Podsumowanie roku akademickiego 2013/2014

Ostatnie dni roku akademickiego, to nie tylko czas zaliczeń i praktyk terenowych, ale też najlepszy moment na podsumowania tego, co działo się przez minione 9 miesięcy. I to właśnie wszystkim tym wydarzeniom w dużej mierze poświęcone było ostatnie, oficjalne spotkanie członków GeoSiN.

Na zakończenie kadencji Ula i Paweł przygotowali krótką prezentację, która zawierała najbardziej istotne formy aktywności podejmowane przez członków Koła Naukowego.
Nie licząc wystąpień na konferencjach, których w tym roku mieliśmy aż 11 (!), warto również wspomnieć o 3 artykułach, które aktualnie są na etapie recenzji, a kolejny czeka już na opublikowanie. Chociaż na swój sposób jest to debiutancki rok członków GeoSiN, jeśli chodzi o publikacje, to może się okazać, że nieprędko uda się pobić tegoroczny rezultat.

Był to też kolejny rok, w którym podjęliśmy się przygotowania i poprowadzenia sekcji nauk geodezyjnych podczas Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie. Szczególne wyrazy uznania dla Konrada i Eweliny, bo choć było to dla nich pierwsze takie doświadczenie, to spisali się rewelacyjnie.
Wyróżnić trzeba też Pawła, dzięki któremu, w profesjonalnych warunkach i przy pełnej sali, odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy HERE Maps Polska. Jak się miało potem okazać, dzięki późniejszemu, indywidualnemu zaangażowaniu w rozwój aplikacji mapowych, Paweł wziął udział w praktykach, w krakowskim oddziale firmy, a na przełomie czerwca i lipca będzie uczestniczył w Letniej Szkole HERE.

Przed nami jeszcze jedno, ważne wydarzenie. Na koniec września zaplanowano obóz naukowy w Iławie, gdzie będziemy mierzyć (się z) Kościołem Przemienienia Pańskiego z XV wieku, przy pomocy najnowszych technik pomiarów.

Po sprawozdaniu z działalności, odbyły się wybory nowego zarządu. Zebranie Członków jednogłośnie podjęło decyzję, że przewodniczącym Koła Naukowego na rok 2014/2015 został Grzegorz Gabara. Wspierać go będą Adam Froń, który przejął obowiązki wiceprzewodniczącego ds. PR, oraz Ewelina Zawistowska, która jako wiceprzewodnicząca ds. finansów przejęła klucze do sejfu. Na forum OKSG w przyszłym roku, podobnie jak w roku ubiegłym, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie reprezentowała będzie Urszula Suchocka. Jak prezentuje się nowy zarząd można zobaczyć tutaj.

Pełne sprawozdanie z działalności Międzynarodowego Koła Naukowego Geodezji Satelitarnej i Nawigacji „GeoSiN” dostępne jest z kolei tutaj.