dr hab. Mirosław Karpiuk, prof. UWM

unnamed

 

Biogram

Dorobek naukowy:

A k t y w n o ś ć  n a u k o w a  p o  h a b i l i t a c j i:

Rok 2014-2018

W przygotowaniu

 

Książki do pobrania:

1) Małgorzata Czuryk, Katarzyna Dunaj, Mirosław Karpiuk, Krzysztof Prokop

Bezpieczeństwo państwa. Zagadnienia prawne i administracyjne

Wydział Prawa i Administracji UWM

Do pobrania tu: bezp_panstwa_2016

 

2) Mirosław Karpiuk, Marcin Mazuryk, Iwona Wieczorek (red. naukowa)

Zadania i kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, obronności oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej

Do pobrania tu: bezp_sam_2017

 

3) Mirosław Karpiuk, Jarosław Kostrubiec
Rechtsstatus der territorialen Selbstverwaltung in Polen

Do pobrania tu: Rechtsstatus_2017