Działalność

2018 r.

23-24 listopada 2018 r.  VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Działalność Organizacji Pozarządowych „Organizacje pozarządowe w stuleciu Polski niepodległej”

Organizatorzy:

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego „Safety&Law” działające przy WPiA UWM

Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”

Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”

 

Komitet Naukowy:

Prof. zw. dr hab. Piotr Majer

Prof. UWM dr hab.  Jarosław Dobkowski

Dr hab. Dorota Lis-Staranowicz

Dr Michał Hejbudzki

Dr Martyna Seroka

 

Komitet Organizacyjny:

Dr Martyna Seroka – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Dr Michał Hejbudzki

Dr Sebastian Bentkowski

Dr Urszula Szymańska

Mgr Monika Falej

Kinga Szmigel

Katarzyna Szymańska

zaproszenie-2018

Program konferencji NGO 2018


 

4 kwietnia 2018 r. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne aspekty bezpieczeństwa wewnętrznego – w świetle uprawnień wyspecjalizowanych organów państwowych podległych organom administracji rządowej”

Organizatorzy:

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego Safety& Law, Wydział Prawa i Administracji,
Uniwersytet Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie

Strona internetowa: facebook.com/knbwuwm

Komitet Naukowy Konferencji:

·        prof. dr hab. Piotr Majer

·        dr hab. Mirosław Karpiuk, prof. UWM

·        dr hab. Piotr Bogdalski, prof. UWM

·        dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM

·        dr hab. Joanna Banach-Gutierrez

·        dr hab. Dorota Lis-Staranowicz

·        dr Bogdan Chmieliński

·        dr Andrzej Wawrzusiszyn

·        dr Martyna Seroka

 

Komitet Organizacyjny:

·        dr Martyna Seroka – Przewodnicząca

·        Kinga Szmigel

·        Katarzyna Szymańska

zaproszenie na konferencję naukową, Olsztyn 4 kwietnia 2018

Program konferencji, 4 kwietnia 2018


 

16-17 lutego 2018 r. –  Konferencja Naukowa pt. Stulecie resortu spraw wewnętrznych w Polsce; 1918 – 2018

Organizatorzy:

Katedra Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego

• Archiwum Państwowym w Olsztynie
• Instytutem Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku
• Wydziałem Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
• Wydziałem Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego

więcej szczegółów pod linkiem: http://www.uwm.edu.pl/kbipp/?page_id=546 i w osobnej zakładce „Stulecie resortu”


2017 r.

20-21 października 2017 r., Olsztyn V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA – DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH „Organizacje pozarządowe na rzecz społeczeństwa obywatelskiego” 

Organizatorzy:

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”

Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”

Koło Naukowe Nauk Penalnych „Nemezis”

Akademicki Ośrodek Wspierania i Rozwoju Organizacji Pozarządowych

Komitet Organizacyjny:

Prof. dr hab. Piotr Majer – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

dr Urszula Szymańska

dr Michał Hejbudzki

dr Sebastian Bentkowski

dr Martyna Seroka

mgr Monika Falej


 

2016 r.

19-20 maja 2016 r. – I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Technicznej pt. „Regionalne Aspekty Systemu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”

Konferencja jest organizowana przez Wydziały: Prawa i Administracji oraz Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Komendę Wojewódzką Policji w Olsztynie. Celem konferencji jest przeprowadzenie interdyscyplinarnej debaty i wymiany poglądów na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwłaszcza w aspekcie zarządzania tym systemem na poziomie regionalnym.

więcej szczegółów pod linkiem:

http://www.uwm.edu.pl/brd

http://www.uwm.edu.pl/kbipp/?page_id=438

 


 

23-24 czerwca 2016 r. – Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. 225 lat policji

Organizatorzy:

Katedra Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego

przy współpracy z:

Archiwum Państwowym w Olsztynie

Instytutem Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku

Stowarzyszeniem Generałów Policji RP

Wydziałem Administracji Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

Wydziałem Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego

Katedrą Bezpieczeństwa – Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku

więcej szczegółów pod linkiem:

http://www.uwm.edu.pl/kbipp/?page_id=382


 

24 listopada 2016 r. – Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Hazard – zagrożenia dla państwa i jednostki”

Organizatorzy:

Katedra Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie

Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego Safety&Law

Koło Naukowe Autonomicznych Systemów Bezpieczeństwa

Szczegóły dot. konferencji w zakładce: „Konferencja Hazard”


25-26 listopada 2016 r., Olsztyn IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA – DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH „Organizacje pozarządowe w ujęciu prawno-postulatywnym”

Organizatorzy:

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”

Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”

Koło Naukowe Nauk Penalnych „Nemezis”

Akademicki Ośrodek Wspierania i Rozwoju Organizacji Pozarządowych

 


 

2015 r.

 

 

23 października 2015 r. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa  – Działalność Organizacji Pozarządowych pt. „Organizacje pozarządowe a samorząd – 25 lat doświadczeń”

Organizatorzy:

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”

Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”

Gmina Miejska Kętrzyn

Koło Naukowe Nauk Penalnych „Nemezis”

Akademicki Ośrodek Wspierania i Rozwoju Organizacji Pozarządowych

więcej szczegółów pod linkiem:

http://www.uwm.edu.pl/kbipp/konferencja/

 

————————————————————————————

18 czerwca 2015 r. Konferencja pt. „Wypracowanie wspólnych instrumentów współpracy służb oraz administracji zespolonej i niezespolonej w przypadku wystąpienia zdarzenia ATK – Ataków Terroru Kryminalnego z użyciem materiałów wybuchowych, terroryzmu i ekstremizmu”

Organizatorzy:

Biuro Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Centralne Biuro Śledcze Policji

Katedra Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego i Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Wydziału Prawa i Administracji UWM

Udział zapowiedzieli:

Rzecznik Prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, podinsp. Anna Fic

Wojewoda Warmińsko-Mazurski Marian Podziewski

Dr Maciej Nawacki, sędzia, pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji UWM

Dr hab. prof. UWM Jarosław Dobkowski, pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji UWM

Dr Andrzej Wawrzusiszyn, pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji UWM

przedstawiciel CBŚ

Dodatkowo, organizatorzy przewidują pokaz sprzętu (drony, pokaz przed budynkiem Centrum Konferencyjnego)

szczegółowy program wkrótce

 


 

2014 r.

 

11 kwietnia 2014 roku – współorganizacja Ogólnopolskiej konferencji pt. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne.

Patronat:

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Prezydent Olsztyna

Starosta Gołdapski

 

Komitet naukowy konferencji:

Przewodniczący komitetu naukowego: dr Bogusława Dobkowska

Członkowie:     prof. dr hab. inż. Ryszard Cymerman

prof. dr hab. Piotr Majer

prof. UG, dr hab. Tomasz Bąkowski

prof. PW, dr hab. Helena Kisilowska

prof. UMK, dr hab. Agnieszka Skóra

dr Paweł Romaniuk

dr inż. Monika Ziniewicz

Komitet organizacyjny konferencji:

Przewodniczący komitetu organizacyjnego: dr inż. Monika Ziniewicz

Członkowie:

dr Sebastian Bentkowski

dr Bogusława Dobkowska

dr Zbyszek Kopacz

dr Miłosz Kaczyński

dr Paweł Romaniuk

mgr Beata Kędzierska

mgr Martyna Seroka

Patronat medialny Radio UWM FM

Program:

900-915 Uroczyste otwarcie konferencji – Dziekan Wydziału Prawa i Administracjiprof. dr hab. Stanisław Pikulski
 915-1045 Panel I – moderator prof. dr hab. Piotr MajerKatedra Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, WPiA, UWM 
915-930 prof. PW, dr hab. Helena Kisilowska – Zakład Prawa i Administracji, WAiNS, PWProces inwestycyjno-budowlany. Zagospodarowanie przestrzenne a prawo budowlane.
930-945 prof. dr hab. inż. Ryszard Cymerman – Katedra Planowania i Inżynierii Przestrzennej, WGiGP, UWMRola planowania przestrzennego w gospodarowaniu przestrzenią.
945-1000 prof.UG, dr hab. Tomasz Bąkowski – Katedra Prawa Administracyjnego, WPiA, UGZasady planowania i zagospodarowania przestrzennego.
1000-1015 mgr Magdalena Rafalska – Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta, Urząd Miasta Olsztyna
1015-1030 mgr Małgorzata Lenarczyk – Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska, Starostwo Powiatowe w Gołdapi
1030-1045 mgr Anna Łukaszewicz – Paczkowska – Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego
1045-1100 Dyskusja
1100-1130 Przerwa kawowa
1130 – 1300 Panel II – moderator – prof. UMK dr hab. Agnieszka SkóraKatedra Prawa Administracyjnego, WPiA, UMK
1130-1145 dr Tomasz Brzezicki – Katedra Prawa Administracyjnego, WPiA, UMKDoręczenia pism procesowych w sprawach decyzji lokalizacyjnych. Problemy praktyczne i postulaty de lege ferenda.
1145-1200 dr Kamil Klonowski – Katedra Postępowania Administracyjnego, WPiA, UJdr Bogusława Dobkowska – Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji, WPiA, UWMDecyzja ustalająca warunki zabudowy – krytyczna ocena.
1200-1215 dr Dominik Sypniewski – Zakład Prawa i Administracji, WAiNS, PWDeregulacja zawodu urbanisty.
1215-1230 mgr Łukasz Złakowski – Członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa BudowlanegoPerspektywy zmian w prawnej regulacji planowania przestrzennego.
1230-1245 mgr Jakub Szlachetko – Katedra Prawa Administracyjnego, WPIA, UGInstrumenty estetyzacji przestrzeni publicznej. Teoria a praktyka.
1245-1300 mgr Marcin Rosegnal – Katedra Prawa Administracyjnego, WPiA Rzeszów, WSPiA Przemyśl-RzeszówZarządzenie zastępcze w systemie planowania i zagospodarowania przestrzennego.
1300-1315 Dyskusja
1315-1400 Przerwa obiadowa
1400-1530 Panel III A – moderatorprof. PW, dr hab. Helena KisilowskaZakład Prawa i Administracji, WAiNS, PW 1400-1530 Panel III B – moderatorprof. UG, dr hab. Tomasz BąkowskiKatedra Prawa Administracyjnego, WPiA, UG 
1400-1415 dr Jacek Jaworski – Katedra Postępowania Administracyjnego, WPIA, UKSWDecyzja reformacyjna w postępowaniu o warunki zabudowy. 1400-1415 dr Marek Kisilowski – Zakład Prawa i Administracji WAiNS, PWPlanowanie przestrzenne, jako element zarządzania kryzysowego.
1415-1430 mgr Adrian Sypnicki – UW –Uzasadnienie rozstrzygnięć planistycznych gminy. 1415-1430 mgr Mariusz Pawlakmgr Andrzej Żyliński – Instytut Stosunków Międzynarodowych, WBN, AON – Zagospodarowanie przestrzenne jako element bezpieczeństwa w zarządzaniu kryzysowym.
1430-1445 mgr Karolina Rokicka, Marianna Dalka-Noga – Katedra prawa administracyjnego, WPiA, UMKNiektóre dochody gminy wynikające z wprowadzenia planu miejscowego. 1430-1445 dr Bogdan Chmieliński – Katedra Bezpieczeństwa i Porządku publicznego, WPIA, UWMAnaliza natężenia ruchu drogowego na terenie miasteczka akademickiego UWM w Kortowie – wpływ na bezpieczeństwo uczestników i kształtowanie bezpiecznych przestrzeni.
1445-1500 mgr Jarosław Świdyński – Katedra Inżynierii Przestrzennej, WGiGP, UWMOpracowania planistyczne jako narzędzia kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminach na przykładzie gminy Korsze. 1445-1500 mgr inż. Anna Radzewicz – Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego, WGiGP, UWMFarmy wiatrowe – przywilej czy przykry obowiązek? Rola partycypacji społecznej w procesie lokalizacji farm wiatrowych.
1500-1515 mgr inż. Małgorzata Prusik – Katedra Zasobów Nieruchomości, WGiGP, UWMWpływ ustaleń planistycznych na cenę i wartość nieruchomości 1500-1515 dr inż. Monika Ziniewicz – Katedra Prawa Administracyjnego i Nauko o Administracji, WPiA, UWMUdział organów wojskowych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
1515-1530 dr Marta Kopacz – Katedra Postępowania administracyjnego i sądowoadminstracyjnego, WPIA, UWMLegitymacja skargowa w sprawach warunków zabudowy. 1515-1530 dr Jarosław Dobkowski – Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji, WPiA, UWMProblem bezpiecznych przestrzeni w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
1530-1545 Dyskusja 1530-1545 Dyskusja
1545-1600 Zakończenie

 


24 kwietnia 2014 r. – wykład gościnny Prof. Mar Jimeno Bulnes, Uniwersytet w Burgos (Hiszpania) pt. “The European judicial cooperation in criminal matters; the model of the European Arrest Warrant”.

Pani Profesor będzie gościem na WPiA UWM w ramach Programu Erasmus – Teaching Staff Mobility. Jest ona uznanym ekspertem o renomie międzynarodowej, kierownikiem katedry prawa procesowego, na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Burgos.  Była też sędzią, a obecnie jest adwokatem. Prowadziła badania i wykłady w wielu ośrodkach zagranicznych (m.in. European Institute in Brussels, Europa-Institut in Saarbrücken, Istituto Universitario Europeo in Florence, University of Texas at Austin, na różnych uniwersytetach w Wielkiej Brytanii, Argentynie, Brazylii, Meksyku, Salwadorze, Nikaragui).  Jest autorką licznych publikacji w języku hiszpańskim oraz angielskim, w tym z zakresu współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych państw UE.

 

Biogram naszego gościa:

Mar Jimeno-Bulnes – profesor prawa procesowego na Uniwersytecie w Burgos (Hiszpania), sędzia.  Prowadziła badania i wykłady w wielu ośrodkach zagranicznych ( European Institute in Brussels, Europa-Institut in Saarbrücken, Istituto Universitario Europeo in Florence, University of Texas at Austin, na różnych uniwersytetach w Wielkiej Brytanii, Argentynie, Brazylii, Meksyku, Salwadorze, Nikaragui).  Autorka licznych publikacji w języku hiszpańskim oraz angielskim, w tym z zakresu współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych państw UE ( np. “American criminal procedure in a European context”, Cardozo Journal of Internacional & Comparative Law 2013, vol.21, n.2, pp.409-459; “Jury selection and jury trial in Spain: between theory and practice”, Chicago-Kent Law Review 2011, vol.86, nº 2, pp.585-611; Justicia versus seguridad en el espacio judicial europeo: Orden de detención europea y garantías procesales Tirant lo Blanch, Valencia 2011, utora del capítulo III “Régimen y experiencia coordinadora y a práctica de la orden de detención europea” en pp.109-200; Un proceso europeo para el siglo XXI, ThomsonReuters-Civitas, Madrid 2011).

 W roku akademickim 2010/2011 przebywała, jako Visiting Professor of Law w  Stanach Zjednoczonych  – the Chicago-Kent College of Law. Jeden z ostatnich wykładów dostępny jest na youtube: http://vimeo.com/40742574

 


 

25 kwietnia 2014 r.  – seminarium studenckich kół naukowych WPiA UWM w Olsztynie- nauki penalne

W imieniu grupy badawczej „Wymiar Sprawiedliwości, Prawa Człowieka i Bezpieczeństwo” działającej w Katedrze Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego serdecznie zapraszamy Państwa na seminarium studenckich kół naukowych WPiA UWM w Olsztynie- nauki penalne nt. „W kierunku sprawiedliwej równowagi praw w postępowaniu karnym XXI wieku”

 W ramach seminarium zostanie wygłoszony wykład przez p. Prof. Mar Jimeno Bulnes, Uniwersytet w Burgos (Hiszpania).  Wykład ten odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2014 r., o godz.13:30 -16:30 (piątek), sala Rady Wydziału (Aula Cytrynowa) i będzie prowadzony w języku angielskim (tłumaczenie na język polski – Joanna Beata Banach-Gutierrez).

Pani Profesor Mar Jimeno Bulnes, będąca Naszym gościem w ramach Programu Erasmus – Teaching Staff Mobility jest uznanym ekspertem o renomie międzynarodowej, kierownikiem katedry prawa procesowego, na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Burgos.  Była też sędzią, a obecnie jest adwokatem. Jej problematyka badawcza obejmuje zagadnienia związane z prawem karnym Unii Europejskiej (materialnym i procesowym), prawem policyjnym, procedurą karną w kontekście porównawczym. Pani Profesor prowadziła badania i wykłady w wielu ośrodkach zagranicznych (m.in. European Institute in Brussels, Europa-Institut in Saarbrücken, Istituto Universitario Europeo in Florence, University of Texas at Austin, na różnych uniwersytetach w Wielkiej Brytanii, Argentynie, Brazylii, Meksyku, Salwadorze, Nikaragui). Jest ona autorką licznych publikacji w języku hiszpańskim oraz angielskim, w tym z zakresu współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych państw Unii Europejskiej.

  Chcielibyśmy wykładem p. Prof. Mar Jimeno Bulnes zainicjować cykl seminariów naukowych z udziałem gości zagranicznych, którzy są ekspertami o uznanej renomie międzynarodowej, a tym samym zachęcić Państwa do aktywnego uczestnictwa w organizowanym przedsięwzięciu. Organizatorzy zapraszają do udziału wszystkie osoby zajmujące się, w szczególności problematyką praw pokrzywdzonego (ofiar przestępstw) oraz podejrzanego czy oskarżonego w postępowaniu karnym. Obecność Państwa oraz głos w dyskusji będzie dla organizatorów wielkim zaszczytem.

PROGRAM SEMINARIUM NAUKOWEGO STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH WPiA UWM w Olsztynie – NAUKI PENALNE , 25 kwietnia 2014r. Sala Rady Wydziału
(Aula Cytrynowa)
 

“W kierunku sprawiedliwej równowagi praw w postępowaniu karnym XXI wieku “

 

13:3o  Otwarcie – Prof. dr hab. Stanisław Pikulski (Dziekan WPiA UWM) , Prof. dr hab. Piotr Majer  (Kierownik Katedry Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego)

14:00 – 14:45 Obrady – część pierwsza (I):

Prowadzenie: dr Joanna Beata Banach-Gutierrez, LL.M.

Prof. Mar Jimeno Bulnes, Wydział Prawa, Uniwersytet w Burgos:

  “New perspectives on protection of crime’s victims rights in criminal proceedings throughout the European Union” [Nowe perspektywy ochrony praw ofiar przestępstw w postępowaniu karnym w świetle unormowań unijnych]

14:45-15:00 Dyskusja

15:00-15:30  Przerwa kawowa

15:30-16:15

Obrady – część druga (II):

Prowadzenie: dr  Joanna Beata Banach-Gutierrez, LL.M.

Prof. Mar Jimeno Bulnes, Wydział Prawa, Uniwersytet w Burgos:

“Procedural rights for suspects and accused persons in criminal proceedings throughout the European Union: past, present and future” [Gwarancje procesowe podejrzanego i oskarżonego w postępowaniu karnym w świetle unormowań unijnych: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość]

16:15-16:30

Podsumowanie i zakończenie obrad seminarium

dr Joanna Beata Banach-Gutierrez, LL.M.

w imieniu Komitetu Organizacyjnego:

 Prof. dr hab. Piotr Majer

 dr Joanna Beata Banach-Gutierrez,LL.M.

mgr Martyna Seroka

Serdecznie zapraszamy