Geosin

Logo GeoSiNMiędzynarodowe Koło Naukowe Geomatyki i Nawigacji Satelitarnej „GeoSiN” działa przy Katedrze Geodezji na Wydziale Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Opiekunem naukowym Koła jest dr inż. Grzegorz Grunwald. W ramach swojej działalności GeoSiN zajmuje się problemami związanymi z Globalnymi Systemami Pozycjonowania Satelitarnego, Systemami Informacji Geograficznej oraz nawigacją lądową, powietrzną i morską.

Idea powołania do istnienia Koła Naukowego narodziła się pod koniec 2011 roku. Inspiracja dr inż. Arkadiusza Tyszko oraz dr inż. Bartłomieja Oszczaka, działania podjęte przez trzy osoby: Anny Barczak, Kamila Kirko i Dariusza Tanajewskiego oraz merytoryczne wsparcie pracowników Katedry Geodezji Satelitarnej i Nawigacji pozwoliły na sprawne przygotowanie pełnej dokumentacji oraz przeprowadzenie pierwszej rekrutacji. Dzięki temu już 27 stycznie 2012 roku, decyzją Pani Prorektor prof. dr hab. Jadwigi Wyszkowskiej, Międzynarodowe Koło Naukowe Geodezji Satelitarnej i Nawigacji zostało wpisane na listę organizacji studenckich działających na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, a tym samym oficjalnie rozpoczęło swoją działalność.

Od 13 kwietnia 2012 roku członkowie GeoSiN są zrzeszeni w Ogólnopolskim Klubie Studentów Geodezji działającym przy Stowarzyszeniu Geodetów Polskich.GeoSiN 2016/2017

2GeoSiN 2015/2016
GeoSiN 2013/2014
GeoSiN 2013/2014