Obóz Naukowy – Twierdza Modlin 2017

Autor: Katarzyna Zawrotna

W tym roku wiele emocji i zagadek do odkrycia czekało na nas w Twierdzy Modlin. Miejsce tak ważne pod względem historycznym stało się ciekawą lokalizacją do wykonania pomiarów sonarowych, georadarowych, skaningu laserowego oraz nalotu bezzałogowym statkiem powietrznym.

Po obiekcie oprowadziła nas Pani Elżbieta Wiercińska, która opowiedziała o historii Twierdzy oraz wskazała miejsca odpowiednie do wykonania pomiarów.

Zeskanowaliśmy takie obiekty jak :

– pomieszczenie dawnej prochowni, w którym w 1923 nastąpił wybuch powodujący stopienie cegieł

– wieża wodna

– ruiny Spichlerza znajdującego się po drugiej stronie Narwi

Pomiary sonarowe odbyły się na części Narwi między Twierdzą a Spichlerzem, która w zeszłym roku została objęta pomiarem batymetrycznym przez członków naszego koła. Zebrane dane sonarowe pozwolą stworzyć mapę zatopionych przedmiotów, która ułatwi ich rzeczywiste odszukanie przez nurków.

Pomiary georadarowe wskazały obecność podziemnych tuneli, niedostępnych pomieszczeń aresztu oraz rozległość starej lodowni.

Bezzałogowego statku powietrznego użyliśmy do wykonania zdjęć z powietrza, które posłużą do stworzenia ortofotomapy.

Bardzo dziękujemy naszym opiekunom, którzy wzięli wraz z nami udział w tej przygodzie oraz przekazali nam wiedzę – dr hab. inż. Dariusz Popielarczyk, dr inż. Grzegorz Grunwald oraz mgr inż. Dariusz Tanajewski.

Podziękowania składamy również zarządcy Twierdzy Modlin Panu Sebastianowi Sosińskiemu, który udostępnił nam obiekt,  naszej przewodniczce Pani Elżbiecie Wiercińskiej oraz władzom UWM w Olsztynie.