dr Bogdan Chmieliński

dr Bogdan Chmieliński – adiunkt w  Katedrze Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w WPiA UWM.

W ramach działalności naukowej i dydaktycznej specjalizuje się w problematyce bezpieczeństwa militarnego, bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD), edukacji dla bezpieczeństwa i wdrażania nowych programów kształcenia zgodnych z KRK.  Opublikował 12 artykuły w czasopismach naukowych polskich i zagranicznych. Współredaktor 2 monografii. Autor (współautor rozdziału) 7 monografii wieloautorskich. Współorganizator konferencji naukowych krajowych  i międzynarodowych.

Kierownik  3 projektów badawczych:

– Analiza natężenia ruchu drogowego (kołowego)  na terenie miasteczka akademickiego UWM w Kortowie – wpływ na bezpieczeństwo uczestników  i kształtowanie bezpiecznych przestrzeni

– Zmiany w organizacji komunikacji oraz oznakowaniu dróg wewnętrznych    w Kortowie – wpływ na komfort i bezpieczeństwo uczestników ruchu

– Możliwości kształcenia kandydatów do służby wojskowej w Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie

Przewodniczący uniwersyteckiej komisji do spraw organizacji ruchu na terenie Kortowa.  Członek Zespołu zadaniowego Rektora UWM ds. Opracowania Planu Operacyjnego funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie w warunkach zagrożenia. Członek komisji programowej do opracowania nowej koncepcji kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne zgodnych z KRK.

Dorobek naukowy: