opiekun

Popielarczykdr hab. inż. Dariusz Popielarczyk

Hydrograf B-122 
Strona: batymetria.pl 
Kontakt: dariusz.popielarczyk@uwm.edu.pl

Pracuje w Instytucie Geodezji, na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Prowadzi badania w zakresie geodezji i nawigacji satelitarnej oraz hydrografii.