Aktualności

podsumowanie majowych konferencji

podsumowanie majowych konferencji

Miesiąc maj jest bez wątpienia najbardziej energochłonnym miesiącem w roku akademickim z perspektywy kół naukowych. Na przestrzeni ostatnich 3 tygodni wystąpiliśmy na 3 konferencjach, w 3 różnych miastach. Ale może od początku…

IX Ogólnopolska Konferencja Studentów Geodezji
Zaczęło się od Warszawy. W dniach 8-9 maja odbyła się IX Ogólnopolska Konferencja Studentów Geodezji organizowana przez Stowarzyszenie Studentów Geodezji Politechniki Warszawskiej „Geoida” w ramach działalności Ogólnopolskiego Klubu Studentów Geodezji. Ponieważ eventy organizowane przez OKSG zawsze mają mocną obsadę i fajny konkurs referatów, to w stolicy zaprezentowaliśmy 3 referaty: Zastosowanie pomiarów georadarowych i pomiarów GPS do monitorowania stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych, Wyznaczanie pozycji obiektu ruchomego na podstawie obserwacji RTK/GNSS oraz Opracowanie metody wyznaczania podstawowych parametrów geometrycznych torów kolejowych.
W oczach jury największe uznanie zyskał ten ostatni, autorstwa Grześka Gabary i Ani Pomiankowskiej i przyznano mu nagrodę za 3 miejsce. Na zakończenie konferencji odbyły się obrady Klubu, podczas których zdecydowano, że jubileuszowa, dziesiąta konferencja OKSG odbędzie się w Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie, a prezydencję w Klubie w roku akademickim 2014/2015 pełnić będzie działające na tej uczelni Koło Naukowe „GeoTeam”.

oksg
Bankiet w warszawskim budynku NOT, podczas IX Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Geodezji

Czytaj więcej O tej wersjipodsumowanie majowych konferencji