Zarząd 2022/2023

Przewodniczący Zarządu 

Marek Czołpiński

Wiceprzewodniczący ds. public relations

Marek Pruszkowski

Wiceprzewodniczący ds. finansów

Mateusz Dusza


Zarządy poprzednich kadencji

***

Zarząd na rok akademicki 2021/2022

inż. Patrycja Borsuk  Przewodnicząca Zarządu

Patrycja Borsuk - wiceprzewodnicząca GeoSiN

inż. Aleksandra Gleba – Wiceprzewodnicząca ds. public relations

Aleksandra Gleba - prezes zarządu GeoSiN

Marek Czołpiński – Wiceprzewodniczący ds. finansów

***

Zarząd na rok akademicki 2020/2021

Aleksandra Gleba  Przewodnicząca Zarządu

Patrycja Borsuk – Wiceprzewodnicząca ds. public relations

Dominika Paula Brodzik – Wiceprzewodnicząca ds. finansów

***

Zarząd na rok akademicki 2019/2020

Aleksandra Gleba  Przewodnicząca Zarządu

Patrycja Borsuk – Wiceprzewodnicząca ds. public relations

Dominika Paula Brodzik – Wiceprzewodnicząca ds. finansów

***

Zarząd na rok akademicki 2018/2019

Damian Przestrzelski  Przewodniczący Zarządu

 – Wiceprzewodnicząca ds. public relations

 – Wiceprzewodniczący ds. finansów

***

Zarząd na rok akademicki 2017/2018

Marta Horbal Przewodnicząca Zarządu

Katarzyna Zawrotna – Wiceprzewodnicząca ds. public relations

Damian Przestrzelski – Wiceprzewodniczący ds. finansów

***

Zarząd na rok akademicki 2016/2017

inż. Paulina Dąbrowska Przewodnicząca Zarządu

inż. Marta Augustynowicz – Wiceprzewodnicząca ds. public relations

inż. Karol Brudnicki– Wiceprzewodniczący ds. finansów

***

Zarząd na rok akademicki 2015/2016

Marta Augustynowicz– Przewodnicząca Zarządu

Katarzyna Spychała– Wiceprzewodnicząca ds. public relations

Katarzyna Solińska– Wiceprzewodnicząca ds. finansów

***

Zarząd na rok akademicki 2014/2015

mgr inż. Grzegorz Gabara– Przewodniczący Zarządu

Tomasz Michalski– Wiceprzewodniczący ds. public relations

Adam Froń– Wiceprzewodniczący ds. public relations

Ewelina Zawistowska– Wiceprzewodnicząca ds. finansów

***

Zarząd na rok akademicki 2013/2014

Urszula Suchocka – Przewodniczący Zarządu

inż. Paweł Pruszyński– Wiceprzewodniczący ds. public relations

inż. Paulina Leszczyńska – Wiceprzewodniczący ds. finansów

***

Zarząd na rok akademicki 2012/2013

inż. Radosław Wajszczak – Przewodniczący Zarządu

inż. Paweł Szulc – Wiceprzewodniczący ds. marketingu i promocji

Paulina Leszczyńska – Wiceprzewodniczący ds. finansów

***

Zarząd na rok akademicki 2011/2012

mgr inż. Dariusz Tanajewski – Przewodniczący Zarządu

inż. Anna Barczak – Wiceprzewodniczący ds. marketingu i promocji

inż. Kamil Kirko – Wiceprzewodniczący ds. finansów