publikacje i konferencje

VI Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych
27-28 listopada 2020, Szczecin

Lokalizacja nieszczelności rury za pomocą pomiaru georadarowego
Aleksandra Gleba

XII Ogólnopolska Konferencja Studentów Geodezji
26-27 kwietnia 2017, Olsztyn

Zastosowanie pomiarów georadarowych do lokalizacji podziemnych budowli
inż. Paulina Dąbrowska

Automatyzacja wykorzystania danych wysokościowych z GESUT
inż. Przemysław Kwiatkowski, inż. Katarzyna Solińska, Karolina Kwiatkowska

Dane batymetryczne zbiorem informacji do przeprowadzenia rekultywacji zbiornika wodnego
inż. Marta Augustynowicz, inż. Katarzyna Spychała, inż. Michał Telesiński

Podwodna inwentaryzacja obiektów na dnie Jeziora Krzywego z wykorzystaniem technik GNSS
inż. Michał Nawrotek, Edyta Puchalska

Wizualizacja przestrzenna sieci wodociągowej z użyciem danych wysokościowych
inż. Przemysław Kwiatkowski, inż.Katarzyna Solińska, Karolina Kwiatkowska

Wykorzystanie aplikacji mobilnych przy tworzeniu trójwymiarowych wizualizacji
inż. Mikołaj Lipiński, inż. Marcelina Rawa, inż. Robert Burzykowski

XLVI Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych
24-25 kwietnia 2017, Olsztyn

Wykorzystanie narzędzi GIS do badań ruchu lotniczego w Polsce
inż. Michał Telesiński, Edyta Puchalska, Damian Przestrzelski

Wiadukty w Stańczykach na radagramie
inż. Marta Augustynowicz, inż. Paulina Dąbrowska, inż. Katarzyna Spychała

Wykorzystanie chmury punktów z projektu ISOK przy tworzeniu trójwymiarowych modeli budynków
inż. Mikołaj Lipiński, inż. Marcelina Rawa, inż. Robert Burzykowski

GISÁČEK
22 marca 2017, Ostrawa

Elaboration of the map of underwater objects on the bottom of the Narew River between old Granary and Modlin Fortress
inż. Marta Augustynowicz

Measurments of the church in Wigry using GPR measurment techniquest
inż. Paulina Dąbrowska

Elaboration of digital terrain model of Wigry lake bottom
inż. Katarzyna Spychała

GIS Day
16 listopada 2016, Olsztyn

Eksurbanizacja, czyli rozlewanie się miasta Olsztyn
Przemysław Kwiatkowski, Igor Rosłon, Katarzyna Solińska

Trójwymiarowa wizualizacja danych przestrzennych jako kolejny element GIS
Robert Burzykowski, Mikołaj Lipiński, Marcelina Rawa

Oświetlenie Kortowa
Karol Brudnicki, Adrian Stępin, Michał Telesiński

GIS jako narzędzie do analiz jakości i dostępności połączeń kolejowych
Marta Augustynowicz, Mateusz Olechowski, Katarzyna Spychała

Mapa dla żeglarzy jeziora Mamry Północne
Marta Augustynowicz, Paulina Dąbrowska

XXI Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych
19-20 maja 2016, Wrocław

Możliwości identyfikacji prądów rozrywających w polskiej strefie brzegowej
Anna Zuba

International Conference of Students Scientific Associations on Geodesy and Land Management
28 kwietnia 2016,Olsztyn

The use of public geospatial data in spatial planning
Katarzyna Spychała, Przemysław Klapa, Piotr Bożek

Estimating changes of equivalent water thickness in time on the area of Europe from GRACE satellite observations
Joanna Budzińska

XLV Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych
25-26 kwietnia 2016,Olsztyn

Podział Mandatów poselskich w różnych ordynacjach wyborczych przy pomocy narzędzi GIS
Michał Telesiński, Karol Brudnicki

Analiza porównawcza pomiarów odbiornikiem GPS w telefonach komórkowych
Marta Augustynowicz, Katarzyna Spychała

XI Ogólnopolska Konferencja Studentów Geodezji
21-22 kwietnia 2016, Wrocław

Niekonwencjonalne zastosowanie skaningu laserowego
inż. Urszula Suchocka, Katarzyna Solińska

Pomiary batymetryczne jeziora Mamry potwierdzeniem archiwalnych danych topograficznych
inż. Jakub Dulko,Marta Augustynowicz, Katarzyna Spychała, Natalia Ostrowska

Wyznaczanie współrzędnych obiektów na dnie jeziora Krzywe z wykorzystaniem technik GNSS
Robert Burzykowski, Mikołaj Lipiński, Michał Nawrotek

Opracowanie Points of Interest na terenie jeziora Mamry
Paulina Dąbrowska, Marta Augustynowicz

Wizualizacja skaningu laserowego
Przemysław Kwiatkowski, Katarzyna Solińska

I Forum Uni-Biznes Geodezja-Przedsiębiorcy-Studenci
11 grudnia 2015, Kraków

Kortowo w trójwymiarze
Marta Augustynowicz, Karol Brudnicki, Katarzyna Spychała

GIS Day
18 listopada 2015, Olsztyn

Wiadomości w kraju, świecie i GIS’ie
Marta Augustynowicz, Paulina Dąbrowska, Marcelina Rawa

Wykorzystanie programów GIS w wyznaczaniu stref zagrożenia powodziowego
Piotr Bożek, Przemysław Klapa, Katarzyna Spychała

XX Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych
14-15 maja 2015, Wrocław

Absolute positioning error sources and their impact on the accuracy
Katarzyna Bielska

Possibility of using TAGIS system in press data analysis
mgr inż. Grzegorz Gabara, Anna Pomiankowska- Wronka

DSM model realization depending on the input data characteristics
mgr inż. Grzegorz Gabara

XLIV Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych
27 kwietnia 2015, Olsztyn

Analiza komponentów modelu Single Point Positioning
Katarzyna Bielska, Dariusz Tanajewski

Wykrywanie krypt grobowych za pomocą pomiarów georadarowych na przykładzie zabytkowego kościoła
Marta Augustynowicz, Katarzyna Bielska, Paulina Dąbrowska, Katarzyna Spychała, Dariusz Tanajewski, Marta Tanajewska

Skanning laserowy metodą pozyskiwania informacji o obiektach zabytkowych
Marta Ciesielska, Urszula Suchocka

Spatial information systems application for visual analysis of multidimensional data in TAGIS system
mgr inż. Grzegorz Gabara

Wpływ jonosfery na pomiar odbiornikami GPS
Przemysław Kwiatkowski, Piotr Piórkowski, Katarzyna Solińska

GIS Day
20 listopada 2014, Olsztyn

Wykorzystanie skaningu laserowego metodą zbierania informacji o obiektach zabytkowych
Marta Ciesielska, Grzegorz Gabara, Krzysztof Marciniak, Urszula Suchocka, Konrad Rafałowski, Ewelina Zawistowska

Mapa barier architektonicznych w przestrzeni publicznej Kortowa
Karolina Czaja, Monika Grota, Tomasz Januszewski, Paulina Leszczyńska, Sabina Perkowska,
Milena Pietrzak, Dariusz Tanajewski

VII Ogólnopolska Konferencja Studentów Geodezji
12-13 kwietnia 2012, Gliwice

Wykorzystanie klasycznych i satelitarnych metod pomiarów w tworzeniu numerycznego modelu terenu pasa startowego na lotnisku Olsztyn-Dajtki
Krzysztof Czeryba, Marta Tanajewska

Wykorzystanie systemu GNSS i echosondy ultradźwiękowej w śródlądowych pomiarach batymetrycznych
Michał Michalski, Wojciech Prokop

XLI Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych
15-16 maja 2012, Olsztyn

Ocena wpływu instalacji elektrycznych na dokładność wyznaczenia pozycji
Olimpia Hryckowian, Katarzyna Żak

Modelowanie powierzchni terenu Górki Kortowskiej przy użyciu różnych metod pomiarowych GPS
Angelika Adryjanek, Dariusz Tanajewski

Wykorzystanie metody georadarowej do badania deformacji pasa startowego
Dariusz Tanajewski, Marta Tanajewska

Wykorzystanie narzędzi GIS do oceny wpływu czynników lokalizacyjnych na wybór nieruchomości lokalowych
Rafał Gruda, Maciej Krzyczyński

Balastowe obciążenie podłoża gruntowego
Grzegorz Gabara, Anna Pomiankowska-Wronka

VIII Ogólnopolska Konferencja Studentów Geodezji
22-23 kwietnia 2013, Kraków

Wpływ sieci wysokiego napięcia na kodowe pomiary satelitarne
Urszula Wróblewska, Urszula Suchocka

Dokładność wyznaczenia prędkości obiektu z wykorzystaniem serwisu KODGIS systemu ASG-EUPOS
Dariusz Tanajewski, Radosław Wajszczak

XLII Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych
21-22 maja 2013, Olsztyn

Zastosowanie naziemnego skaningu laserowego w geodezji
Krzysztof Stawicki, Paweł Walendzik

Porównanie popularnych aplikacji dla sportowców na platformy mobilne
Paweł Pruszyński, Dariusz Tanajewski, Paulina Leszczyńska

Wykorzystanie systemu mobilnego GEDO CE podczas opracowania projektu modernizcji linii kolejkowej nr 4 CMK
Grzegorz Gabara, Anna Pomiankowska-Wronka

Wykorzystanie oprogramowania RTK LIB do wyznaczania trajektorii obiektów dynamicznych
Rafał Gruda, Piotr Perz, Grzegorz Grunwald, Rafał Kaźmierczak

Wpływ linii wysokiego napięcia na pomiary GPS
Urszula Suchocka, Urszula Wróblewska, Patrycja Król, Piotr Perz, Maciej Krzyczyński

XVIII Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych
16-17 maja 2013, Wrocław

Dokładność systemu mobilnego GEDO CE w zakresie pomiarów realizacyjnych i inwentaryzacyjnych na obszarach kolejowych
Grzegorz Gabara, Anna Pomiankowska-Wronka

Analiza wpływu warunków atmosferycznych na dokładność wyznaczenia pozycji z wykorzystaniem technologii GPS
Paulina Leszczyńska, Karolina Kieliszek, Marta Ścibek

Analiza wpływu długości wektorów oraz długości sesji pomiarowej na satelitarne wyznaczenie pozycji z wykorzystaniem sieci stacji IGS
Paulina Leszczyńska, Karolina Kieliszek, Marta Ścibek

Interdyscyplinarny GIS, GIS Day 2013
20 listopada 2013, Olsztyn

Dane przestrzenne jako trener personalny sportowca
Paweł Pruszyński, Dariusz Tanajewski, Paulina Leszczyńska, Kamil Wołoszyk

GIS w bezpieczeństwie
20 marca 2014, Olsztyn

GIS w bezpieczeństwie ruchu drogowego na przykładzie miasta Olsztyna
Paulina Leszczyńska, Paweł Pruszyński, Dariusz Tanajewski

Analiza zagrożenia powodziowego dla gminy Zgierz
Grzegorz Gabara, Anna Pomiankowska-Wronka

IX Ogólnopolska Konferencja Studentów Geodezji
7-8 maja 2014, Warszawa

Wyznaczanie pozycji obiektu ruchomego na podstawie obserwacji RTK/GNSS
Piotr Perz, Urszula Suchocka

Opracowanie metody wyznaczania podstawowych parametrów geometrycznych torów kolejowych
Grzegorz Gabara, Anna Pomiankowska-Wronka

Zastosowanie pomiarów georadarowych i pomiarów GPS do monitorowania stanu technicznego wałów przeciwpowodziowyc
Dariusz Tanajewski, Paweł Pruszyński, Urszula Suchocka

XLIII Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych
14 maja 2014, Olsztyn

Badanie dokładności wyznaczenia pozycji użytkownika w oparciu o moduł IMU w smartfonie
Paweł Pruszyński, Dariusz Tanajewski, Ewelina Zawistowska,

Badanie dokładności wyznaczenia trasy za pomocą urządzeń mobilnych z modułem GPS+GLONASS
Igor Rosłoń, Kamil Wołoszyk

XIX Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych
15-16 maja 2014, Wrocław

Analiza kolejowych pomiarów realizacyjnych z wykorzytaniem systemu wózków pomiarowych GEDO-CE
Grzegorz Gabara, Anna Pomiankowska-Wronka

Wykorzystanie narzędzi AutoCAD dla określenia wariantu lokalizacji drogi ekspresowej S14 na obszarze gminy Zgierz
Grzegorz Gabara, Anna Pomiankowska-Wronka