Osiągnięcia

dr Joanna Beata Banach-Gutierrez uzyskała w dniu 10 lutego 2017 r. stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie: nauki prawne, dyscyplinie: prawo, specjalność: prawo karne – nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (Recenzenci: prof. dr hab. Katarzyna Dudka UMCS; dr hab. Arkadiusz Lach, prof. UMK; dr hab. Wiesław Pływaczewski, prof. UWM


W zapowiedziach prestiżowego wydawnictwa Routledge zawarta jest informacja o najnowszej pracy monograficznej na temat prawa karnego Unii Europejskiego –  pt. „EU Criminal Law and Policy: Values, Principles and Methods”,  pod red. dr Joanny Beaty Banach-Gutierrez oraz prof. Christophera Hardinga. Praca ta składa się z 16 rozdziałów, w tym rozdziału 1 „EU criminal law as an Emergent Regime”: Editorial Introduction”   (Joanna Beata Banach-Gutierrez, Christopher Harding), rozdziału 2 „Supranational Integration in Criminal Matters within the European Union” ( Joanna Beata Banach-Gutierrez), rozdziału 4 „EU criminal law: National Boundaries and the European Penal Rainbow” (Joanna Beata Banach-Gutierrez, Christopher Harding).
Bliższe informacje na temat treści niniejszej publikacji dostępne są na stronie domowej wydawnictwa Routledge: https://www.routledge.com/products/search?keywords=Joanna+Beata+Banach-Gutierrez&group=&category=&imprintcode=

 

Prof. Piotr Majer dnia 9 września 2013 r. postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego otrzymał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych. Prof. Majer związany z jest z naszym wydziałem od 15 września 2000 r. Specjalizuje się w badaniach dotyczących szeroko rozumianego aparatu policyjnego, zarówno współczesnego, jak i minionego. Jest autorem ponad 20 prac zwartych, kilkudziesięciu artykułów oraz dużej liczby pozycji o charakterze popularno-naukowym.

Sukcesy Wydziału zdjęcie 5

Foto: własność Kancelarii Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego


Dr Lech Grochowski 25 października 2013 roku w Centrum Szkolenia Straży Granicznej został uhonorowany przez Kapitułę Odznaki Pamiątkowej Centrum Szkolenia Straży Granicznej Odznakę Pamiątkową, której istota została wyrażona w wygrawerowanej sentencji: In Perpetuam Rei Memoriam (Na Wieczną Rzeczy Pamiątkę).

sukcesy wydziału zdjęcie 4

Foto: własność CSSG


Dr L. Grochowskiego wyróżnił także Komendant Główny Straży Granicznej przyznając mu z okazji 20 rocznicy powołania Straży Granicznej Medal Jubileuszowy, na rewersie którego umieszczono sentencję: Honos Virtutis Praemium (Honor jest nagrodą cnoty). Wyróżnienia jakimi został uhonorowany dr L. Grochowski wynikały z jego długoletniej współpracy ze Strażą Graniczną, a w tym pełnienia przez kilka lat funkcji komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie.

sukcesy wydziału zdjecie 3

Foto: Lech Grochowski