwca 2015 r. w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Ełku odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Edukacja dla bezpieczeństwa w dobie współczesnych zagrożeń”. Celem konferencji było przeprowadzenie interdyscyplinarnej debaty i wymiana poglądów dotyczących problemów edukacji dla bezpieczeństwa we współczesnej szkole, bezpieczeństwa i badań nad bezpieczeństwem wobec współczesnych zagrożeń, umożliwienie zaprezentowania wyników własnych badań oraz sformułowanie istotnych problemów badawczych w przedmiotowym obszarze.

Przedstawiciele naszej katedry tj. dr B. Chmieliński,  dr A. Wawrzusiszyn,  mgr M.Seroka oraz współpracujący dr P. Lubiewski, brali czynnie udział przedstawiając referaty.

Zdjęcia z konferencji:

http://www.modn.elk.pl/2015_bezpieczenstwo/index.htm

Referaty:

dr Andrzej Wawrzusiszyn (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – „Metodologiczne konteksty badań bezpieczeństwa”),

dr Paweł Lubiewski (Delegatura ABW w Olsztynie – „Nielegalna imigracja jako zagrożenie bezpieczeństwa państwa”),

dr Bogdan Chmieliński (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – „Ocena bezpieczeństwa w szkole i jej otoczeniu na Warmii i Mazurach w świetle badań empirycznych”),

mgr Martyna Seroka (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – „Działania Rzecznika Praw Dziecka w sprawie poprawy bezpieczeństwa dzieci”).

 

Konferencje 2015

18 czerwca 2015 r. Seminarium pt. „Wypracowanie wspólnych instrumentów współpracy służb oraz administracji zespolonej i niezespolonej w przypadku wystąpienia zdarzenia ATK – Ataków Terroru Kryminalnego z użyciem materiałów wybuchowych, terroryzmu i ekstremizmu”

Organizatorzy:

Biuro Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Centralne Biuro Śledcze Policji

Katedra Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego i Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Wydziału Prawa i Administracji UWM

Udział zapowiedzieli:

Rzecznik Prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, podinsp. Anna Fic

Wojewoda Warmińsko-Mazurski Marian Podziewski

Dr Maciej Nawacki, sędzia, pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji UWM

Dr hab. prof. UWM Jarosław Dobkowski, pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji UWM

Dr Andrzej Wawrzusiszyn, pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji UWM

przedstawiciel CBŚ

Dodatkowo, organizatorzy przewidują pokaz sprzętu (drony, pokaz przed budynkiem Centrum Konferencyjnego)

zdjęcia i film:

https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=114948491037257286359&target=ALBUM&id=6164644017090921073&authkey=Gv1sRgCJrMxpPOxOHCVQ&feat=email

 

http://olsztyn.wm.pl/278419,Nowe-technologie-w-walce-z-kryminalnym-terrorem-Zobacz-film.html#axzz3e9GK3etd

 

http://www.wm.uw.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=6210:seminarium-naukowe-wypracowanie-wspolnych-instrumentow-wspolpracy-sluzb-oraz-administracji-zespolonej-i-niezespolonej-oraz-samorzadowej-w-przypadku-wystapienia-zdarzenia-atk-aktow-terroru-kryminalnego-z-uzyciem-materialow-wybuchowych-terroryzmu-i-ekstremi&catid=193&Itemid=314&lang=pl

———————————————————————————–

15-16 października 2015 r. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Hazard – zagrożenia dla państwa i jednostki

Organizatorzy:

Katedra Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Izba Celna w Olsztynie

Szczegóły dot. konferencji w zakładce: „Konferencja Hazard”

 

————————————————————————————

23 października 2015 r. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa  – Działalność Organizacji Pozarządowych pt. „Organizacje pozarządowe a samorząd – 25 lat doświadczeń”

 

więcej szczegółów pod linkiem:

http://www.uwm.edu.pl/kbipp/konferencja/

 

II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji, którą współorganizują pracownicy i doktoranci naszej katedry.

II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA– DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

„Perspektywy rozwoju sektora organizacji pozarządowych”

23-24 października 2014 r., Olsztyn

Organizatorzy: 

Wydział Prawa i Administracji

Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”

Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”

Koło Nauk Penalnych „Nemezis”

 

Miejsce obrad: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie, Centrum Humanistyczne Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie ul. Obitza 1,10-719 Olsztyn

Program jest dostępny na stronie konferencji:

Strona konferencji

Zdjęcia z wydarzenia w zakładce „Galeria”.


wykład gościnny Martyny Seroka na Litwie

W maju 2014 r. Pani Martyna Seroka  gościła z wykładami na Wydziale Prawa  Uniwersytetu  Mikołaja Romera na Litwie.  Prelekcję pt. Przeszkoda bigamii w polskim prawie rodzinnym w języku angielskim wysłuchali m.in. litewscy studenci prawa oraz studenci zagraniczni, przebywający na Litwie w ramach programu Erasmus.

Informacja o wykładzie pod linkiem:

http://www.mruni.eu/en/university/faculties/teises_fakultetas/detail.php?id=205506

 

Seminarium studenckich kół naukowych na WPiA

25 kwietnia 2014 r.  – seminarium studenckich kół naukowych WPiA UWM w Olsztynie- nauki penalne

W imieniu grupy badawczej „Wymiar Sprawiedliwości, Prawa Człowieka i Bezpieczeństwo” działającej w Katedrze Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego serdecznie zapraszamy Państwa na seminarium studenckich kół naukowych WPiA UWM w Olsztynie- nauki penalne nt. „W kierunku sprawiedliwej równowagi praw w postępowaniu karnym XXI wieku”

 W ramach seminarium zostanie wygłoszony wykład przez p. Prof. Mar Jimeno Bulnes, Uniwersytet w Burgos (Hiszpania).  Wykład ten odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2014 r., o godz.13:30 -16:30 (piątek), sala Rady Wydziału (Aula Cytrynowa) i będzie prowadzony w języku angielskim (tłumaczenie na język polski – Joanna Beata Banach-Gutierrez).

Pani Profesor Mar Jimeno Bulnes, będąca Naszym gościem w ramach Programu Erasmus – Teaching Staff Mobility jest uznanym ekspertem o renomie międzynarodowej, kierownikiem katedry prawa procesowego, na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Burgos.  Była też sędzią, a obecnie jest adwokatem. Jej problematyka badawcza obejmuje zagadnienia związane z prawem karnym Unii Europejskiej (materialnym i procesowym), prawem policyjnym, procedurą karną w kontekście porównawczym. Pani Profesor prowadziła badania i wykłady w wielu ośrodkach zagranicznych (m.in. European Institute in Brussels, Europa-Institut in Saarbrücken, Istituto Universitario Europeo in Florence, University of Texas at Austin, na różnych uniwersytetach w Wielkiej Brytanii, Argentynie, Brazylii, Meksyku, Salwadorze, Nikaragui). Jest ona autorką licznych publikacji w języku hiszpańskim oraz angielskim, w tym z zakresu współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych państw Unii Europejskiej.

  Chcielibyśmy wykładem p. Prof. Mar Jimeno Bulnes zainicjować cykl seminariów naukowych z udziałem gości zagranicznych, którzy są ekspertami o uznanej renomie międzynarodowej, a tym samym zachęcić Państwa do aktywnego uczestnictwa w organizowanym przedsięwzięciu. Organizatorzy zapraszają do udziału wszystkie osoby zajmujące się, w szczególności problematyką praw pokrzywdzonego (ofiar przestępstw) oraz podejrzanego czy oskarżonego w postępowaniu karnym. Obecność Państwa oraz głos w dyskusji będzie dla organizatorów wielkim zaszczytem.

w imieniu Komitetu Organizacyjnego:

Prof. dr hab. Piotr Majer

dr Joanna Beata Banach-Gutierrez,LL.M.

mgr Martyna Seroka

Serdecznie zapraszamy

PROGRAM SEMINARIUM NAUKOWEGO STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH WPiA UWM w Olsztynie – NAUKI PENALNE , 25 kwietnia 2014r. Sala Rady Wydziału
(Aula Cytrynowa)
 

“W kierunku sprawiedliwej równowagi praw w postępowaniu karnym XXI wieku “

 

13:3o  Otwarcie – Prof. dr hab. Stanisław Pikulski (Dziekan WPiA UWM) , Prof. dr hab. Piotr Majer  (Kierownik Katedry Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego)

14:00 – 14:45 Obrady – część pierwsza (I):

Prowadzenie: dr Joanna Beata Banach-Gutierrez, LL.M.

Prof. Mar Jimeno Bulnes, Wydział Prawa, Uniwersytet w Burgos:

  “New perspectives on protection of crime’s victims rights in criminal proceedings throughout the European Union” [Nowe perspektywy ochrony praw ofiar przestępstw w postępowaniu karnym w świetle unormowań unijnych]

14:45-15:00 Dyskusja

15:00-15:30  Przerwa kawowa

15:30-16:15

Obrady – część druga (II):

Prowadzenie: dr  Joanna Beata Banach-Gutierrez, LL.M.

Prof. Mar Jimeno Bulnes, Wydział Prawa, Uniwersytet w Burgos:

“Procedural rights for suspects and accused persons in criminal proceedings throughout the European Union: past, present and future” [Gwarancje procesowe podejrzanego i oskarżonego w postępowaniu karnym w świetle unormowań unijnych: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość]

16:15-16:30

Podsumowanie i zakończenie obrad seminarium

dr Joanna Beata Banach-Gutierrez, LL.M.

zaproszenie na konferencję 11 kwietnia 2014 r.