GISday 2013

1465408_479449602168254_662663772_n GIS Day to coroczna impreza użytkowników i pasjonatów Systemów Informacji Geograficznej, obejmująca swoim zasięgiem cały świat. Jej celem jest uświadamianie istoty systemów informacji geograficznej w działaniach administracyjno-społecznych i gospodarczych. W tym roku obchody światowego dnia GISu powróciły również do Olsztyna. Z tej okazji, na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej UWM w Olsztynie zorganizowano szereg atrakcji, które miały przybliżyć zainteresowanym istotę GISu. Kluczowym wydarzeniem była konferencja pt. „Interdyscyplinarny GIS”, podczas której kadra akademicka, a także sponsorzy i przedstawiciele organizacji ogólnopolskich opowiedzieli o swoich doświadczeniach z systemami.

Jednym z elementów konferencji była sesja posterowa oraz konkurs na najciekawszy poster. Zespół z GeoSiN w składzie Paweł, Darek, Paulina i Kamil przygotował plakat przedstawiający możliwości zastosowania danych przestrzennych do treningu sportowca, za pośrednictwem serwisów do przechowywania i analizowania tych danych. W ramach prac przeanalizowano możliwości najpopularniejszych serwisów pod kątem 7 kryteriów oceny i w na podstawie cząstkowych sklasyfikowano je. Dzięki niebanalnemu podejściu do tematu i ciekawej formy graficznej, praca ta znalazła uznanie w oczach jury i zajęła I miejsce w konkursie posterów! Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy bronić tytułu… : )

IMG_7441