Jak GIS dba o Twoje bezpieczeństwo?

Kiedy myślimy o mapach, to zazwyczaj kojarzą nam się one z planowaniem podróży i nierzadko sprowadzamy je do archaicznych narzędzi służących do nawigacji, które zostały zastąpione nawigacjami GPS. I pewnie niewiele byśmy się mylili, gdyby przed laty nie powstały narzędzia GIS. To one nadały mapom zupełnie nowe i niesamowicie praktyczne formy. Jednej z nich poświęcona była Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych „GIS w bezpieczeństwie”, którą w dniach 20-21 marca na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie zorganizowały koła naukowe: Koło Naukowe Analiz Przestrzennych GeoGis oraz Koło Naukowe Geodetów Scitus.

Czy współczesny Sherlock Holmes mógłby zastąpić dr Watsona GISem? Czy mapa poprawiłaby efektywność pracy strażaka Sama? I czy przesławny znak świetlny wzywający Batmana na pomoc można by zamienić na aplikację na smartfona? A może Bob Budowniczy miałby łatwiej, gdyby mógł nanieść na interaktywną mapę położenie swoich zmechanizowanych przyjaciół? Pośrednio te i wiele innych teoretycznych i praktycznych zagadnień związanych z możliwościami narzędzi GIS „na służbie” poruszali w swoich wystąpieniach uczestnicy konferencji, reprezentujący służby publiczne, firmy komercyjne oraz ośrodki akademickie.

giswb032
Grzegorz Gabara prezentujący wyniki swoich prac.

Członkowie Koła Naukowego GeoSiN w swoich pracach rozważali dwa zagadnienia. Pierwsze z nich dotyczyło modelowania zagrożenia powodziowego dla gminy Zgierz w oparciu o numeryczny model terenu. Grzesiek i Ania pokazali, które obszary są najbardziej narażone na podtopienia w przypadku wystąpienia wody z koryta rzeki Bzury. Natomiast Paulina, Paweł i Darek w swojej pracy skupili się na wytypowaniu takich obszarów na terenie Olsztyna, gdzie najczęściej dochodzi do zdarzeń drogowych. Na podstawie analiz przestrzennych określili, które ulice i które dzielnice miasta należą do najbardziej kolizyjnych i najbardziej niebezpiecznych dla uczestników ruchu drogowego oraz nakreślili pokrótce, w jaki sposób pozyskiwane i przechowywane są dane o tych zdarzeniach w bazach danych Policji.

giswb028
Paulina Leszczyńska i Paweł Pruszyński podczas prezentacji nt. zdarzeń drogowych na terenie m. Olsztyna.

Równolegle z konferencją odbył się konkurs poświęcony mapom. Jego uczestnicy musieli zmierzyć się ze skalą mapy, jej legendą, sposobem składania oraz rzutem stereoskopowym. Spośród wszystkich uczestników najlepszy okazał się nasz wiceprzewodnicy – Paweł Pruszyński! Dzięki temu będzie on mógł wziąć udział w Letniej Szkole Here, która będzie miała miejsce na początku lipca.

Bogatsi o wiedzę płynącą z wystąpień z dnia obrad, uczestnicy konferencji wzięli udział w warsztatach poświęconych wykorzystaniu analitycznych narzędzi programów GISowych QGIS i ArcGIS. Organizatorzy zadbali o to, by warsztaty przebiegały pod hasłem CSI: kryminalne zagadki Olsztyna, bowiem osoby, które wzięły w nich udział musiały zmierzyć się z zadaniami bezpośrednio związanymi ze danymi o zdarzeniach kryminalnych w stolicy województwa warmińsko-mazurskiego.

Paweł odbiera nagrodę za pierwsze miejsce w konkursie nt. map.
Paweł odbiera nagrodę za pierwsze miejsce w konkursie nt. map.

Z tego miejsca jeszcze raz chcieliśmy podziękować naszym kolegom za zorganizowany event i liczymy na II edycję w przyszłym roku.

Zdjęcia pochodzą ze strony konferencji.